Yaşlı dostu projeye TÜBİTAK’tan destek

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı’nın, yaşlıların yaşam alanlarını mimari bakış açısıyla ele aldığı projesi, TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı’nın, yaşlıların yaşam alanlarını mimari bakış açısıyla ele aldığı projesi, TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. Ülkemizde sayıları hızla artmakta olan huzurevleri için yaşlı dostu, çevreci ve ekonomik iç mekan tasarım önerileri sunacak olan proje, pandemi nedeniyle iç mekanlarda daha da sık vakit geçirmek durumunda kalan yaşlılarımıza konforlu alanlar sağlayacak.   

TÜBİTAK ARDEB 1002 Programı tarafından 45 bin TL’lik mali destek almaya hak kazanan ‘Yaşlı Dostu Kurumsal Bakım Odalarında İç Mekan Fiziksel Çevre Kalitesi İçin Model Geliştirilmesi’ başlıklı projenin yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı yaparken, araştırmacı olarak Dr. Zeynep Sevinç Karcı, bursiyer olarak da Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlileri Selin Güleroğlu Karagözler ve Cemre Çubukçuoğlu görev alacak.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ, YAŞLI DOSTU İÇ MEKANLAR

Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı, “Ülkemizde yaşlı bakımı yapan tesislerin sayısı hızla artmakta ancak bu tesisleri iç mekan konforu açısından ele alan çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. Halbuki yaşlılar, fiziksel çevredeki olumsuzluklara karşı yüksek hassasiyete sahip kişiler. Günlerinin büyük çoğunluğunu iç mekanlarda geçirdikleri için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, yaşlılarımız için iç mekan fiziksel çevre kalitesi yüksek alanların oluşturulması gerekir. Bu amaçla yürütülecek olan projede iklim tipi, yönlenme, oda boyutları, pencere oranı gibi birçok parametrenin hesaplanmasıyla, yaşlı odalarında ideal aydınlatma, nem, hava kalitesi, termal ve akustik ortama ulaşılması sağlanacak. Oluşturulan modelde ayrıca enerji tüketimi ve maliyet performansı da hesaba katılacak. Proje sonunda Türkiye’ye özgü; yaşlı dostu, çevreci ve ekonomik iç mekan tasarım gereklilikleri ve farklı plan alternatifleri oluşturulacak. Nihai olarak da proje çıktıları, internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak herkesin erişimine açık olacak” bilgisini verdi.  

HUZUREVİ SAKİNLERİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Proje ön çalışması kapsamında Narlıdere ve Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde huzurevi sakinleriyle anket çalışması gerçekleştirdiklerini de belirten Kunduracı, “Huzurevlerinde yaşayan yaşlılarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında, iç mekan bileşenlerinin yaşlılar üzerinde yarattığı etkileri ve onların beklentilerini tespit etmeye çalıştık. Katılımcıların yanıtlarından günışığının yoksunluğunda uyku ve psikolojik sorunların yaşanabildiği görülürken, iç mekan sıcaklık tercihlerinin cinsiyete ve yaşa göre farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bu yüzden odaların mutlaka günışığı alması ve ısıtma soğutma sistemlerinde kullanıcının kontrolüne imkan verilmesi önerilmektedir” dedi.