ATI: Mimarlık, Teknoloji Ve Yenilik Sempozyumu

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü “Mimarlık, Teknoloji ve Yenilik Sempozyumu” (ATI: Architecture, Technology and Innovation) düzenliyor.

Bu yıl “Akıllı Binalar, Akıllı Kentler” başlığı ile 27-30 Nisan 2020 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan sempozyum, yapılı çevredeki akıllı sistemleri belirlemenin önemine odaklanan farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirecek.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen “Mimarlık, Teknoloji ve Yenilik Sempozyumu” (ATI: Architecture, Technology and Innovation) her sene farklı bir tema ile kuramsal, teknik ve/veya uygulamaya dayalı son teknoloji araştırma bulgularının tartışılabileceği disiplinlerötesi bir platform sunmayı amaçlıyor.

 Sempozyumda sunulan bildiriler, bildiri kitabında ve seçili bildiriler ise Digital Innovation in the Built Environment dergisinde özel sayı olarak yayınlanacak. Biçim değiştirebilen strüktürler, hesaplamalı tasarım ve üretim, sürdürülebilirlik ve yapı tasarımı, tepkisel cepheler, BIM teknolojileri, origami tabanlı strüktürler, akıllı ve biyo-esaslı malzemeler, dijital beşeri bilimler, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi başlıkları kapsayacak sempozyuma 24 Ocak’a kadar özet gönderilebilir.

https://ati.yasar.edu.tr/