Gurur veren başarıHonoring achievement

Genç  akademisyene prestijli ödül

  Geçtiğimiz yıl, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından ‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı’ ödülüne layık görülen Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Arıkan, bu yıl da Bilim Akademisi tarafından yürütülen ‘Genç Bilim İnsanları Programı (BAGEP) 2016’ ödülünün sahibi oldu.

 250 BAŞVURU İÇİNDEN SEÇİLDİ

2011 yılından bu yana başarılı genç bilim insanlarını desteklemek amacıyla faaliyetlerde bulunan Bilim Akademisi, bu yıl ‘Genç Bilim İnsanları Programı (BAGEP) 2016’ ödülleri çerçevesinde 48 akademisyene iki yıl için yıllık 10 bin liralık burs desteği sağladı. 250 başvuru arasından ödüle layık görülen Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Arıkan, son altı yıldır sürdürdüğü akademik çalışmalarında bireylerin siyasi tutum ve davranışlarını etkileyen psikolojik süreçleri incelediğini söyledi.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Arıkan
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Arıkan

AZ SAYIDAKİ AKADEMİSYENDEN BİRİ

 Türkiye’de her iki ödülü alan az sayıdaki akademisyenden biri olan Doç. Dr. Arıkan, “Yapmış olduğum çalışmalarda dindarlığın çeşitli boyutları ile siyasi tercihler arasındaki ilişkiyi ele aldım. Bu yönüyle araştırmalarım dindarlığı tek boyutlu bir tecrübe olarak ele alan çalışmaların aksine yeni bir yaklaşım geliştirmektedir. Aynı zamanda dindarlığın farklı boyutlarının altında yatan psikolojik mekanizmaları da detaylı bir biçimde tanımlayarak araştırmaktayım. Yakın bir süredir de insanların sosyal eşitliğe yönelik tavır ve tutumlarını araştırıyorum. Bilim Akademisi, bu yıl toplam 48 araştırmacıya ödül verdi. Benim de aralarında bulunduğum 10 araştırmacı ise sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan kişiler oldu. Her iki prestijli ödülün sahibi olabilmek benim için gurur verici” dedi.

 Academic Member of the Department of International Relations at Yaşar University, Assoc. Prof. Dr. Gizem Arıkan has become the winner of the Science Academy Young Scientists Award (BAGEP) 2016. Arıkan was also granted the ‘Young Scientist Outstanding Achievement’ award by the Turkish Academy of Sciences in 2015.

 SELECTED AMONG THE 250 APPLICATIONS

Working to support young achieved scientists since 2011, the Turkish Academy of Sciences has granted 10 thousand Turkish liras of annual scholarship to 48 academicians as part of the ‘Young Scientists Awards Program 2016.’ The scholarship will be given for two years. Deemed worthy of the award among all of the 250 applicants, Assoc. Prof. Dr. Gizem Arıkan noted she has been studying the psychological processes which have an effect on individuals’ political stances and attitudes for the last six years.