İzmir’den Mekan Kültürüne Farklı Bakışlar

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan İzmir Kız Lisesi iş birliği ile ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında İzmir’den Mekan Kültürüne Farklı Bakışlar’ başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında ayrıca ‘100. Yılda Bir Kartpostalın Düşündürdükleri ‘yarışmasının ödül töreni de gerçekleşti. 

Yaşar Üniversitesi Mimarlık fakültesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet’in 100. Yılında İzmir’den Mekan Kültürüne Farklı Bakışlar” panel İzmir Kız Lisesi‘nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Etkinlik, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel ve İzmir Kız Lisesi Müdürü Suna Yoldaş Özdemirçelik’in açılış konuşmaları ile başladı. Etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve cumhuriyet dönemi yapılarına ilgi duyan İzmirlilerle İzmir Kız Lisesi eğitim kadrosu ve eski mezunları katıldı.

İZMİR’DEN BAKARAK TÜRKİYE’DE MİMARLIK

Moderatörlüğünü Yaşar Üniversitesi Mimarlık fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Baydar’ın üstlendiği ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında İzmir’den Mekan Kültürüne Farklı Bakışlar’ panele Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof.Dr.Dilek Kaya, Dr. Erdal Uzunoğlu, Yüksek Mimar Gizem Şahin ve Dr.Meltem Eranıl konuşmacı olarak katıldı. Panelde, İzmir’den bakarak Türkiye’de mimarlık, ulusal kimlik ve hafıza, kent imgesi ve mimarlığın dönüşümü gibi konular tartışıldı.

SUNUMLAR İLGİ ÇEKTİ

Panelde, Prof. Dr. Dilek Kaya “Hatırlama ve Unutma Arasında Cine Pallas: Kentsel Mekan, Ulusal Kimlik ve Hafıza”, Dr. Erdal Uzunoğlu “Ümmetten Vatandaşa Dönüşümde Verimlilik Sorunsalı”, Yüksek Mimar Gizem Şahin “İzmir Kent İmgesinin Değişimini Şehir Rehberleri Üzerinden Okumak” ve Dr. Öğr. Üyesi Meltem Eranıl “Modernite’den Arabesk’e Devinimde İzmir Fuar Gazinoları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel ve İzmir Kız Lisesi Müdürü Suna Yoldaş Özdemirçelik(solda)

ÖDÜLLER VERİLDİ

Etkinlik kapsamında ayrıca Doç. Dr. Burkay Pasin’in koordine ettiği “100. Yılda Bir Kartpostalın Düşündürdükleri” isimli öğrenci yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada ise katılımcılardan son 100 yılda üretilmiş bir İzmir kartpostalı üzerine kentin belleğini yaratıcı bir yaklaşımla yorumlayan bir metin yazmaları istenmişti.

Değerlendirme sonucunda Leman Özgür, “Cümle Kapısından “Konak Meydanına İade-i Ziyaret” başlıklı metniyle birincilik ödülü; Büşra Gizem Yılmaz, “Kayıp Mekan Çerçeveleri” başlıklı metni ve Umut Çelik “Kentin Modern Tanığı: İzmir Paraşüt Kulesi” başlıklı metni ile mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Her şeyin dijitalleştiği çağımızda yakın tarihimizdeki iletişim kültüründe önemli bir yeri olan kartpostala yeniden bakmak ve onu yorumlamak kentsel belleğimize de anlamlı bir katkı sağladığı ifade edildi.