Tarihi deniz fenerlerini yaşatacak tasarımlar

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, Karaburun Sarpıncık Deniz Feneri’ni ekolojik köy, Çeşme Süngükaya Adası Deniz Feneri’ni ise Mübadele Hafıza Mekanı olarak yeniden tasarladı. İki ilçenin belediye başkanları, öğrenci projeleri sergisine katılarak ortaya çıkan tasarımları inceledi.

Daha önceki yıllarda, yine kente mal olmuş Elektrik Fabrikası, Alsancak Garı, TMO Siloları, Tekel gibi tarihi yapıları, günümüz koşullarına uyarlayarak yeni işlevlerle tasarlayan öğrenciler, bu kez Karaburun ve Çeşme’deki deniz fenerlerini çağdaş yaşamın bir parçası haline getirmek için yeniden tasarladı. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, İç Mekan Tasarımı dersinde Sarpıncık Deniz Feneri ile Süngükaya Adası Deniz Feneri’ni ele aldı. Öğrenciler, fenerlerin ve çevresindeki yapıların tarihsel kimliğini koruyarak yeniden kullanılmalarına yönelik fikirler geliştirdi. Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio koordinatörlüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, Dr. Öğretim Görevlisi Özge Başağaç ve Araştırma Görevlisi Özüm Karadağ yürütücülüğünde yapılan çalışmalarda, öğrenciler fenerleri önce yerinde inceledi.

Sarpıncık Deniz FeneriSÜNGÜKAYA ADASI İÇİN MÜBADELE HAFIZA MEKANI

Çeşme Süngükaya Adası Deniz Feneri yeniden işlevlendirme projesiyle adada bulunan mevcut yapıların 30 Ocak 1923’te, İsviçre Lozan’da Türkiye ve Yunanistan hükümetleri tarafından imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması’ndan yola çıkarak iki ülke arasındaki mübadele tarihine atıfta bulunan bir hafıza mekanı olarak tasarlanması amaçlandı.

Süngükaya Adası’nın konum itibariyle Çeşme ve Sakız’ın ortasında kaldığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, “Ada ve deniz feneri, konumları sebebiyle, sembolik olarak Türk-Yunan tarihinin önemli bir sayfasının, gerçeklerin ve hatıraların temsillerini içeren bir tür deneysel sahne haline gelmekte. Süngükaya Adası’nda tasarlanan Mübadele Hafıza Mekanı ile iki ülke insanlarının anılarının yer aldığı, bu süreci anlatan ve yaşatan bir mekan tasarlamayı amaçladık. Öğrenciler, tarihi dokuya çağdaş dokunuşun yanı sıra adanın özelliklerinin korunması ve mekanın ihtiyaçlarına göre farklı işlevler geliştirilmesini de amaçlayan tasarımlar gerçekleştirdi” dedi.

Süngükaya Adası

SARPINCIK FENERİ VE ÇEVRESİ İÇİN EKOLOJİK KÖY PROJESİ

Öğrenciler, Sarpıncık Feneri ile çevresi için turistik ve sürdürülebilir kalkınma amaçlı ekolojik köy projesi üzerinde çalıştı. Bölgedeki mevcut mimari elemanları kullanarak bölgenin turistik tanıtımını destekleyen Eko-köy projesi için Karaburun Bölgesi’nin yerel tarım dokusunda bulunan üzüm bağları proje alanı içerisinde konumlandırıldı. Ayrıca, yöreye özgü tarımsal üretime dayanan sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturulması amaçlanan projede Eko-Köy içerisinde tasarlanan sosyal alanlar için hem mevcut mimari elemanlar kullanıldı hem de yatılı konuklar için üzüm bağları içerisinde doğaya uygun yeni konaklama birimleri tasarlandı.

Öğrencilerin dönem boyunca tasarladıkları projeler, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde sergilendi. Sergi ve final jürisine, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Kıyı Emniyeti İzmir İşletme Müdürü Pelin Devrim, çeşitli kuruluşlardan temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.