Yaşar’a Engelsiz Üniversite ÖdülüUniversity Without Borders Prize for Yaşar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), engelli bireylerin üniversite kampüs sınırları içerisinde eğitime, tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için çalışma yapan üniversiteleri ödüllendirmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına Engelsiz Üniversite Ödülleri verdi.

Yaşar Üniversitesi, Türkiye’deki 185 üniversite içindeki bazı fakülte ve yerleşkeler için verilen Mekanda Erişim (Turuncu Bayrak) ödülü alan 16, Eğitimde Erişim (Yeşil Bayrak) ödülü alan 7, üniversiteden biri olmayı başardı.

ENGELSİZ EĞİTİM VE ERİŞİM AMAÇLANIYOR

“Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan YÖK, bu kapsamda “Engelsiz Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirdi. YÖK tarafından, Ankara’da yapılan Engelsiz Eğitim Çalıştayı’nda, engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler sağlayan yükseköğretim kurumlarına “Engelsiz Üniversite Ödülleri” de gerçekleştirilen törenle verildi. “Engelsiz Üniversite” bayrakları, Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak), Sosyokültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorileri olmak üzere 3 kategoride sahiplerini bulurken farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişanı” verildi.

TOPLAM 14 BAYRAK

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Engelli Öğrenci Birimi Başkanı Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, 7 turuncu 7 yeşil bayrak almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sözer, “Öncelikle üniversitemizde engelli veya özel gereksinimli öğrencilerimizin pozitif ya da negatif ayrımcılığa tabi olmadan, eşit eğitim hakkı gereği öğrenimleri sırasında ihtiyaç duyabilmeleri amacıyla kalıcı çözümler üretilmesi esas alınıyor. Bu  öğrencilerimizin kampüs alanında erişim ve ulaşılabilirliklerini sağlamak üzere mevcut alanımızın düzenlenmesi için çaba gösteriyoruz. Gerek öğrencilerimizin ve personelimizin farkındalığını gerekse toplumsal farkındalığı arttırmak üzere çalışmalar yapıyoruz, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli İstihdam Projesine aktif destek veriyoruz. Yeni kampüs yapılanması çerçevesinde, engellilerin eğitime erişimi için yapılması planlanan yeni binaların onlara uygun olarak inşa edilmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.

​ 

 To raise public awareness of people with disabilities, Turkish Council of Higher Education has presented University Without Borders Awards to universities for their efforts to allow students with disabilities to be fully, effectively and equally involved in education on campus.

Yaşar University became one of the sixteen universities that were awarded Space Accessibility prize (Orange Flag) and one of the seven universities awarded Accessibility in Education prize (Green Flag) among a total number of 185 universities.

A TOTAL OF 14 FLAGS

  Prof. Ali Nazım Sözer, Yaşar University Vice Rector and President of the Center for Students with Disabilities, expressed that they are pleased that the university has been awarded 7 orange flags and 7 green flags. “At Yaşar University, it is our priority to come up with lasting solutions so students with disabilities or special needs enjoy their right to equality in education, without being exposed to positive or negative discrimination. To do so, we are putting our efforts into arranging the available campus space so the campus area can be accessible and reachable for our students. We are working to raise awareness of this issue both among public and among our students and staff. We are organizing seminars, conferences and similar events to this end. We are an active supporter of the İzmir Metropolitan Municipality’s Project for Employment of People with Disabilities. As part of our works for restructuring the campus, it is our intention to make sure that the new buildings are going to be constructed in a way fulfilling the needs of students with disabilities,” noted Sözer.

​