Türkiye’den Seçilen Tek Araştırmacı Oldu

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Konseyi (COE) ve Avrupa Komisyonu’nun ortak inisiyatifi olan Avrupa Gençlik Araştırmacıları Takımı’na gelecek 3 yıl için Türkiye’den seçilen tek araştırmacı oldu. Doç. Dr. Özerim’in, uluslararası göç, genç mülteciler, dahil etme ve uyum, Avrupa ve Orta Doğu’da genç nüfusa dair dinamikler üzerine ulusal ve uluslararası çok sayıda yayını ile projeleri bulunuyor.

 Avrupa Gençlik Araştırmacıları Takımı, her dönem Avrupa’nın farklı ülkelerinden yaklaşık 30 araştırmacının seçildiği ve genel olarak gençlik stratejileri ile politikalarına ilişkin önemli çıktılar yaratan bir platform. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, gelecek 3 yıl için görev yapacak bu platforma Türkiye’den seçilen tek isim oldu. Doç. Dr. Özerim, “Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nun koordinasyonunda seçilen araştırmacılar, gençlik alanının eğitim, istihdam, haklar, temsiliyet, sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği gibi birçok alt başlığına yönelik ortak çalışmalar ve politika önerileri üretiyor. Yapılan araştırmaların ve üretilen çıktıların tümü, gençlik alanında çalışan araştırmacılara, bu konuda politika ve faaliyet geliştiren kamu kurumlarına ve sivil topluma erişmek üzere açık kaynak olarak yayınlanıyor. Bu çıktıların içerisinde sadece yayınlar değil eğitim araçları da mevcut. ‘Genç nüfus ülkelerin geleceğidir’ söyleminin ötesinde, toplumun bir bireyi olarak haklarının tanınması, fırsatların yaratılması ve eşitsizliğin giderilmesine yönelik farklı disiplinlerin iş birliğiyle yapılan çalışmaların önemli olduğuna inanıyorum. Avrupa Gençlik Araştırmacıları Takımı da uzun yıllardır çok değerli araştırmacıların katkılarıyla bu konuda uluslararası ölçekte çalışan çok önemli bir platform niteliğinde” diye konuştu.

 GENÇ MÜLTECİLER İÇİN RAPOR

2005 yılından bu yana kültürlerarası iletişim, gönüllülük ve proje yönetimi konularında gençlik projelerinde yer alan Doç. Dr. Gökay Özerim, gençlik çalışanlarına ilişkin çeşitli uluslararası projelerde görev aldı ve 2020 yılında Türkiye’de yaşayan genç mültecilere ilişkin hazırlanan en geniş kapsamlı araştırma raporunun koordinatörlüğünü üstlendi. 2021 yılı Ocak ayında, gençlik politikaları alanında en büyük organizasyon olan Avrupa Gençlik Çalışmaları için Bonn Süreci Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden delegasyonda yer alan Özerim, 3 yıl boyunca Avrupa Gençlik Araştırmacıları Takımı’nda uluslararası araştırmalara katkıda bulunacak.