Mimarlık Fakültesi’nden uluslararası sempozyum

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği ve yoğun ilgi gören “Mimarlık, Teknoloji ve İnovasyon: Akıllı Kentler, Akıllı Binalar” Uluslararası Sempozyumu, tamamlandı. 

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Mimarlık, Teknoloji ve İnovasyon: Akıllı Kentler, Akıllı Binalar” (Architecture, Technology and Innovation: Smart Cities, Smart Buildings / ATI) Uluslararası Sempozyumu, 3 gün sürdü. Sempozyumun açılış oturumu; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arslan Örnek ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel’in açılış konuşmaları sonrası Eindhoven Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Patrick Teuffel’in “İnovatif ve Sürdürülebilir Strüktürel Tasarım” başlıklı sunumu ile tamamlandı. Çevrimiçi gerçekleştirilen ve katılımın oldukça yoğun olduğu oturumda Profesör Dr. Teuffel, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin çağdaş strüktür tasarımındaki rolüne, teknolojinin mimari tasarımda giderek artan önemine dikkat çekti. Teuffel, ayrıca, sürdürülebilir malzeme kullanımı, enerji verimliliği ve uygun yapım tekniklerinin mekana ve yaşama kattığı değere işaret ederek, bu alanlardaki çalışmaların güncel mimari üretimde çizdiği yönün ve geleceğe dair olasılıkların üzerinde durdu.

Sempozyumda ikinci gün, 11 farklı oturum ile gerçekleştirildi. İkinci günün davetli konuşmacıları ise “Akıllıca İnşa Etmek için Akıllı Ol…” başlıklı sunumuyla İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ozan Önder Özener ve “İnovasyon ve Kentlerde Akıllı Konseptler” başlıklı sunumuyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu oldu. Doç. Dr. Ozan Önder Özener, akıllı tasarımın gerek eğitimde gerekse mesleki hayattaki önemine değinirken teknoloji mimarlık ara kesitindeki tasarımlara ve üretime gösterilen hassasiyetin yaşama kattığı değerin üzerinde durdu. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu ise teknoloji ve kentlere dair geliştirilen, evrilen metaforların tarihine dikkat çekerken yenilikçi bakış açılarıyla akıllı kavramlara temellenerek tasarlanan kentlerin anatomisini de ele aldı.

Üçüncü ve son gün ise altı farklı, oturum gerçekleştirildi. Sempozyumun “Makine Zekası ve Sanat” başlıklı kapanış sunumu ise dünyaca ünlü Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol’a aitti. Anadol’un sunumu gerek yurt içinden gerek yurtdışından tanınmış üniversitelerden katılımla oldukça yoğun bir ilgi altında gerçekleştirildi. Sempozyum hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://ati.yasar.edu.tr/ sitesi ziyaret edilebilirken gerçekleştirilen tüm davetli konuşma ve oturumların, Mimarlık Fakültesi’nin https://www.youtube.com/channel/UCbuhVTKTrYXjgcSfiW5ReZw?fbclid=IwAR2L3sZ2_o8iy94m4-n8fQBJt1iYzZJee0ej04qR8fXydsG3J1f88rvv9Ck adresli  YouTube kanalında olacağı belirtildi.