‘Mega Müze’ İzmir’i dünyada marka yaparFIRST STEP FOR A GIANT MUSEUM

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, İzmir’de uzun yıllardır yapımı konuşulan mega müze projesinin hayata geçirilmesi halinde kente olası katkılarının neler olacağını, sektörün önde gelen 20 temsilciyle görüşerek hazırladığı araştırmayı, Kuşadası’nda yapılan 16. Ulusal İşletmecilik Kongresinde sundu. Dünyadaki büyük müzelerin yalnızca birinin yıllık ziyaretçi sayısının, İzmir’in toplam turist sayısının yaklaşık 6-7 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Pırnar, “Dünyada en çok turist çeken mega müzeler incelendiğinde, içinde bulundukları kentlerin hem küresel marka değerine hem imajlarına hem de tanıtımlarına olumlu etkileri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bu bağlamda hem eşşiz Efes’e yakınlığı ile hem de Anadolu medeniyeti ile Ege’nin paha biçilmez orijinal tarih ve kültürünü barındırarak sergileyecek bir mega müze projesi için İzmir, en güzel konumda” dedi.

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, kente yapılacak bir ‘Mega Müze’nin, tıpkı Paris ‘teki Louvre, Londra’daki British müzelerinin bulunduğu kentlere yaptığı gibi İzmir’in dünyada marka değer haline gelmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Olası bir mega müze projesinin uygulamaya koyulmasının İzmir kent markalaşmasına etkisinin olup olmayacağına yönelik beklentileri araştıran Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar ve İşletme Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı Sinem Kurtural, yüz yüze mülakat yöntemiyle “Müzecilik, kent markalaması ve İzmir turizmi” konusunda uzman farklı sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklere sahip 20 kişi ile görüştü. Bu 20 kişinin, olası mega müze projesinin İzmir kent markası ile turizm potansiyeline yönelik faydalarına ilişkin görüşlerini belirlemek üzere, “Dünyadaki marka müzelerin kentlere etkisi, isim önerileri, kentin simgesi olacak bir yapıyla birlikte mi yapılmalı, proje nasıl hayata geçirilirse daha fazla ilgi çeker, müze tüm Ege ve Anadolu’nun tarihi eserlerini de kapsamalı mı, mimarisi, içeriği, çağdaş müzecilik anlayışı açısından nasıl konumlandırılmalı” gibi 7 soru yöneltildi.

KENT TURİZMİNE KATKI

Kent ekonomisi ve turizm istatistiklerine yönelik çalışmalar incelendiğinde; belirli bir kent ya da destinasyon için gelen turist sayısı ile müzeleri gezme oranı arasında doğrusal bir ilişki olduğunu belirten Prof. Dr. İge Pırnar, araştırma sonuçlarından; çağlar boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, Ege ve Anadolu uygarlıklarının eşsiz eserlerini aynı topraklarda sergileyebilecek, yine aynı şekilde dünyanın en büyük açık hava müzesi olan Efes’e son derece yakın İzmir’de, kampüs şeklinde, içinde farklı temalara sahip mega müze projesinin hayata geçirilmesinin, hem kent turizmine faydalı olması hem de kentin turizm potansiyeline olumlu etki etmesinin beklendiğinin anlaşıldığını belirtti.

