Tarihi yapılara 3 boyutlu koruma

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Anadolu’daki geleneksel mimarinin günümüze kadar ulaşmış örneklerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak restorasyon çalışmalarına katkı sağlıyor. Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında kullanılan 3 boyutlu yersel lazer tarama teknolojisi sayesinde, tarihi yapıların tüm detayları 3 boyutlu taranarak rölöve ve restorasyon sırasında ortaya çıkabilecek hataların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Şu ana kadar İzmir Tire, Eskişehir Odunpazarı ve Konya Ermenek’te gerçekleştirilecek rölöve projeleri için kullanılan bu teknolojinin, gelecekte TARKEM için hazırlanan Kemeraltı sokak sağlıklaştırma proje önerisi ve Birgi’de yapılacak çalışmalarda da kullanılması planlanıyor.

LAZERLE TARAMA

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde bu yılın Ocak ayında, Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız yürütücülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması sürecinde kullanılan en güncel teknoloji olan yersel lazer tarama cihazı kullanılmaya başlandı. Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında mali destek gören bu proje ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün öncelikli korunması gerekli yapılar listesinde gösterdiği Tire’deki Çanakçı Mescidi ve Alaeddin Sultan Zaviyesinin üç boyutlu taramaları yapılarak modellenip dijital ortama aktarıldı.

Çalışmaları Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Kahraman yürütücülüğünde sürdürülen projenin araştırmacılarından İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Yarkın Üstünes, teknolojik çalışma tekniklerinin, restorasyon gibi detaylı çalışma gerektiren alanlardaki katkısını vurguladı.

HATALARI AZALTIYOR

Çalışmaları Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Kahraman yürütücülüğünde sürdürülen projenin araştırmacılarından İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Yarkın Üstünes, teknolojik çalışma tekniklerinin, restorasyon gibi detaylı çalışma gerektiren alanlardaki katkısını vurgulayarak, “Kullanmaya başladığımız bu teknoloji sayesinde en doğru veriyi en hızlı şekilde elde ederek hem zaman tasarrufu hem de tarihi yapıların restorasyonunda gösterilmesi gereken hassasiyeti sağlayabiliyoruz. Elde edilen ve yapının 3 boyutlu haritasını çıkaran veriler sayesinde, geleneksel yöntemlerle elde edilen veriler sonucunda ortaya çıkabilecek hataların neden olduğu rölöve ve restorasyon projelerindeki sorunların önüne geçebiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde, yapılardaki tüm detaylardan, özgün planında bulunmayan sonradan yapılmış niteliksiz eklentilere kadar birçok önemli veriyi anlama şansını da elde ediyoruz. Bu da kültür mirası yapılarımızın doğru ve özgün çalışma teknikleriyle daha iyi korunabilmesine ve projelendirilmesine imkan sağlıyor” dedi.

KEMERALTI VE BİRGİ’DE KULLANILACAK

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin, tarihi miraslarımızın korunması ve yeniden işlevlendirilmesi konusunda çeşitli kurumlarla birlikte birçok çalışmaya imza attığını hatırlatan Üstünes, “Bu teknolojinin üniversiteye kazandırılması, tarihi daha iyi koruyabilmenin yanı sıra öğrencilerimizin gelişmiş teknolojilerle tanışmasını ve projelerde aktif olarak yer almalarını sağladı. Şu ana kadar Tire, Eskişehir Odunpazarı ile Konya Ermenek’te gerçekleştirilecek rölöve ve restorasyon projeleri için yersel lazer tarama cihazını kullandık. Gelecekte TARKEM için hazırladığımız Kemeraltı sokak sağlıklaştırma proje önerisi ve Birgi’de yapılması planlanan çalışmalarla devam edeceğiz. Amacımız, bu tür çalışmaları çeşitlendirip var olan teorik bilgilerimizi öğrencilerimizin destekleriyle pratiğe dönüştürerek kültürel mirasımızı oluşturan nitelikli konut stoğumuzun belgelenmesi ve korunmasına katkı sağlamak” diye konuştu.