İzmir’den Amerika’ya uzanan başarıThe great success from İzmir to the US

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunu Esra Şahin, 150 yıllık eğitim geçmişine sahip the University of Illinois at Urbana-Champaign’de doktora programına kabul edildi.

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunu Esra Şahin, 150 yıllık eğitim geçmişine sahip the University of Illinois at Urbana-Champaign’de doktora programına kabul edildi. Şahin, dünyada insan gelişimi ve aile üzerine çalışma yapan 52 araştırma merkezi arasında eğitim, yayın ve uluslararası ilişkiler açısından 2’inci en iyi programa bu yıl kabul edilen tek Türk öğrenci olmayı başardı.   

ORTAOKULDA YOLUNU ÇİZDİ

Ortaokul öğrencisiyken, ‘insanlara nasıl faydalı olabilirim’ sorusuyla yola çıktığını anlatan Esra Şahin, “Ortaokul öğrencisiyken yolumu çizdim diyebilirim. Aklımda hep insanlara ve topluma nasıl fayda sağlayabilirim sorusu vardı. Bunun da en yolunun psikolojiden geçtiğine karar verdim ve psikoloji lisans eğitimimin ardından bu yıl Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamladım” dedi.

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunu Esra Şahin, 150 yıllık eğitim geçmişine sahip the University of Illinois at Urbana-Champaign’de doktora programına kabul edildi.

GÖÇ VE MÜLTECİLERE YÖNELİK ARAŞTIRMALARA İMZA ATTI

Yaşar Üniversitesinde yüksek lisans eğitiminin yanı sıra proje asistanlığı da yapan başarılı öğrenci Şahin, “Yüksek lisans öğrenciliğimin yanı sıra göç ve mültecilere yönelik gerçekleştirilen araştırma ve projelerde görev aldım. Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında mali destek gören bir proje ile kentleşme ve göç yoluyla çeşitlenen kültürel ortamlarda farklı kültürlere maruz kalmanın insanların psikolojik tutumlarını, yakın ilişkilerini ve yaratıcılıklarını nasıl etkilediğini araştırdık. Bunun yanı sıra Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Güngör’ün Türklerin Suriyeli mültecilere yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri araştıran bir çalışmasında ise koordinatör olarak görev aldım. Şimdi ise 150 yıllık tarihiyle dünyanın köklü eğitim kurumlarından birine araştırma görevlisi olarak kabul edilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada ise aile ve kültür üzerine araştırmalar gerçekleştirmeyi hedefledim” diye konuştu.  

 A psychology student from İzmir was admitted by the world’s second best university in the field of psychology

 Esra Şahin, who received her master’s degree from Yaşar University’s Master’s Degree Program in Psychology, was admitted to the University of Illinois at Urbana-Champaign, which has been in the education arena over the past 150 years. Admitted to the second best university of all the fifty-two research centers where human development and family studies are carried out in the field of psychology, Şahin is this year’s only Turkish student to study at this research center. The university is ranked second in its field by the quality education it offers, its international relations, and number of articles published.

DREW HER OWN PATH WHILE AT SECONDARY SCHOOL

 Setting out after asking herself “How can I be useful for people?” while studying at secondary school, Esra Şahin said, “I can say I made my own way while I was a student at the secondary school. I always questioned how I could be of use for people and society. Then, I decided that this can be achieved through psychology, and earned my bachelor’s degree in psychology followed by a master’s degree -again in psychology- at Yaşar University.”

ENGAGED IN RESEARCHES ON MIGRATION AND REFUGEES

Assisting projects in addition to her master studies at Yaşar University, Şahin said, “In addition to my master studies, I also assisted researches and projects on migration and refugees. As part of a project funded as a Scientific Research Project (SRP) by Yaşar University’s Research Development and Application Center, we did a research on how exposure to different cultures within various cultural settings caused by urbanization and migration influences individuals’ psychological attitudes, close relations, and their creativity.   I also worked as coordinator for a research carried out by Assoc. Prof. Derya Güngör, an academic member of Yaşar University’s Department of Psychology. The research was about the factors that affect Turkish people’s attitudes towards Syrian refugees. Now, I am happy to be admitted to a university with a history of 150 years, and that I will be a research assistant at one of the world’s long-established educational institutions. The researches I will carry out here will focus on the topics of family and culture.”