Yeni istihdam alanı: “E-turizm”

E-turizmle gelen fırsatlar

 Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı uluslararası öğrencisi Theophilus Anyane Asare, elektronik turizm (e-turizm) üzerine yaptığı tez çalışmasında, teknolojinin gelişmesiyle birlikte turizmdeki bazı istihdam alanlarının yok olmaya yüz tuttuğunu ve bunun yerine sektörde sosyal medya, dijital pazarlama, veri analizi, veri tabanı arama, dijital tasarım ve veri görselleştirme gibi alanların ön plana çıkacağını ortaya koydu. Asare, e-turizmle birlikte gelen fırsatların hem yoksullukla mücadeleye hem de sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını söyledi.

Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı uluslararası öğrencisi olan ve halen Kanada Ottowa Üniversitesi’nde doktora eğitimini yapmakta olan Ganalı Theophilus Anyane Asare, “E-Turizm: Yoksullukla Mücadele için Sürdürülebilir Bir Turizm Aracı” adlı tez araştırmasında turizmde değişen istihdam alanlarına değindi. Turizm sektöründeki teknolojik gelişmelerin yoksulluğun azaltılması için sürdürülebilir bir araç olarak kullanılmasına odaklanan tezde, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde turizm kaynaklarının kullanımı ve turist akınından etkilenen alanların tespiti, geride kalan atıkların izlenmesi ve müdahale edilmesinin kolaylaştığı anlatılıyor. Öte yandan, sanal turizmin güçlü bir şekilde uygulanması ile turizm bölgelerine trafik akışı ve turizm taşıma kapasitesinin de kolayca izlenebileceğini ve aşırı turizm sorununu azaltmak için kontrol amaçlı önlemler alınabileceği belirtiliyor.

Theophilus Anyane Asare-Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı uluslararası öğrencisi

DİJİTAL İSTİHDAM FIRSATLARI ÖN PLANDA

 Turizm sektöründeki değişikliklerden de söz eden Theophilus Anyane Asare, “E-turizm, inovasyon ve iş fırsatları için bir platform, insanların eğitim, bilgi ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra konaklama, seyahat ve turizm pazarına doğrudan erişim sağlayabilecekleri bir yol olarak belirlenebilir. Tezimde e-turizmi hem turiste hem de çevreye hizmet etmeye yardımcı olabilecek potansiyel bir çözüm olarak tanımladım. Teknolojinin gelişmesi ve e-turizmin ortaya çıkmasıyla birlikte turizm sektöründeki bazı istihdam alanlarının yok olmaya yüz tuttuğunu ve bunun yerine sektörde sosyal medya, dijital pazarlama, veri analizi, veri tabanı arama, dijital tasarım ve veri görselleştirme gibi alanların ön plana çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Orhan İçöz- Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı

KAYNAKLARI KISITLI ÜLKELER İÇİN İYİ BİR GELİŞİM SEÇENEĞİ

 Öğrencinin tez danışmanlığını yapan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz de “Theophilus A. Asare’nin tezinde bahsettiği e-turizm, özellikle Afrika gibi gelişmekte olan ve kaynakları kısıtlı yoksul ülkelerdeki turizm için iyi bir gelişim seçeneği olacak. Bu ülkelerin ekonomik gelişmeyi E-turizm sayesinde daha hızlı ve doğal çevreye zarar vermeden sağlamalarının mümkün olduğu bu tezle birlikte gösterilmiş oldu. Ayrıca tezde e-turizmin sektörde yol açtığı paradigma değişikliğiyle birlikte birçok bireyi ve geleneksel iş yapma biçimlerini etkilemesiyle bu yeni turizm türünün sürdürülebilir geçim kaynaklarına bir tehdit olarak görülmek yerine tüm paydaşların genel refahına nasıl katkıda bulunabileceğini anlama ihtiyacını doğurmuş olduğu da vurgulanmış. Bu kapsamda çalışma, turizm ve ağırlama sektöründeki teknolojik gelişmelerin yoksulluğun azaltılması için e-turizmin sürdürülebilir bir yöntem olarak nasıl kullanılabileceğini açıklamış oldu” şeklinde konuştu.