Enerji depolama projesine TÜBİTAK desteği

Fotoğraftakiler: Birinci sıra( soldan sağa): Prof Dr. Sevilay Uzunallı, Dr. Selahattin Umdu, Prof. Dr. Cemali Dinçer, Dr. Levent Bilir. İkinci sıra (soldan sağa): Necip Özbey, Başak Kaftan, Prof. Dr. Levent Kandiller

Üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirilen “Enerji santrallerinde yüksek sıcaklık ısı depolama sistemi” projesi ile talep fazlası enerjinin depolanarak gerektiğinde kullanılması amaçlanıyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin, TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’na sunduğu proje, desteklenmeye hak kazanan 18 projeden biri oldu. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Levent Bilir ve Dr. Selahattin Umdu’nun buluş sahibi olduğu “Enerji santrallerinde yüksek sıcaklık ısı depolama sistemi” patenti ile üniversite sanayi iş birliğinde Unda Mühendislik ile gerçekleştirilen başvuru desteklenmeye hak kazandı. 

TÜBİTAK’ın üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için TEYDEB Yenilik Destek Programı kapsamında yürürlüğe koyduğu 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı 2021-1 çağrı sonuçları açıklandı. 18 proje desteğe hak kazanırken projeler arasında Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin, Unda Mühendislik ortaklığında başvurduğu “Enerji santrallerinde yüksek sıcaklık ısı depolama sistemi” projesi de yer aldı. Üniversite sanayi iş birliğiyle patentlenen, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Levent Bilir ve Dr. Selahattin Umdu’nun buluş sahibi olduğu proje ile enerji depolama sorununa çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

TALEP FAZLASI ENERJİ DEPOLANACAK

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile akademisyenlerinin buluşlarının ticarileştirilmesi ve lisanslanması konusunda başarılı bir adım atılmış olduğunu dile getiren Dr. Levent Bilir ve Dr. Selahattin Umdu, proje hakkında bilgi verdi. Akademisyenler, “Projenin genel amacı; yenilenebilir enerji üretiminin, elektrik üretim ve dağıtım altyapısına artan katılımının önündeki sorunlardan biri olan enerji depolama sorununun çözümü için katkı sunmak. Güç üretim santrallerindeki talep fazlası enerjiyi depolayarak talebin arttığı dönemlerde güç üretimini arttırmak için kullanmak ve emisyonların azaltılması amaçlanıyor. Termal enerjinin elektik enerjisine dönüşümü için gerekli alt yapıya sahip jeotermal, termik ya da hibrit santrallerin var olan altyapılarını değişken üretim taleplerine uygun yeni nesil şebeke ihtiyaçlarına uygun hale getirebilmek hedefleniyor. Ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılan projemiz, TÜBİTAK’ın da desteği almış oldu. Bu anlaşma sayesinde ürünün geliştirilip satışıyla birlikte hem üniversitenin hem de firmanın gelir elde edip ilerleyen aşamada da ürünün yurtdışına satışı planlanıyor” dedi.

Bugüne kadar birçok patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili yapıldığını belirten Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri, bundan sonraki süreçte de akademisyenlerin buluşlarının lisanslanması ve ticarileştirilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.