Yaşar’dan bir ilk daha

İzmir’in ve Ege’nin ilk ve tek bölümü

Yaşar Üniversitesi’nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılıyor

Yaşar Üniversitesi, yenilenebilir enerji kaynakları yönünden çok zengin olan İzmir ve Ege Bölgesi’nde bu alanda yetişmiş uzman ihtiyacını dikkate alarak yeni bir bölüm açıyor. İzmir ve Ege’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan “Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü” için YÖK’ten onay alındı.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılacak Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 akademik yılında öğretime başlayacak. Ayrıca yine Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde 2 yıllık eğitim verecek olan Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Programı’nın açılması için de YÖK’ten onay bekleniyor.

Yaşar Üniversitesi’nde önümüzdeki akademik yılda öğretime başlayacak Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak Park Cafe’de düzenlenen basın toplantısına Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nazım Sözer ve Genel Sekreter Prof. Dr. Behzat Gürkan katıldı.

Seferihisar’dan Balçova’ya kadar

İzmir’de yenilenebilir enerji konusunda yoğun bir şekilde ulusal ve uluslararası konsorsiyumlar tarafından yatırım yapıldığını belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan,Yenilenebilir enerjide, güneş, rüzgâr enerjisi, özellikle de jeotermal enerji öne çıkıyor. İzmir, jeotermal enerji ile de bütünleşebilecek şekilde sağlık turizmi konusunda bir kimlik arayışı içinde. EXPO 2020’nin teması da sağlık turizmi. Avrupa’da ve dünyada jeotermal sıcak su kaynaklarına sahip çok nadir bölgelerden biriyiz. Seferihisar’dan Balçova’ya kadar uzanan büyük alanda bu doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sahibiz” dedi.

Önümüzdeki milenyumun 3 itici gücünün enerji, nüfus ve su olacağını dile getiren Prof. Dr. Murat Barkan, enerji yatırımları artan İzmir ve Ege Bölgesi’nde bu yatırımlara nitelikli mühendis ve teknisyeni aynı çatı altında yetiştiren tek kurum olmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir ve Ege’nin Enerji Sistemleri Mühendisini Yaşar yetiştirecek

“Yaşar Üniversitesi olarak hangi bölümü açtıysak mutlaka burada ‘İzmir’in ve Ege’nin işine yaracağız’ duyarlılığı ve bölgeye yönelik Yaşar Üniversitesi imzası vardır” diyen Prof. Dr. Murat Barkan, “İzmir’in sahip olduğu kaynakları, değerini artırarak İzmir’e ve Ege’ye geri döndürmeye çalışıyoruz. İncelediğimizde gördük ki bu sözünü ettiğimiz enerji kaynaklarından insanları yararlandırma konusunda bölge üniversitelerinde herhangi bir Enerji Sistemleri Mühendisi yetiştiren bir bölüm yok. Burada ilk ve tek olacağız” diye konuştu.

Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ‘Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Programı’nın açılması için de YÖK’e başvuruda bulunduklarını ve olumlu bir sonuç beklediklerini söyleyen Prof. Barkan, “Böylece İzmir ve Ege’nin sahip olduğu enerji kaynaklarının İzmir’e, Ege Bölgesi’ne ve Türkiye’ye kazandırılması için bu alanda uzmanlaşmış mühendisleri ve teknisyenleri yetiştiriyor olacağız.”

Uluslararası bir kadro oluşturuluyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Öztürk ise ‘Akademik kadroları oluştururken son derece seçici davranarak, özellikle yenilenebilir enerji konularında uzmanlıklarıyla uluslararası alanda isim yapmış akademik kadrolarla bölgenin en güçlü bilim altyapısına sahip olabileceğiz’ dedi.

Prof. Öztürk, ‘Geçen yüzyılda endüstri çağını geride bırakarak bilgi çağını yaşamakta olan dünyamız artık enerji ve çevre sorunlarının ağırlığını oluşturacağı yeni bir döneme giriyor. Özellikle düşük karbon salınımına dayalı yenilenebilir enerji konularında sahip olduğumuz zenginliklerin farkındayız. Eğitim ve araştırma etkinliklerimizle bu alanda hissedilen boşluğu doldurma yönünde önemli bir adım atmış olacağımıza inanıyoruz’ diye konuştu.

Mezunlarına geniş iş bulma imkânı

Prof. Öztürk, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, güvenilir ve ekonomik olarak üretimi, depolanması, çevresel konuların da gözetilerek en iyi şekilde işletilmesi, hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı, gel-git enerjisi, hidrojen enerjisi tesislerinin tasarımı, yakıt hücreleri, hibrid taşıtlar gibi alanlarda yapılan çalışmaların da bu mühendislik alanının ana konuları arasında olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin enerji üretim ve tüketimi konularındaki stratejik hedeflerinin yüksek oranlardaki dışa bağımlılık, doğal çevre duyarlılığı, enerjiye ilişkin uluslararası taahhütler ve ulusal mevzuat, çok kapsamlı teknik ve akademik boyutları olan alanlar olduğunu söyleyen Prof. Öztürk, “Toplumsal yaşam ve ekonomiyi derinden etkilen enerji konusunda politikaların geliştirilmesi, uygulanması, enerji üretim ve tüketimine ilişkin konularda eğitim-öğretim ve AR-GE çalışmaları yapılması, geliştirilecek yöntemlerin uygulanması, açılan programdan mezun olacak mühendislerin uğraşacakları diğer konular olacaktır” dedi. .

Endüstri ve işletmelerin ihtiyaçları göz önünde tutuldu

Yaşar Üniversitesi’nde böyle bir bölümün açılmasının Türkiye’nin ulusal araştırma gücünün artırılmasına, yetişmiş insan gücü oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağını da söyleyen Prof. Öztürk, “Ayrıca bölgemizin özellikle yenilenebilir enerji kaynakları açısından avantajlı durumda olması akademik ve teknolojik çalışmaları kolaylaştıracaktır. Program günümüz endüstri ve işletmelerinin enerji alanlarındaki gereksinimleri göz önünde tutularak geliştirilmiştir. Ülkemizde son yıllarda özellikle rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında büyük atılımlar yapıldı. Bu gelişim süreçleri artan hızla devam etmektedir. Yine ülkemizin rüzgar, güneş ve jeotermal enerji potansiyeli düşünüldüğünde ilgili sektörlerin daha da büyüyeceği ve önemli istihdam yaratacağı açıktır. Tüm bunlar düşünüldüğünde, iş dünyasının mezunlarımıza büyük ilgi göstereceğini kolayca söylemek mümkündür” diye konuştu.

no images were found