Yaşar’a AB’den Jean Monnet desteği

Türkiye’nin 50 yılı aşan Avrupa Birliği (AB) macerası inişli çıkışlı seyrinde devam edip “Türkiye AB üyesi olmalı mı olmamalı mı?” tartışmaları sürerken Yaşar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan proje, AB Jean Monnet Modülü olarak  hibe desteği almaya hak kazandı. 129 proje arasına giren ve bu yıl  Türkiye’den seçilen 5 projeden de biri olan program ile sanat ve tasarım kullanılarak verilecek derslerle, öğrencilerin, AB’yi daha iyi tanımaları sağlanacak.

YSR Jean Monnet 2

Öğrencilere sanat ve tasarım ile AB’nin anlatılmasının amaçlandığı projeye 30 bin avroluk hibe desteği verilecek. AB Jean Monnet hibe desteği için bu yıl 611 proje başvurusu olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu, Türkiye’den seçilen 5 projeden arasında yer almanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

“Çok kültürlü bir birlikte yaşam deneyimi: AB entegrasyonu için bir araç olarak sanat ve kültür” adlı projenin amacının, öğrencilere sanat ve tasarım kullanılarak AB’nin anlatılması olduğunu belirten Kahyaoğlu, “Burada temel hedef, sanat ve tasarım yoluyla öğrencilerimize çok kültürlülüğü ve Avrupa Birliği’ni anlatmak olacak. Bu proje kapsamında, bir dönem boyunca teorik ve uygulamalı dersler verilecek. Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve Erasmus değişimi ile gelen öğrenciler, bu dersleri alabilecek. Dönem sonunda ise öğrenciler iki gün sürecek bir atölye çalışması ile proje kapsamında edinmiş oldukları bilgi ve deneyimleri sanat ve tasarım ürünlerine dönüştürecek. Üç yıl boyunca her dönem yenilenecek dersin içeriği, proje sonunda e-öğrenmeye uygun olarak sanal ortamda da paylaşılacak, kitap haline de getirilecek” dedi.

YSR Jean Monnet 1
Dersin koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu Avrupa’nın Antik dönemden günümüze siyasal, kültürel ve sanatsal gelişimi üzerine bilgi aktarırken Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız Avrupa Birliği temel politikaları ve AB karar süreçleri hakkında ders verecek. Yrd. Doç. Dr. Mine Ovacık Çok-kültürlü Toplumlarda Tasarım Kültürü, Öğr. Gör. İsmail Okay Bilgi Teknolojileri Çağı’nda Tasarım ve Öğr. Gör. Emre Yıldız ise Avrupa Kültürü’nde Tasarım Ögeleri üzerine dersler vermenin yanı sıra öğrencilerin katılacağı atölye çalışmalarını da yönetecek.

AVRUPA TARİHİNE FARKLI BAKIŞ

Projede, öğrencilere, Avrupa Birliği’nin uzun tarihini siyasi, kültürel ve sanatsal bakış açısından ele alarak anlatacaklarını kaydeden Kahyaoğlu, “Öğrencilerin, Avrupa’nın, tarihsel süreçte farklı siyasi, dinsel, kültürel ve cinsel kimliklerinin birlikte var olmasına dair farkındalıklarını arttırmayı hedefliyoruz. Antik dönemden günümüze, Avrupa’nın siyasi tarihinin önemli yapı taşlarını neden-sonuç bağlamında öğrenirlerken bu gelişmelerin yol açtığı kültürel ve sanatsal yansımalarını da görecekler. Proje kapsamında öğrenciler 5. ve 6. yüzyıllarda yaşanan Kavimler Göçü’nün Avrupa’nın bugünkü etnik yapısının temellerini nasıl attığını, dogmatik din anlayışının egemen olduğu Ortaçağ’ın aslında karanlık olmadığını, Barok’un bir mimari ve plastik sanatlarda bir üslup olmaktan öte politik bir dili olduğunu görecekler” diye konuştu.

JEAN MONNET MODÜL PROGRAMI

Bir yükseköğretim kurumunda Avrupa Birliği çalışmaları konusunda yapılan kısa bir öğretme (ders) veya kurs programıdır. Temel amacı Avrupa çalışmaları alanında araştırma ve öğretmeyi teşvik etmek ve müfredatlarda AB ile ilgili konuları çeşitlendirmektir.