MİMARİ BAŞYAPIT OLMALI

İge Pırnar, “Bilhassa dünyanın en önemli ve büyük açık müzesi eşsiz Efes gibi müzeler için, bölgeye sadece bu müzeleri ziyaret etmek amacıyla seyahat eden turistlerin olduğu bilinen bir gerçek. Çalışma sonuçlarına göre; kurvaziyerle gelen turistlerin Körfeze girişte kent siluetinde dikkatlerini çekecek, yerli ve yabancı ziyaretçileri etkileyebilecek, İzmir kent imajı ile bütünleşmiş dikkat çekici bir simge yapı ile birlikte pazarlanan çağdaş bir mimariye sahip mega müze projesinin, İzmir kentinin başarılı markalaması adına önemli olduğu görüşü hakim. Yine sonuçlardan anlaşılan; planlanan mega müze projesinin bir kampüs şeklinde olması, tema park şeklinde yapılandırılarak yeşil alanları içermesi, sürdürülebilir bir yaklaşımla eğitim ve kültür merkezi işlevini sağlaması, sanat eserlerinin yanı sıra görsel sahne sanatlarını sergileyebilecek bir salon, otopark, büyük bir depo alanı, çocuk parkı, kütüphane ve hediyelik eşya dükkanları vb. birimlerin müze kampüsünün içerisinde yer alması gerektiği düşünülüyor. Binanın mimarisinin nasıl olması gerektiği konusunda ise tarihi yapı benzeri olmasını savunanlar kadar çağdaş ve modern yapıyı destekleyici görüşler de var ‘İngiltere’deki Acoustic Shells binası gibi mimari bir başyapıt olmalı ya da Zaha Hadid’in post modern binaları gibi olabilir’ diyenler de mevcut” diye konuştu.

MÜZE İÇİN İSİM ÖNERİLERİ

Hemen hemen tüm katılımcıların İzmir’de kurulacak olan müzenin Anadolu’nun tarihi eserlerini de kapsaması, bir çeşit Anadolu ve Ege medeniyetler müzesi şeklinde görev yaparak dünyayı ve farklı medeniyetleri kucaklaması hakkında olumlu görüş bildirdiklerini anlatan Prof. Dr. Pırnar, “Bu bağlamda araştırma konusu olan proje müzesine, İzmir Metropolitan Müzesi, Ege Medeniyetleri Müzesi, Küçük Asya (Asia Minor) ve Ege Medeniyetleri Müzesi, Ege ve Anadolu Medeniyetleri / Uygarlıkları Müzesi, Ege Müzesi, Yaşayan Geçmiş Müzesi ve Smyrna Müzesi gibi isimler önerildi” dedi.

Pırnar, dünyadaki büyük müze örneklerini de ayrıntılı olarak inceledikleri araştırma sonuçlarını “Kent markalaşmasında müzelerin rolü ve İzmir mega müze projesi” başlığıyla önceki ay apılan işletmecilik kongresinde sunduklarını sözlerine ekledi.

Paris Louvre Müzesi 8 milyon 600 bin ziyaretçiyle dünyada birinci sırada.

DÜNYADAKİ MÜZELERDE DURUM NE?

Dünyadaki milyonlarca ziyaretçisi bulunan müzelerin kent turizmine ve ekonomisine katkılarından da örnekler veren Pırnar, “2015 verilerine göre, dünyada en çok ziyaret edilen müzeler sıralamasında hep ilk sıralarda yer alan Paris Louvre Müzesi 8 milyon 600 bin ziyaretçiyle birinci sırada. Bu müzede, Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa’sı, eski Mısır, Asya, eski Yunan, Anadolu, Osmanlı ve Roma uygarlıklarının birçok örneğini görebilmek mümkün. Dikkat çekici mimarisi ile Louvre Müzesi, Paris için vazgeçilmez bir turistik çekim ürünü. Bu müze o kadar önemli ki pek çok Hollywood filmi ve televizyon dizileri, Paris çekimlerinde özellikle Louvre Müzesine yer veriyor. Hatta konusu Louvre’da geçen kitaplar, özel çekilen çok başarılı filmler bile var. Paris’teki 4 önemli müzenin 2016 yılı toplam ziyaretçi sayısı 16 milyon kişi. Londra da Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 20 müzesi içinde yer alan 7 müzesi ile 2016’da 31 milyon müze ziyaretçisine ev sahipliği yapmış. Yurtdışındaki büyük müzelerin birçoğunda da Anadolu eserleri sergileniyor. İzmir’de ise en fazla ziyaretçi çeken Efes Antik kentinin ziyaretçi sayısı ise 2015’te 1 milyon 636 bin kişi. Aynı yıl İzmir’in toplam müze ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 2,8 milyon kişi. Dünyada en çok turist çeken bu dev müzelerine bakıldığında, bunların içinde bulundukları kentlerin turizmlerine ve küresel marka değeri olmalarına olumlu etkileri tartışılmaz. Bu bağlamda hem Efes’e yakınlığı ile hem de Ege ve Anadolu’nun paha biçilmez orijinal tarih ve kültürünü barındırarak sergileyecek bir mega müze projesi İzmir’e çok yakışacaktır” diye konuştu.

