Avrupa’dan saygın unvan  

Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Avrupa’nın “Mükemmeliyet Merkezi” oldu 

 Avrupa Komisyonu, Yaşar Üniversitesi AB Merkezi’ni Mükemmeliyet Merkezi olarak kabul etti.

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AB Merkezi), Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Programı kapsamında “Mükemmeliyet Merkezi” olarak kabul edildi. Bu çerçevede, Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, son 5 yıl içerisinde Türkiye’den mükemmeliyet merkezi olmaya hak kazanan  ilk  araştırma merkezi oldu.

EN PRESTİJLİ DESTEK

“Mükemmeliyet Merkezi” unvanı, araştırma ve uygulama merkezlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve önümüzdeki yıllar için sunulan çalışma planı kapsamında yapılan değerlendirme sonucu Avrupa Komisyonu tarafından veriliyor. Jean Monnet Avrupa Mükemmeliyet Merkezleri, Avrupa Birliği ile ilgili konularda yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerinde yetkin kurum ve araştırma merkezlerine yeni çalışma ve araştırmalar için en prestijli destek mekanizması ve etiket niteliği taşıyor. Koordinatörlüğünü, Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökay Özerim’in yaptığı, “Mükemmeliyet Merkezi” çalışmalarında,Yaşar Üniversitesi AB Merkezi’nden Burcu Kiper, Güldan Kalem ve Efsa Sabit ile birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerinde, Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney, Doç. Dr. Sinan Alper, Dr. Öğr. Üyesi Elif Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahyaoğlu ve Prof.Dr. Deniz Kızılsümer  yer alacak. Merkezin uluslararası danışma kurulunda ise Türkiye ile birlikte Avrupa ve Amerika’nın prestijli üniversitelerinden araştırmacı ve öğretim üyeleri bulunuyor.

 

AMACIMIZ DAHA FAZLA İNSANA ULAŞMAK

  Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak amaçlarının yapmış oldukları proje ve araştırmalarını daha fazla kişiye ulaştırmak olduğunu belirten Doç. Dr. Gökay Özerim: “AB Merkezi’nin uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında “Mükemmeliyet Merkezi” olarak kabul edilmesi, yapmış olduğumuz araştırma, proje ve diğer çalışmaları genişletmek ve daha fazla kişiye yaygınlaştırabilmek açısından bizler için çok teşvik edici bir nitelik taşıyor. Mükemmeliyet Merkezimizi “Çeşitlilik” başlığı altında “Göç”, “Gençlik” ve “Kültür” olmak üzere üç ana temada eğitim ve araştırma faaliyetleri sunacak şekilde tasarladık. Her üç konunun toplumumuz açısından da Türkiye-AB ilişkileri açısından da büyük önem taşıdığına inanıyorum. Araştırma merkezleri, hem bilgiyi üretmek hem de üretilen bilgiyi üniversite kampüsü içerisine ve dışına yaymak için önemli bir işleve sahip. Şimdiye kadar sunduğumuz eğitim faaliyetlerinden üniversitemiz öğrencileri dışında ulusal ve uluslararası ölçekte binlerce kişi yararlandı; Mükemmeliyet Merkezimiz kapsamında gerçekleştireceğimiz araştırma ve eğitim faaliyetleriyle daha da fazla kişiye ulaşmayı umuyoruz” dedi.  

Doç. Dr. Gökay Özerim-Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü

 AB PROJELERİNDE EN AKTİF ÜNİVERSİTELER ARASINDA

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise Yaşar Üniversitesi’nin AB Merkezi desteği ile Jean Monnet Programı kapsamında bugüne kadar 11 adet projeye dahil olduğunu söyleyerek:” Avrupa Birliği çalışmalarının en prestijli destek mekanizması olan Jean Monnet Programı’ndan üniversitemiz Türkiye ve Avrupa’da en çok yararlanan üniversiteler arasına girmiştir. Bugüne kadar Yaşar Üniversitesi olarak farklı araştırmacılarımızın desteğiyle yürütülen yaklaşık 130 uluslararası proje ile birlikte proje eğitimleri ve bilgilendirme faaliyetleriyle üniversitemizde proje kültürü yaygınlaştı. Yaşar Üniversitesi, bu kapsamda AB projelerinde en aktif üniversiteler arasında yer almaktadır. Üniversitemizin AB Merkezi, uluslararası projelerin yazılması ve yürütülmesine sağladığı desteğin yanında üniversitemizin Avrupa Yükseköğrenim alanına uyumuna (Bologna Süreci) ve üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkı sağlamıştır” şeklinde konuştu.

Ahmet Yiğitbaşı-Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

ULUSLARARASI BAĞLARIMIZ GÜÇLENİYOR

Prof. Dr. Cemali Dinçer-Yaşar Üniversitesi Rektörü

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Avrupa Komisyonu tarafından Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne verilen “Mükemmeliyet Merkezi” unvanını çok önemsediklerini belirterek şunları söyledi:

“Yürütülen uluslararası projelerle her yıl üniversitemiz araştırma fonuna önemli bir tamamlayıcı kaynak sağlamaktadır. AB Merkezi, üniversitemizdeki uluslararası proje süreçlerine vermiş olduğu destekle uluslararası ölçekte üniversitemizin 575’ten fazla kuruluşla (üniversite, sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve kamu kuruluşu) iş birliği geliştirmesine vesile olmuştur. Ayrıca farklı Avrupa ağları ve konsorsiyumları ile ortak projelerde, uluslararası ortaklıklar kurmuş ve bu paydaşlarla güçlü bağlar geliştirmiştir”