Turist gözünden İzmir

 

İzmir’e gelen turistler Yaşar Üniversitesi MYO Turizm ve   Otel İşletmeciliği Programı  Öğretim Görevlisi Dr. Özge Adan’ın tamamladığı doktora tezine konu oldu. Kenti çağdaş bir kişinin özellikleri ile nitelendiren turistler İzmir’in,  batılı, modern, yaratıcı, dürüst, neşeli ve arkadaş canlısı olduğu konusunda birleştiler.

YÜZLERCE TURİST İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yaşar Üniversitesi MYO Turizm ve  Otel İşletmeciliği Programı  Öğretim Görevlisi Dr. Özge Adan’ın tamamladığı doktora tezinde İzmir iline son bir yılda kruvaziyer ve sağlık amacı ile gelen turistleri konu aldı. 450 turist ile anket çalışması gerçekleştiren Adan kente gelen turistlerin İzmir’in kişiliğini ve imajını nasıl algıladıklarını araştırdı. İzmir’e gelen turistlere yönelik geliştirilecek pazarlama çalışmalarına da ışık tutacak çalışması hakkında bilgi veren Adan, “Tez çalışmamda hem kruvaziyer hem de sağlık amacı ile gelen turistlerin İzmir ilini nasıl algıladıklarını ve kentten ne gibi beklentileri olduğunu araştırdım. Her iki pazar bölümü içinde İzmir’e atfedilen ortak kişilik özellikleri olduğunu tespit ettim. Bu özellikler arasında batılı, modern, yaratıcı, gerçekçi, erdemli, dürüst, aklı başında, arkadaş canlısı, sosyal ve neşeli gibi özellikler yer aldı” dedi.

Yaşar Üniversitesi MYO Turizm ve  Otel İşletmeciliği Programı  Öğretim Görevlisi Dr. Özge Adan’ın tamamladığı doktora tezinde İzmir iline son bir yılda kruvaziyer ve sağlık amacı ile gelen turistleri konu aldı.
Yaşar Üniversitesi MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Dr. Özge Adan’ın tamamladığı doktora tezinde İzmir iline son bir yılda kruvaziyer ve sağlık amacı ile gelen turistleri konu aldı.

BOZULMAMIŞ MEKANLAR SEÇİLİYOR 

Yabancı turistlerin destinasyon seçimlerinde gittikçe daha özellikli, gerçeğe uygun ve bozulmamış mekanları tercih ettiğine dikkat çeken Dr. Adan turizm faaliyetlerini artıracak şu önerilerde bulundu:

“İzmir’in gelişimi kentin özellikleri bozulmadan sağlanmalı ve bu algı sürdürülebilir kılınmalı. Yerel yönetimler tarafından da turlar geliştirilmeli. Ayrıca turların güzergâhları çeşitlendirilmeli ve kruvaziyer ile gelen turistlerin İzmir ilinde daha uzun süreli olarak kalmaları sağlanmalı. Kruvaziyer ile gelen turistlerin yüzde 62,2’sinin Avrupa kıtasından geldiği belirlendi.  Türkiye’nin Avrupa’ya olan yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda kente kruvaziyer ile gelen turistlerin tekrar ziyaret etme olasılığını arttırmakta. Bu durum İzmir  ve hatta Türkiye için bir fırsat olarak değerlendirilmeli. İzmir Limanı içine veya yakın çevresine kurulabilecek olan turist danışma bürosunda İzmir ve Türkiye’yi tanıtıcı broşür, katalog ve ücretsiz tanıtım filmi gibi tanıtıcı araçlar yanında özellikle İngilizce, İtalyanca ve Fransızca dillerini iyi bilen çalışanlar istihdam edilmeli. “

turist

İZMİR’İN İKLİMİ TURİSTLERİ CEZBEDİYOR

Sağlık turizmi için ise sağlık olanakları kadar iklim faktörü çok önemli. İklim şartlarının uygun olmadığı destinasyonlarda sağlık turizminin yapılması mümkün değil. Sağlık turistlerine yapılan anket sonuçlarına göre İzmir ili için en önemli imaj değişkeninin iklim olduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, özellikle İskandinav ülkeleri gibi soğuk iklime sahip ülkelere yapılacak olan sağlık turizmi kapsamındaki pazarlama faaliyetlerinde İzmir’in iklimi üzerinde durulmalı. Bu kapsamda iklim koşullarını elverişliliği konusunu çağrıştıracak uygun destinasyon sloganları ve logoları geliştirilebilir. Böylece İzmir’in sağlık amacı ile gelen turistlerin akıllarında daha kalıcı bir şekilde kalmaları sağlanabilecek.”

turist2

HEM OKUMUŞU HEM ZENGİNİ GELİYOR

Tez kapsamında İzmir’e gelen turist profilini de tespit eden Adan yalnızca sağlık amacı ile gelen turistlere İzmir Balçova Termal Oteli Sağlık Merkezi’nde, kruvaziyer ile gelen turistlere ise İzmir Limanı Yolcu Salonu’nda anket uygulandığını söyledi. Adan, ortaya çıkan anket sonuçlarını şöyle sıraladı:

-İzmir’e gelen turistlerin cinsiyet dağılımda önemli bir farklılık yok

-İzmir’e sağlık amacı ile gelen turistler en yüksek yüzde 31 oranla “55-64 yaş” grubundan; kruvaziyer ile gelen turistler ise en yüksek yüzde 27,9 oranla “45-54 yaş” grubundan oluşmakta. Buna göre İzmir’e sağlık amacı ile gelen turistlerin yaş ortalaması kruvaziyer ile gelenlere oranla daha yüksek

-Sağlık amacı ile gelen turistler yüzde 76,4 ile; kruvaziyer ile gelen turistler yüzde 63,6 ile üniversite ve üstü mezunu.

-Gelir grubuna bakıldığında sağlık amacı ile gelen turistlerin yüzde 86,1’i; kruvaziyer ile gelen turistlerin ise yüzde 72,1’i 50 bin doların üstü gelire sahip

-Araştırmaya katılan turistlerin geldikleri kıtalar incelendiğinde kruvaziyer ile gelen turistlerin yüzde 27,8’i Amerika kıtasından, yüzde 62,2’si Avrupa kıtasından gelmekte. Sağlık amacı ile gelen turistlerin çoğunluğu ise kuzey Avrupa’dan gelmekte.

-İzmir’e sağlık amacı ile gelen turistler ortalama 15 gün kalıyorlar

İzmir  Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre İzmir’e 2013 yılında   1 milyon 407 bin turist geldi. 2013’te şehre gelen turist sayısı yüzde 2,8 oranında arttı. Ocak-Aralık 2013 döneminde İzmir’i ziyaret eden yabancıların 874 bin 225’i havayolu, 533 bin 15’i ise denizyoluyla geldi. Aralık ayında ise İzmir’i toplam 37 bin 701 kişi ziyaret etti. Yabancı misafirlerin yüzde 25’ini Alman, yüzde 11’ini İtalyan, yüzde 9’unu Fransız, yüzde 8’ini İngiliz, yüzde 6’sını da Hollandalılar oluşturdu.