Uluslararası en iyi bildiri ödülüInternational award for swimming pool project

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Püren Ünlü’nün danışman akademisyenleriyle birlikte hazırladığı Bornova Aşık Veysel Parkı için yüzme havuz projesi, İspanya’nın Kanarya Adalarında gerçekleşen 12. Uluslararası Mühendislik Araçları ve Yöntemleri (TMCE 2018) sempozyumunda, 59 bildiri arasından en iyi bildiri ödülüne layık görüldü.  
Yaşar Üniversitesinde hayata geçirilen disiplinler arası işbirliği, uluslararası alanda başarı getirdi. Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız ve Prof. Dr. M. Fatih Taşgetiren’in yürüttüğü proje ile mimarlıkta akıllı dijital teknolojileri kullanarak metot ve yazılım geliştirmek, bunları, sürdürülebilir bir gelecek adına, yüksek performansa sahip binalar tasarlarken kullanmak amaçlanıyor.

Prof. Dr. Sarıyıldız ve Prof. Dr. Taşgetiren’in yürüttüğü, 12. Uluslararası Mühendislik Araçları ve Yöntemleri (TMCE 2018) Sempozyumunda ödül alan disiplinler arası proje, Araş. Gör. Berk Ekici, Araş. Gör. Cemre Çubukçuoğlu ve Öğr. Gör. Ioannis Chatzikonstantinou danışmanlığında hazırlandı.      

Fotoğraftakiler: (Soldan Berk Ekici- Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız- Püren Ünlü- Prof. Dr. Fatih Taşgetiren- Cemre Çubukçuoğlu)

2015 yılında Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümünü 1.’lik ile bitiren Püren Ünlü, sürdürebilir mimarlık ve bilişim teknolojilerine yer verilmesi sebebiyle lisansüstü eğitimi için Bilişimsel Tasarım Yüksek Lisans Programını tercih ettiğini belirterek, “Disiplinler arası işbirliği kapsamında ele alınan Aşık Veysel Rekreasyon alanındaki yüzme havuzu tasarımı için, algoritmik tasarım modeli geliştirilerek aydınlatma performansı ve taşıyıcı sistem hedeflerine yer verdik” diye konuştu.

MİMARLIKTA AKILLI TEKNOLOJİ

Kullanım ihtiyaçlarından binanın performansına, çevresi ile ilişkisinden enerji etkinliğine, farklı disiplinlere dayanan araştırma konuları olarak mimarların karşısına çıktığını belirten Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız ise” Mimari tasarım sürecinde istenilen hedeflere aynı anda ulaşılması oldukça karmaşık bir süreç. Çok sayıdaki hedefe aynı anda ulaşılmasını sağlayarak iyi performans gösteren bir bina tasarlamak için mimarlık ve bilişim disiplinlerini birleştirerek çalışıyoruz” dedi.  

YAPAY ZEKA İLE TASARIM

Yapay zeka alanında önemli bir yere sahip olan sezgisel optimizasyon yöntemlerinin kompleks mimari tasarımlar için iyi bir alternatif olduğunun altını çizen Prof. Dr. Fatih Taşgetiren, bilişim teknolojilerinin, sürdürülebilir mimarlık alanındaki uygulamalarının dünya çapında giderek artacağını söyledi. Taşgetiren, bu alanda yapılan çalışmaların mimari tasarımın geleceğine işaret ettiğinin altını çizerek hazırladıkları proje ile 59 bildiri arasından en iyi bildiri ödülünü almalarının bunun bir işareti olduğunu ifade etti.

  

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Püren Ünlü,İspanya’nın Kanarya Adalarında gerçekleşen 12. Uluslararası Mühendislik Araçları ve Yöntemleri sempozyumunda ödülünü yetkililerden aldı.

Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesi Bilişimsel Tasarım kürsüsünde doktora çalışmalarını Prof. Dr. Sarıyıldız yürütücülüğünde yapan Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlileri Berk Ekici ve Cemre Çubukçuoğlu da amaçlarının kendileri gibi bilişimsel tasarım konularında uzman, genç nesil mimarlar yetiştirmek olduğunu söyledi.   

  Püren Ünlü’s, graduate student at Yaşar University’s Department of Architecture, swimming pool project for Aşık Veysel Recreation Park -that she prepared together with her advisory scholars- was selected as the best paper of all the 59 papers presented at the 12th International Tools and Methods of Competitive Engineering (TMCE 2018) symposium in the Canary Islands, Spain.  

           Executed by Prof. Sarıyıldız and Prof. Taşgetiren, the TMCE-2018 awardee was advised by Research Assistant Berk Ekici, Research Assistant Cemre Çubukçuoğlu and Lecturer Ioannis Chatzikonstantinou.      

 Having graduated ranking first from the Department of Architecture at Yaşar University in 2015, Ünlü noted that she preferred MA in Computational Design as sustainable architecture and information technologies are covered within the program. “For the swimming pool project developed for Aşık Veysel Recreation Park in an interdisciplinary fashion, we have developed an algorithmic design pattern. We have also incorporated lighting performance and carrier goals into the project,” added Ünlü.

SMART TECHNOLOGY IN ARCHITECTURE

  To highlight that architects are faced with various research topics including users’ needs, building’s performance and its surrounding area, as well as as energy efficiency that require an interdisciplinary approach, Prof. Sevil Sarıyıldız said, “It is quite a complex process to achieve simultaneously all of the goals set in an architectural design process. We are combining two separate disciplines – which are architecture and informatics – so we can design a high-performing building that has achieved multiple goals simultaneously.”