Mimarlık Fakültesi’nden Tasarım Festivali

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından “Sınırları Yıkmak” temalı bir Tasarım Festivali düzenlendi. Çevrimiçi olarak düzenlenen festival kapsamında, mimarlık ve iç mimarlık alanlarından seçkin konuklarla birlikte çeşitli konularda paneller gerçekleştirildi. Yurtdışındaki farklı üniversitelerden festivale katılan akademisyenler ve Türkiye’den uluslararası projelere imza atmış profesyoneller, mimarlık ve tasarım hakkında sunumlar yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Festivalin ilk sunumunu, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meltem Gürel’in moderatörlüğünde, Brighton Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Okulundan Prof.Dr. Robert Mull yaptı. Mull, “İtina: Avrupa Mülteci Krizinde Fayda, Kimlik ve Eğitim” başlıklı seminerde mülteci krizini geçici koruma alanları, mülteci kampları ve mültecilerle yardımlaşma mekanları üzerinden mimarlıkla ilişkili olarak inceledi. Mull, göçmen ve mültecilerin bulunduğu Fransa’nın Calais bölgesindeki Calais Ormanı Kampında 2016 yılında çektiği fotoğrafları sunarak çadırlardaki ve evlerdeki mimariyi anlattı. İzmir özelinde ise Basmane, Kadifekale ve Torbalı bölgelerindeki düzensiz göçmen nüfusun altını çizerek, onların yaşam alanına ulaşma ve yardım alma sorunlarını çözmeye yönelik projelerden söz etti.

Festivalin ilk sunumunu, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meltem Gürel’in moderatörlüğünde, Brighton Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Okulundan Prof.Dr. Robert Mull yaptı.

Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign Mimarlık Okulundan Prof.Dr. Kathryn H. Anthony, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meltem Gürel’in moderatörlüğünde, “Tasarımla tanımlanıyor musunuz? Gizli cinsiyet, yaş ve vücut önyargısının gündelik ürünler ve mekânlardaki şaşırtıcı gücü” başlıklı bir sunum yaptı. Anthony, yapılı çevrede ve farklı ölçeklerdeki tasarım ürünlerinde tasarımın sonucu olarak öne çıkan insan eşitsizliklerini örnekler eşliğinde anlattı. Bununla birlikte, çeşitlilik elde edebilmek için tasarımın bir araç olarak nasıl kullanılabileceğinin altını çizdi.

Urbana-Champaign Mimarlık Okulundan Prof.Dr. Kathryn H. Anthony

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Zeynep Tuna Ultav’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide ise Avustralya RMIT Üniversitesi’nin Mimarlık ve Şehir Tasarımı Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Suzie Attiwill, şehirlerdeki iç mimariyi anlatan bir sunum yaptı. Attiwill, günümüzün değişen dünyasında tasarım yaklaşımlarının keşfine odaklandı ve iç mekân tasarımı stratejilerinin tasarım sürecinde kentsel çevreye de uygulanabilirliğinden bahsetti. Attiwill, ayrıca insan ve çevre arasındaki ilişkinin önemini vurgulayarak kentsel iç mekânlar kavramına dikkat çekti.

Avustralya RMIT Üniversitesi’nin Mimarlık ve Şehir Tasarımı Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Suzie Attiwill

Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Arzu Cilasun’un moderatörlüğünde gerçekleşen “Tasarımla Sınırları Aşmak” isimli söyleşiye uluslararası Türk firması AUTOBAN’ın kurucu ortağı Mimar Seyhan Özdemir Sarper konuk oldu. Sarper, genç bir mimarlık ofisi olarak ülke sınırlarını nasıl aştıkları hakkında bir sunum yaptı. Sarper, uluslararası projelerinde Türk mobilyalarını kullandıklarını ve pandemiyle birlikte gelen dijitalleşme sürecinin işleri oldukça hızlandırdığından bahsetti. Sunum sonrasında, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrenci Topluluğu’nun mimarlık pratiği, pandemide mimarlık gibi konulardaki sorularını yanıtlayıp meslek hayatına yeni atılacak olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Mimar Seyhan Özdemir Sarper

DİJİTAL VE FİZİKSEL ORTAMLARDAKİ YENİ OLANAKLARI TARTIŞTILAR

Festivalin “Yuvarlak Masa Tartışması” bölümünde, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Doktora Programı öğrencileri, “Mekan ve Dijital Kültür” dersi kapsamında, ders koordinatörü Mimarlık Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ahenk Yılmaz’ın moderatörlüğünde, dijital ve fiziksel ortamlar ara kesitinde ortaya çıkan yeni olanakları tartıştı. Öğrencilerden Illonette Tabar, Merve Çelebi, Taha Mejbar, Özüm Karadağ ve Yiğit İnan, dijital teknolojilerin günlük yaşamımıza eklediği yeni bir profil olarak ‘sosyal medya influencerları’ için tasarlanan yaşam ve çalışma ortamı projelerini değerlendirdi.

INSTAGRAM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Son günde ise festival kapsamında düzenlenen Instagram Yarışması’nın ödül töreni düzenlendi. Jüri üyeleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Mura, Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Dr. Öğr.Gör. Daniele Savasta, Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümünden Öğr.Gör. Emre Yıldız ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Dr. Erdem Yıldırım’ın bulunduğu yarışmanın birincisi Turgay Asiltürk olarak belirlendi. Kıvılcım Yavuz, Büşra Önal ve Zehra Çetinkaya ise mansiyon ödülüne layık görüldü.