Tasarım Eğitiminde Endüstriyel Mirasın Yeniden İşlevlendirilmesi Forumu

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen bir forum düzenlendi. Forumda; kullanılmayan sanayi yapılarının sosyokültürel amaçlarla yeniden kullanımını araştıran stüdyo derslerindeki tamamlanmış projelere ve deneyimlere odaklanarak, Türkiye’deki kültürel miras ile ilişkili konuların tasarım eğitimine entegrasyonunu tartışmak amaçlandı.

Geçtiğimiz ay düzenlenen forumda, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından 2020/21 Güz yarıyılında yürütülen ortak stüdyo projesi “Demiryolu Müdahaleleri”nden yola çıkarak, farklı stüdyo yaklaşımlarının değerlendirilmesi amacıyla benzer çerçevelere değinen çeşitli tasarım stüdyosu deneyimleri paylaşılarak tartışıldı. Forum aynı zamanda, fikir alışverişi yapmak, farklı eğitim yaklaşımlarını değerlendirmek ve iş birliği fırsatlarını tartışmak amacıyla kültürel mirasın yeniden işlevlendirilmesi alanında çalışan akademisyen ve profesyonellerden oluşan ulusal bir ağı kurmaya yönelik ilk girişimi temsil ediyor.

Forumun düzenleyicisi Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, “Kültürel mirasın korunması ve yeniden işlevlendirme, bölümümüzün ajandasında ön sıralarda gelen konulardan biri olmuştur. Bu amaçla hem müfredatımızı düzenli olarak gözden geçirmeye hem de çeşitli müfredat dışı etkinliklerle ve iş birlikleriyle bu alanı güçlendirmeye gayret ediyoruz. MEF Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda ortaya çıkan çalışmaların forum kapsamında tartışılmasının oldukça faydalı sonuçlar getirdiğini düşünüyoruz. İçmimarlık eğitiminde sadece yeniden işlevlendirme konusunda değil tüm tematik alanlarda farklı üniversitelerin seslerinin duyulduğu forumlar için güzel bir başlangıç olduğunu umuyoruz” dedi.

Forumun eş düzenleyicisi MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Sezgin ise “Gerçekleştirdiğimiz foruma ilgi gerçekten çok mutluluk vericiydi. Bu forumun içmimarlık eğitimi içinde endüstri mirasının ele alınması ile ilgili üniversiteler ve kurumlar arasında ortak çalışmalara kapı aralamasını umut ediyoruz. Farklı eğitim yaklaşımlarının bir araya gelmesinin endüstri mirasının yeniden isimlendirilmesi gibi çok geniş açılımlı bir konuda ufuk açıcı bir rolü var” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sergio Taddonio, MEF Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Sezgin

Forumda; MEF Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Sezgin, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sergio Taddonio, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ali Devrim Işıkkaya, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Genco Berkin, İTÜ’den Doç. Dr. Emine Görgül, Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Pınar Sezginalp, TOBB Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Esin Fakıbaba Dedeoğlu, çeşitli konularda sunum yaptı.