Akdeniz zirvesinden “güç birliği” mesajı çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Akdeniz Tarihi, Kültürü ve Siyaseti Sempozyumu” sona erdi. Sempozyumun ikinci gününde konuşan Yaşar Üniversitesi Akdeniz Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan, “Geleceğin dünyasında eğer Asya, Avrupa ve Amerika kıtası arasında siyasi ve ekonomik bir rekabet olacaksa, Akdeniz, bütün bu denklemler içinde kendi birliğini ve bütünlüğünü sağladığı ölçüde önemli bir aktör olacak. İzmir ve İzmir Akdeniz Akademisi de bu anlamda önemli görevler üstlenecektir” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi tarafından düzenlenen “Uluslararası Akdeniz Tarihi, Kültürü ve Siyaseti Sempozyumu”, sona erdi. Akdeniz ülkelerinin tarihi, kültürel ve siyasi birikimlerinin tartışıldığı sempozyum, konusunda uzman tarihçiler, yazarlar, kültür yöneticileri ve diplomatlar ile akademisyenleri buluşturdu. İzmir Sanat’ta düzenlenen sempozyumun ikinci gününde, Akdeniz’deki siyasal ve diplomatik gelişmeler ile geleceğin Akdeniz ve İzmir konuları ele alındı.

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney’in yönettiği ilk oturumda Yunanistan’ın bir önceki ABD Büyükelçisi Alexandros Mallıas, Süleymanşah Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Aktar, Büyükelçi – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı – Yaşar Üniversitesi Akdeniz Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Ertuğrul Apakan, ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Galip Yalman konuşmacı olarak katıldı.

AKDENİZ (1)

Ukrayna krizinin öğrettikleri

Emekli Büyükelçi Apakan, konuşmasına İzmir Akdeniz Akademisi’ni kurmakta ortaya koyduğu liderlik ve insiyatif için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ederek başladı. Akademi’nin İzmir’i Akdeniz boyutunda öne çıkaran anlamlı bir girişim olduğunu belirten Apakan, Ukrayna krizinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) misyonunu anlattı. Ukrayna krizi ve AGİT’in deneyimlerinin istikrarın sağlanması, iyi komşuluk ilişkileri, toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması gibi konularda Akdeniz’de yaşanabilecek sorunlarda yararlı olacağına inandığını belirten Apakan, “Ukrayna krizinin bize öğrettiği en önemli şey, önceden bir ihbar sistemine ihtiyaç olduğu. Çünkü bu ülkede kriz çok hızlı gelişti. Bu Akdeniz için de geçerli. Ayrıca devletin belli başlı eğitim, sağlık gibi hizmetleri devam ettirmesi önemli. Sivil toplum örgütlerinin, yerel idarelerin krizi göğüslemede önemli görevleri var. Aynı zaman da her uluslararası krizde öne çıkan en önemli unsur hukukun üstünlüğü. Biz sivil toplumun güçlendirilmesi, kadınlar, gençler ve yaşlılar üzerine eğiliyoruz. Akdeniz’in güvenliği ile Avrupa’nın güvenliği birbiriye bağlantılı. Akdeniz’in güvenliği olmadan Avrupa’nın güvenliğini sağlamak mümkün değil” diye konuştu.

AKDENİZ (2)

 Apakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Akdeniz ülkelerinin Avrupa kıtası ile birlikte yakın geleceğinin tanımlanmasına ihtiyaç var. Akdeniz’in ana fikre, yeni bir kavramsallaştırmaya ve bunu temelleştirmeye ihtiyacı var. Bunu da hem disiplinler arası hem de uluslararası bir çalıştayla yapabilirsiniz. Ben uzun vadede Akdeniz’in bir barış ve iş birliği bölgesi olacağına inanıyorum. 2050 yılında Akdeniz’de dünya nüfusunun 1 milyarı yaşayacak. Geleceğin dünyasında eğer Asya, Avrupa ve Amerika kıtası arasında siyasi ve ekonomik bir rekabet olacaksa, Akdeniz, bütün bu denklemler içinde kendi birliğini ve bütünlüğünü sağladığı ölçüde önemli bir aktör olacak. Türkiye’nin de bu konuda oynayacağı önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. Türk ve Yunan diplomatları ile kurumları Akdeniz üzerine çalışarak örnek işbirliği yaratabilir. İzmir’in tüm ileriye dönük bakış açısında kritik role sahip olacağına inanıyorum. İzmir Akdeniz Akademisi’nin de kavramların üretilmesi, yaratılması ve bölge ile diğer kurumlar arasında paylaşılmasında öncü rol oynayacaktır.”