AB’ye ilgi azalıyor

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Esen Taylor

Türkiye’nin tam üyelik için çeyrek asırdır beklediği Avrupa Birliği (AB) gözden düşüyor.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Esen Taylor’un Cambridge Üniversitesi’nde sunduğu bir anket çalışmasına göre Türk halkının neredeyse 3’te 2’sinin AB üyeliğini istemediği ortaya çıktı.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Esen Taylor
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Esen Taylor

Önyargılar başlıca neden

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Esen Taylor Cambridge Üniversitesi’nde düzenlenen “Avrupa: Kriz ve Yenilenme” başlıklı kongrede konuşmacı olarak yer aldı. Taylor, bir piyasa araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen kamuoyu anketi ile desteklediği sunumunda, AB üyelik sürecinin Türkiye’nin sosyo ekonomik yapısı üzerine etkilerini ve AB ülkelerinin Türkiye’nin üyeliğine yaklaşımına karşın Türk halkının AB üyelik sürecine karşı bakış açısını değerlendirdi. 2009 yılından bu yana Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre vatandaşların AB’ye olan ilgisinin her geçen gün azaldığını belirten Taylor önemli tespitlerde bulundu. AB üye ülkelerin Türkiye’ye karşı ön yargıları nedeniyle tam üyeliğe olan ilginin giderek azaldığını belirten Taylor, “Son üç yılda Türk kamuoyunda AB üyeliğine devam etmesini destekleyenlerin oranında yüzde 22 azalma görülmüştür. Bunun başlıca nedeni olarak AB’nin ülkemize karşı sergilediği ön yargıyı gösterebiliriz” dedi.

Avrupa Türkiye’yi kaybetmemeli

AB’nin Türkiye’nin üyeliğini kabul etmemesi durumunda neler kaybedebileceğine de değinen Taylor şunları söyledi:
“Türkiye, Orta Doğu ülkeleri ve Türki cumhuriyetler ile geliştirdiği ekonomik ve politik ilişkileri sayesinde, AB’nin Avrasya ve Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinin kuvvetlenmesinde önemli roller üstlenebilir. AB Türkiye’yi üyeliğe kabul etmemesi olasılığında, Türkiye’nin beraberinde getireceği pazar, ithalat ve istihdam hacmindeki artışından faydalanmamış olacaktır. Azerbaycan ve Kırgızistan başta olmak üzere Türki cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkeleri ile geliştirdiği ortak projelerin de yardımı ile Türkiye, Hazar Denizi enerjileri ve Avrupa pazarı arasında enerji koridoru konumuna gelmiştir. AB, Türkiye’nin üyeliğinin reddi ile Hazar Denizi ve çevresinden elde edilen enerjinin kendi pazarına transferinin daha garantili ve güvenli taşınması olasılığını da geri çevirmiş olabilir.”

 

Türkiye’de Dış Politika ve Kamuoyu Anketi’nin Detayları Şöyle:

TNS Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi için yapılan Türkiye’de Dış Politika ve Kamuoyu Anketi’ne Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Manisa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, İçel, Samsun, Zonguldak, Denizli, Malatya illerinden toplam bin 509 kişi katıldı. Anket 7 Aralık 2012 ve 14 Ocak 2013 tarihleri arasında tamamlandı. Anket sonuçlarına göre katılanların yüzde 33,3’ü Türkiye’nin AB üyeliğinde ısrar etmesini desteklerken, yüzde 59,4’ü tam üyelikten vazgeçilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.