 

  

 The first step has been taken for Aegean Civilizations Museum, a project that has been considered for İzmir for years.

  Prof. İge Pırnar, Head of the Department of Business Administration at Yaşar University, said, “It is good news that a project that we have always referred to as an important and necessary one will finally be underway to create an ‘Aegean Civilizations Museum’.” 

  The annual number of visitors that one single big museum abroad receives is six to seven times higher than the total number of tourists visiting İzmir, says Prof. Pırnar, and adds: “The Aegean Civilizations Museum will exhibit the inherent history and culture of the Aegean region, in a fashion integrating the unique ancient city of Ephesus together with Anatolian civilizations, and thereby contributing to İzmir’s urban branding and increasing the dwindling number of tourists visiting the city.”

“Aegean Civilizations Museum” was one of the names suggested for the project in the research we did, says Prof. Pırnar. To comment on the choice of project site, which is the previous 15-to-20-thousand-square-meter campus area in Alsancak that is used as a Cigarette Factory,   Prof. Pırnar said, “The project site is quite suitable. Louvre Museum in Paris, to give an example, has been at the top of the list of world’s most visited museums for years, as it is located in the city center at an easily accessible spot. The project site will be accessible by tram, and it is located next to Alsancak Train Station and the İZBAN station there at a spot near many culturally, artistically and historically important museums and galleries that include Humor and Cartoon Museum, Mask Museum, Yaşar Museum of Painting and Art Gallery, Turkish Railway Museum and Art Gallery, İzmir Museum of Women, and Museum of Atatürk’s House. This proves that the project site has been a quite right choice.”

A CAMPUS STRUCTURE FAVORABLE FOR THE PROJECT

Noting that a campus structure is a suitable choice for the museum, İge Pırnar said, “The project site will be constituted as a theme park that incorporates ecological green areas. It will attract both tourists and İzmir’s people as the campus area will function as a 24-hour-open education and culture center. It should also have a hall where movie screenings, stage performances and concerts, as well as interviews can be held. Different food stores, a huge storage area, a park for children, a library, souvenir shops should also be integrated into the project.”

DIFFERENT EXAMPLES OF MUSEUMS NEEDED TO BE ANALYZED

  “It is also important to exhibit different cultural objects that are still alive in various parts of the world, in addition to the artifacts kept in the storage, the ones already on exhibition or others that have yet to be excavated.  One of the world’s leading museums and visited by roughly 2 million people annually, London’s Victoria and Albert Museum – exhibiting such special collections, and beyond administering education programs, breaking sales record by selling various objects including fabric – as well as similar museums with worldwide reputation set an example for our works that we will undertake for the Aegean Civilizations Museum,” said Prof. Pırnar to make suggestions, and added that Ethnography Museum and Archaeological Museum of İzmir will be relocated to the complex, and over 200 thousand artefacts that are thought to be kept in the storage will also be exhibited once the project is completed.

The old Cigarette Factory in Alsancak is presumed to have been built in the year 1884 or 1886. The project will be completed by February 4, 2019 as set out in the Contract for Aegean Civilizations Museum Project Construction by the Ministry of Culture and Tourism, and İzmir Directorate of Reliefs and Monuments.