“Beslenme Dostu” ilk üniversite   

Yaşar Üniversitesi’ne “Beslenme Dostu İş Yeri” belgesi

Yaşar Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı tarafından “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” seçildi. İş yerinde sağlıkla ilgili konularda plan, politika ve çalışmalar, beslenme ile ilgili düzenlemeler, fiziksel aktivite ile ilgili düzenlemeler, sağlık hizmeti sunumu gibi konu başlıkları üzerinden değerlendirilen Yaşar Üniversitesi bu belgeyi alan ilk üniversite oldu.

Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi’nde görevli kişilerce oluşturulan bir heyet, Yaşar Üniversitesi’ne gelerek denetleme ve değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirdi. İş yerinde iş sağlığı hizmeti sağlama, beslenme ve fiziksel aktivite konularında sağlığı destekleyen etkinlikleri kapsayan politika geliştirme, iş yerinde içilebilir suya kolay ulaşım sağlama, doymuş yağ, şeker, tuz ve enerjisi yüksek besinlerin firma reklamlarına yer vermeme, kantinde taze ve kuru meyve satışı yapılması gibi koşullar arandı. Yaşar Üniversitesi, İş yerinde sağlıkla ilgili konularda plan, politika ve çalışmalar, beslenme ile ilgili düzenlemeler, fiziksel aktivite ile ilgili düzenlemeler, sağlık hizmeti sunumu gibi konu başlıklarının her birinden tam puan aldı. Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Şube Müdürü Hatice Şimşek, Uzman Dr. Melih Cevhertaş, Ebe Hatice Demir, Ebe Müge Yıldırım ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile akademisyenlerden oluşan ekibi ziyaret ederek “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” belgesini takdim etti. Yaşar Üniversitesi bu belgeyi alan ilk üniversite oldu.

Prof.Dr.Cemali Dinçer- Hatice Şimşek

KADINLARIN YÜZDE 40’I, ERKEKLERİN YÜZDE 30’U OBEZ

 Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 sonuçlarına göre Türkiye’de 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 31,5’i obez ve yüzde 34’ü fazla kilolu bulundu. Bu oran kadınlarda yaklaşık yüzde 40 iken erkeklerde yüzde 30 olarak belirlendi. 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 42,4’ü uluslararası fiziksel aktivite anketi (GPAQ) önerilerine göre düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip iken bu oran erkeklerde yaklaşık yüzde 32 iken kadınlarda yüzde 53 olarak tespit edildi.