Uluslararası liste başarısı

Dünyadaki en etkili bilim insanları listesine girdiler

Yaşar Üniversitesi’nden altı akademisyen “Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı. Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı, farklı alt disiplinlerde dünyadaki bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilime giren 210 bin 198 kişiden oluşan çalışmada Türkiye’den bin 395 bilim insanı listelendi.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Stanford Üniversitesi’nden Dr. John loannidis’in liderliğinde çalışan özel bir araştırma ekibinin hazırladığı “Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları” listesi, dünyadaki bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilime giren 210 bin 198 kişiden oluşuyor. Liste, bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, yazar sıralamaları gibi farklı değişkenlerin değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Bilim insanlarının 22 anabilim dalı ve 174 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Scopus veri tabanındaki veriler kullanılarak hazırlandı.

Fotoğraftakiler: ( Soldan sağa) Doç.Dr.Mir Jafar Sadegh Safari, Prof.Dr.Yiğit Kazançoğlu, Prof.Dr.Meltem Gürel, Prof.Dr.Arif Hepbaşlı, Prof.Dr.Levent Kandiller

Türkiye’den bin 395 bilim insanının yer aldığı 2022 yılı kategorisindeki listeye; Yaşar Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Türker Özmen girdi.

İNDEKSLERDE İLK SIRADA

 Operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yeşil lojistik, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, endüstri 4.0, çok kriterli karar verme yöntemleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, son beş yıllık sıralama incelendiğinde “ABCD Journal Quality List”, “Scimago Journal Ranks”, “HCERES” ve “Handelsblatt” indekslerinde, Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar arasında ilk sırada yer almıştı.    

ENERJİ ALANINDAKİ SAYILI BİLİM İNSANLARINDAN

 Enerji alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı’nın çalışmaları ise enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel yöntemlerinin analizi ve uygulaması ve güneş enerjisi destekli sistemlerinin performans değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Çok sayıda ulusal uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer alan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor.

 PEK ÇOK HİBE VE ÖDÜL ALDI

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel ise mimarlık kuram ve eleştiri alanında modern mimarlığın kültürlerarası tarihçesi, mekan-kültür, mekan-toplumsal cinsiyet, göç ve yerinden edilme-mekan ilişkisi ve tasarım eğitimi konuları üzerinde çalışıyor. Araştırmaları için birçok hibe ve ödül alan Gürel’in makaleleri Journal of Architectural Education, Journal of Architecture, Journal of the Society of Architectural Historians, Gender, Place and Culture, Journal of Design History, ve Journal of Architectural and Planning Research gibi alanında önemli pek çok dergide yayınlandı.

HİDROLİK VE HİDROLOJİ LABORATUVARI KURDU

 Onlarca uluslararası ve tanınmış araştırmacı ile iş birliği yapan İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari ise iklim değişikliği belirsizliğini ve değişkenliğini göz önünde bulundurarak su kaynakları sistemlerinin kırılganlığını azaltmayı ve sürdürülebilirlik ve dayanıklılığını artırmayı amaçlayan özgün yöntemler geliştiriyor. Geçmiş ve güncel araştırmaları yüksek etki faktörlü dergilerde yayınlanan Doç. Dr. Safari, 100’den fazla hakemli makale ile hidrolik, hidroloji ve su kaynaklarına değerli katkılar sağladı. Dr. Safari, Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir hidrolik ve hidroloji laboratuvarı kurdu. 60’dan fazla SCI dergisinde aktif bir hakem ve editörlük yapıyor.

STANFORD LİSTESİ’NE İKİNCİ KEZ GİRDİ

 2020 yılında da Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ile beraber dünyadaki en başarılı bilim insanları listesine giren İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Türker Özmen, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, iş etiği, çevre yönetimi, girişimcilik, sosyal girişimcilik ve örgütler arası ilişkiler gibi konularda çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül sahibi olan Prof. Dr. Özmen’in yürütücü olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve kurumsal iş birliği projelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını, bildirisi, makalesi, kitabı ve kitap bölümü de bulunuyor.

ABD’DE ARAŞTIRMALAR YAPTI

 Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren’in çalışma alanları arasında; otomatik depolama sistemleri, tesis yerleşim problemleri, tedarik zinciri, lojistik, benzetim, benzetime bağlı optimizasyon, rassal modelleme konuları yer alıyor. Doktorasını tamamladığı Louisville Üniversitesi’nde 2011-2012 yılları arasında Post Doktora çalışması yürüten Doç. Dr. Ekren, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan savunma devlet kurumunun en büyük deposunda, benzetime bağlı bir performans iyileştirme çalışması yürüttü.