AB’den sivil toplum diyaloğu için destek

AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Uzman Yardımcısı Elif Karakulak, gerek siyasi gerekse medya hibe programlarında projeler, proje başına en az 50 bin avro, en fazla 150 bin avro destek sağlanacağı bilgisini verdi.

 

Toplumsal olaylarla ülkemizde hareketli günler yaşanırken, AB’den sivil toplum diyaloğu için hem STK’lara, hem de Türk medyasına mali destek geldi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türk sivil toplum kuruluşlarına ve medyasına, toplumlararası diyaloğu sağlayacak projelere 9 milyon avroluk hibe desteği verdi. Medya kuruluşlarının da başvurabileceği programlarla AB konusunda toplumun bilgilendirilmesine katkı sağlayacak kuruluşlara teşvik verilecek.

ABTR

Yaşar Üniversitesi’nde tanıtıldı

“Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu 3- Siyasi Kriterler ve Medya Hibe Programları” bilgilendirme toplantısı Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye ile AB arasındaki diyaloğu siyasi kriterler ve medya alanlarında güçlendirmeye yönelik geliştirilen programlara 9 milyon avroluk hibe desteği verileceği açıklandı.

Toplantıda AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Uzmanı Murat Başer ile Uzman Yardımcısı Elif Karakulak birer sunum gerçekleştirdi. 6 milyon avrosu Siyasi Kriterler Hibe Programı’na, 3 milyon avrosu ise Medya Hibe Programı’na ayrılacak olan programlar hakkında bilgi veren Murat Başer şunları söyledi:

Yanlış anlamalar ve kaygılar azalacak

“Siyasi Hibe Programıyla AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarının Türkiye genelinde anlatılması, AB üye ülkeleri ile Türkiye’de siyasi konularda ilgili sivil toplum örgütleri arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu sayede, siyasi kriterler alanında çalışan Türkiye ve AB ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları arasında ileri diyaloğun teşviki, daha iyi bilgi ve uzmanlık değişimi, siyasi kriterlerle ilgili konularda Türkiye ve AB üye ülkelerinde yanlış anlamalar ve kaygıların azaltılması amaçlanmaktadır. Medya Hibe Programında ise medya kuruluşlarının ortak faaliyetler yapması, sivil toplum kuruluşlarının AB konuları hakkında iyi uygulamaların paylaşımı, yenilikçi girişimler ve medya yapımlarının teşvikinin gerçekleştirilmesi planlandı.”

AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Uzman Yardımcısı Elif Karakulak, gerek siyasi gerekse medya hibe programlarında projeler, proje başına en az 50 bin avro, en fazla 150 bin avro destek sağlanacağı bilgisini verdi.
AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Uzman Yardımcısı Elif Karakulak, gerek siyasi gerekse medya hibe programlarında projeler, proje başına en az 50 bin avro, en fazla 150 bin avro destek sağlanacağı bilgisini verdi.

En az 50 bin  avroluk destek

AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Uzman Yardımcısı Elif Karakulak ise gerek siyasi gerekse medya hibe programlarında projelere en az 50 bin avro, en fazla 150 bin avro destek sağlanacağı bilgisini verdi. Karakulak projelere verilecek desteğin yüzde 90’ının hibe olacağına dikkat çekti. Karakulak, hibe programları hazırlanırken mutlaka AB ülkelerinden bir ortak bulunması gerektiğini de belirterek, “Projelerin süresi en az 10, en fazla 15 aydır. Dernekler, sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişilikler proje hazırlayabilir. Bir programa en fazla iki projeyle katılım yapılabilir ancak bu projelerin yalnızca birine destek sağlanacaktır” dedi.

Medya hibe programlarına kimler başvurabilir

Yerel, bölgesel, ulusal düzeyde görsel işitsel medya, basılı medya veya internet medyasının yanı sıra sivil toplum kuruluşları veya sektörün çıkarlarını destekleyen meslek grupları olarak değerlendirebilecek olan meslek örgütleri.

Siyasi kriterler hibe programına kimler başvurabilir

Kar amacı gütmeyen dernek veya vakıflar  siyasi kriterler hibe programına projeleriyle başvurabilecek.