Dış ticaret uzmanlığı aranan mesleklerden

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmeleri, sahip oldukları nitelikli işgücüne bağlı. Bu nedenle mesleki eğitimin, işgücü piyasasındaki mevcut talebi karşılaması ülke ekonomisi açısından kritik öneme sahip. Dış ticaret ise uzmanlık gerektiren meslekler arasında ilk sıralarda yer alıyor.     

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Dış Ticaret Bölümü tarafından düzenlenen “Dış Ticaret Mezunundan Sektörel Beklentiler” başlıklı iki oturumlu çalıştayda sektörün beklentileri, öğrencilerin ve mezunların bilgi ve becerileri ele alındı. Çalıştayda, işgücü piyasasının arz ve talep ihtiyaçlarını anlamak üzere odak grup çalışmaları gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yaşar Üniversitesi MYO Dış Ticaret Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Işıl Kellevezir ve Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çakır’ın üstlendiği çalıştayın ilk oturumunda işe yerleşen mezunların gözüyle sektörün beklentileri ele alındı. İşveren ve akademisyen tarafının Ege İhracatçılar Birliği, Gümrük Bakanlığı ve diğer sektör temsilcileri ile yarı zamanlı akademisyenler tarafından temsil edildiği ikinci oturumda ise işverenlerin mezunlardan beklentileri ele alındı.

YABANCI DİL BEKLENTİSİ

Çalıştay hakkında bilgi veren Dr. Işıl Kellevezir, “İşgücü piyasasının bilgi, beceri ve yetkinlik beklentilerini karşılamayı hedef edinen programların başarıyla yürütülmesi çok önemli. Aksi takdirde sektörün beklentilerini karşılamayan eğitimli işgücü ya da nitelikli işgücüne uygun olmayan işlerle karşılaşılıyor. Bu nedenle dış ticaret programı mezunlarının işgücü piyasasındaki nitelik ve nicelik beklentilerine ne derece cevap verebildiğini incelemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Mesleki yabancı dil ve ikinci yabancı dil konusunun ön plana çıktığı beklentiler arasında ayrıca bireysel güvenilirlik, iş etiği, iletişim becerileri, kültürel farkındalık, ERP programları bilgisi, yazışma teknikleri bilgisi gibi bilgi beceri ve yetkinlikler de tartışıldı. Bu verilere dayanarak, biz de müfredat yapımızı ve ders planlarımızı güncelleyerek sektörün talebine uygun mezunlar vermeye devam ediyoruz.” dedi.

MYO Dış Ticaret Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Işıl Kellevezir

DIŞ TİCARETTE İSTİHDAM OLANAKLARI NELER

Yükseköğretimde dış ticaret ön lisans programlarından mezun bireylerin başlıca istihdam alanları; özel sektörde, dış ticaretle ilgili danışmanlık veren firmalar, gümrük müşavirliği firmaları veya şirketlerin kendi dış ticaret departmanları; kamuda ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler; Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi kurumlar olabilmekte.

RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 2018 Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında yüzde 68,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 70,2’ye yükseldi.

AB’YE İHRACAT ARTTI 

AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında yüzde 47,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 51.2 oldu.

EN FAZLA İRACAT ALMANYA’YA

Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip etti.

İTHALATTA İLK SIRA ÇİN’İN

Çin’den yapılan ithalat, 2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolar ile ABD izledi.