Resim ve yeni sanat yaklaşımlarına akademik bakış

37.Dyo Sanat Ödülleri etkinlikleri kapsamında sergilerin yapıldığı 4 ilde panel düzenleyen Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Eskişehir’den sonra ikinci paneli Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Panelde “Dünyada ve Türkiye’de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları” konuşuldu.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mümtaz Sağlam’ın oturum başkanlığında gerçekleşen panele Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Prof.Dr.Simber Atay ve Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kahyaoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Dünyada ve Türkiye’de resim sanatının gelişimi ile yeni sanat yaklaşımlarının değerlendirildiği, resim sanatına farklı bakış açılarıyla katkı sağlayan ünlü sanatçıların eserlerinin yorumlandığı panelde konuşma yapan Prof.Mümtaz Sağlam, “ Çağdaş sanatın yanında son dönemde güncel sanat terimiyle karşılaşıyoruz. Özellikle genç nesil, kendilerini güncel sanat yapar olarak tanımlıyor. Çağdaş sanatı, sistemin biçimlendirdiği, sınırları belirli olarak tanımlarken güncel sanatı günümüzde üretilen sanat olarak değil, daha hafif, geçici, siyasi eleştirel duygularını yansıtabildikleri bir sanat kavramı olarak görüyorlar.Popüler kültür kendi önceliğini oluşturuyor. Türk sanatçılar, koleksiyonerler ve galerilerin beklentileri dışında kendi varoluş hikayeleri ve hayalleri ile devam ederlerse önleri çok açık. Ayrıca, eleştiri olmazsa sanat eseri çalışmaz. Eleştirel yaklaşmak, sanat eserini yorumlamak, o eseri besler ve çalıştırır.”dedi.

Prof.Mümtaz Sağlam

Panelde, yeni üretim olasılıkları ve farklı üretim biçimleri konulu konuşma yapan Prof.Dr. Simber Atay konuşmasında, teknolojinin sanat üzerine etkisini vurgulayarak,  “ Teknoloji, bizim hem sanatla hem hayatla olan ilişkilerimizi belirliyor. Hepimiz her gün, sosyal  medya ve internet üzerinde yaratıcılık sergiliyoruz. Bu da global yaratıcılık için ilham kaynağı oluyor. Hepimiz, siber kültürün unsuru, dijital kültürün enstrümanı oluyoruz. Seyircinin sorumlulukları da oldukça fazla. Daha çok sinema izlemek, müze gezmek, sergilere gitmek ve sanatsal yaşamın içinde var olmak asıl ihtiyaç. Seyircinin bu konuda sorumluluk bilinci gelişmeli.” dedi.

Prof.Dr. Simber Atay

Konuşmasında güncel sanata eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Yrd. Doç.Dr Mehmet Kahyaoğlu ise görüşlerini “ Temsili sanatın dışında ortaya çıkan sanata “bunu ben de yaparım” anlayışıyla yaklaşmak güncel sanata nasıl bakıldığını da gösteriyor. Bugün panelde oldukça fazla katılımcımız var, ancak bu katılımın diğer sanatsal etkinliklerde de olması gerektiğine inanıyorum. Toplumda, üreten ve tüketen arasında daha yakın ilişki kurulmalı ve sanat daha iyi tanımlanmalı” diyerek belirtti.

Yrd. Doç.Dr Mehmet Kahyaoğlu

Panelin sonunda oturum başkanı ve konuşmacılara günün anısına plaket takdim edildi. Konuşmacılar plaketlerini Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ali Nazım Sözer’in elinden aldı.

Fotoğraftakiler : (Soldan) Sema Kemahlı-Yrd.Doç.Dr.Mehmet Kahyaoğlu-Prof.Mümtaz Sağlam-Prof.Dr.Simber Atay-Prof.Dr.Ali Nazım Sözer