200 yıllık konağa genç tasarım

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Basmane Hatuniye Meydanı’ndaki mülkiyeti TARKEM’e ait 1800’lü yılların başında inşa edilmiş Tevfik Paşa Konağı’nı yeni işlevlerle yeniden tasarladı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, önceki yıllarda, ‘Yeniden İşlevlendirme Stüdyosu’ kapsamında, kente mal olmuş Elektrik Fabrikası, Alsancak Garı, Toprak Mahsulleri Ofisi Siloları, Yıldız Sineması gibi tarihi yapıları yeni işlevlerle tasarladı. Öğrenciler bu kez, Basmane’de yaklaşık 200 yıldır var olan Tevfik Paşa Konağı için projeler üretti. İzmir’deki geleneksel mimarlık mirasının karakteristik bir örneği olan yapı, öğrenciler tarafından birbirinden farklı çağdaş tasarım stratejileri kullanılarak konaklama, kafe ve dükkan gibi alanlara dönüştürüldü.

Projeler Yaşar Üniversitesi RITM Araştırma ve Tasarım Grubu üyeleri Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ ve Araştırma Görevlisi Özüm Karadağ tarafından yürütülen ders kapsamında üretildi. Birbirinden farklı ve yaratıcı projeler TARKEM’den mimarlar ve akademisyenlerden oluşan konuklara sunuldu.

Konuklar, öğrenci sunumlarının ardından sergideki tasarımları inceledi. 1907-1909 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan Tevfik Paşa’ya ait olduğu bilinen tarihi konağın 20’inci yüzyılın başlarında otele çevrildiği düşünülüyor. Günümüzde ise Afrika ve Suriye’den gelen göçmenlerin kaldığı bir otel olarak kullanılan yapı, TARKEM tarafından satın alındı.

 ÖĞRENCİLERE KÜLTÜR MİRASI YAPI TASARIMI DENEYİMİ SUNDUK

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ, “Tevfik Paşa Konağı, Basmane bölgesinin en büyük tarihi konak yapısı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede gerçekleştireceği konaklama projeleri kapsamında, çevresindeki diğer konak yapıları ile birlikte, yaklaşık yüz yatak kapasiteli bir butik otele dönüştürülecek. Stüdyo kapsamında öğrencilerin kültür mirası yapılara müdahale becerisini geliştirmeye ve bu alanda tasarım yapacak olan iç mimar adaylarına gereksinim duyduğu deneyimi sağlamaya çalıştık. Tarihi yapı ve çevrelerin koruma sorunları, taşıdığı değer ve yeniden kullanım potansiyelleri, işlevsel dönüşümün sürdürülebilirliği, yapının tarihi niteliğinin korunarak canlandırılması gibi konuları, İzmir için önem taşıyan ve yakın zamanda gerçekleşecek bir proje üzerinden düşünmek, tartışmaların derinliğini ve kapsamını genişletti” dedi.