Yaşar Üniversitesi’nden doktora öğrencilerine tam burs imkanı  

Yaşar Üniversitesi, yüksek lisans ile doktora programlarına yeni uzmanlaşma alanları ekleyerek lisansüstü eğitimde kariyer fırsatı sunmaya devam ediyor. Öğrenciler; endüstri mühendisliğinden sanat ve tasarıma, uluslararası lojistik yönetiminden özel ve kamu hukuk alanlarına kadar lisansüstü programlarıyla farklı alanlarda kendilerini geliştirme olanağı yakalayacak. Tüm doktora programlarına ve sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler, tam burslu olarak eğitim alacak.

Lisansüstü eğitim almanın önemini vurgulayan Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü yetkilileri, yüksek lisans ve doktora eğitiminin, bireye hem akademik hem iş dünyası hem de kişisel gelişim açısından önemli katkılar sağladığını kaydetti. Teknolojiyi üreten gelişmiş ülkelerde, bu üretimin arkasında lisansüstü eğitim almış yetişmiş insan gücü olduğunu vurgulayan yetkililer, Yaşar Üniversitesi’nin akademik kadrosu, çağdaş eğitim anlayışıyla teorik ve pratik bilgilerin harmanlandığı bir eğitim ortamı sunarak bireylerin kişisel ve kariyer gelişmelerine katkılar sunduğunu dile getirdi. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, yaşam boyu eğitimin öneminin daha da fazla ortaya çıktığını belirten yetkililer, “Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bilim ve teknoloji başta olmak üzere hayatın her alanında yeni buluşlar yapılıyor. Resmi kurumlardan özel sektöre kadar herkes bu çağa uygun stratejiler geliştiriyor. Bilginin çok değerli olduğu bir çağdayız. Günümüz bilgi toplumunda, herkes, bilgiyi üreten, yöneten ve kullanan bireyler olmak zorunda” dedi.

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARINDA TÜM ÖĞRENCİLERE TAM BURS

Üniversitenin; alanında uzmanlaşmış, yetkinliği artmış, topluma hizmet edecek insanlar yetiştirme hedefinde olduğunu vurgulayan yetkililer, “Yalnızca akademisyen değil, kamudaki araştırma merkezlerine, sanayi kuruluşlarına hizmet edecek, geleceğe şekil verecek bilim insanları yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti kararıyla tüm doktora programlarına ve sanatta yeterlik programına kabul edilen ulusal ve uluslararası tüm öğrenciler, tam burslu olarak eğitim alacak. Ayrıca diğer kurumlarda doktora yapıp yatay geçişle isteyen öğrenciler için de tam burslu kontenjanlarımız mevcut” diye konuştu.

UZAKTAN ÖĞRETİM İLE İŞLETME YÖNETİMİ

İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı’nın, kendisine profesyonel bir eğitim yatırımı yapmak isteyen, ancak yoğun iş temposu nedeniyle buna fırsat bulamayan insanlara mekandan bağımsız önemli bir fırsat doğurduğunu belirten yetkililer, “Bilgi teknolojilerinin yoğun ve yaygın olarak kullanıldığı günümüzün dijital çağında, mekandan bağımsız olarak tamamıyla internet ortamında, öğrencilerin eş zamanlı soru sorabildiği, yorum yapabildiği bir şekilde yürütülen derslerle de uzman bilgisine erişimi kolaylaşıyor. Dönem sonunda kampüs içindeki sınavlara katılan ve programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanıyor. Üniversitemiz, bu program ile iş dünyasındaki gelişmeleri takip etmek ve kendisini alandaki yenilikler ışığında gerekli nitelik ve becerilerle donatmak isteyen yönetici ve yönetici adaylarını profesyonelleştirmeyi amaçlıyor” dedi.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Öğrenciler; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi, İletişim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Psikoloji, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans alanlarında yüksek lisans İşletme, Finans, Özel Hukuk, Kamu Hukuku alanlarında ise doktora eğitimi alabilirken sanat ve tasarım alanında doktora eğitimine denk olan “Sanatta yeterlik” programlarında eğitim alıyor. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ise Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık, İşletme Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği ve Mimarlık alanlarında yüksek lisans Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık alanlarında ise doktora eğitimi fırsatları bulunuyor.