Üniversiteliler engelli dostu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Son yıllarda engellilik konusunda toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik çeşitli girişimler söz konusu olsa da halen engelli bireylerin toplumla bütünleştirilmesi karşısında pek çok sorun söz konusu. Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarını ve insanların davranışlarını etkileyen sosyal beğenirlik düzeylerini araştıran Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, “Üniversite öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarının büyük oranda olumlu yönde olduğunu tespit ettik” dedi.

aşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarını ve insanların davranışlarını etkileyen sosyal beğenirlik düzeylerini araştırdı.
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarını ve insanların davranışlarını etkileyen sosyal beğenirlik düzeylerini araştırdı.

ÖDÜL ALAN ARAŞTIRMA  

İstanbul 1. Engelli Araştırmaları Kongresi’ne kabul edilen ve üçüncülük ödülü alan araştırma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Huriye Toker, İzmir’de vakıf ve devlet üniversitelerinde öğrenim gören 190 öğrencinin görüşlerinin incelendiğini söyledi. Toker,  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Gedik’in de destek verdiği araştırmayı şöyle anlattı:

“Yaş ortalaması 22 olan katılımcıların yüzde 50,5’i erkek, yüzde 49,5’i kadın; yüzde 58,9’u devlet, yüzde 41,1’i ise vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerden oluştu. Vakıf üniversitesi öğrencilerinin sosyal beğenirlik puan ortalamaları devlet üniversitesindekilere göre daha yüksek olup; kadınların engellilere yönelik olumlu tutumları yani duygusal tepkileri ve düşünceleri erkeklere oranla daha yüksek çıktı. Ancak üniversite öğrencilerinin genel olarak engellilere yönelik tutumları olumlu yönde çıksa da engelli bireylerle evlilik, engelli bireylerden korkma, kaçınma veya onlar için üzülme ile ilintili olan engellilere yönelik duyarlılık alt boyutunun sosyal beğenirlikle ilişkili olduğunu tespit ettik. Yani kişilerin objektif yanıt vermek yerine engellilik konusunda toplumun onlardan istediği ya da beklendiği şekilde  yanıt  verdiklerini saptadık.”

ÖNYARGILARDAN ARINMALIYIZ

Önyargılı veya olumsuz tutumların engelli bireylerin ayrımcılığa maruz kalmalarına ve dışlanmalarına yol açtığını belirten Doç. Dr. Huriye Toker, “Türkiye 2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre ülkemizdeki engelli kişi sayısı 4 milyon 882 bindir. Ancak engelli bireylerin kayıt altına alınmasında karşılaşılan sorunlar sebebiyle bu sayı daha da yüksek olabilir. Engelli bireylerin dışlanmasına yol açan olumsuz tutumların tespiti ve incelenmesi, ne gibi müdahalelerin geliştirilmesi gerektiğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Böylece toplumla bütünleşmeleri için daha sağlam bir zemin hazırlayabiliriz” dedi.