SOSYAL MEDYAYA DANIŞMADAN HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUZInternet changed our shopping habits

Hayatımızın her alanında yer alan internet, alışveriş alışkanlarını da değiştirdi. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Göker Gülay, internetin yoğun kullanımının satın alma alışkanlıklarımızı da derinden etkilediğini, artık birçok insanın teknolojik ürünlerden ekmeğe kadar satın alacağı ürüne sosyal medyadan bakarak karar verdiğini belirtti.

Doktora çalışmasını tüketici davranışlarının, internet ve sosyal medya ile dönüşümü üzerine yapan Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Göker Gülay,  “İnternetin olmadığı zamanlarda satın alma kararlarını verirken arkadaş tavsiyelerinden ya da örneğin dergilerdeki yorumlardan yararlanan tüketiciler, bugün internet üzerindeki ve özellikle sosyal medyada yer alan bilgi kaynaklarını etkin biçimde kullanıyor. Daha da önemlisi, satın aldıktan sonra da sosyal medya platformlarında memnuniyet ya da memnuniyetsizliklerini aktarıyorlar” dedi.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Göker Gülay, internetin yoğun kullanımının satın alma alışkanlıklarımızı da derinden etkilediğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYA TOPLUMUN YANSIMASI

Araştırmalara göre tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun alışveriş yapmadan önce sosyal medya kanallarında araştırma yaptığını kaydeden Dr. Gülay, “Çünkü sosyal medyada konuşulanlar, toplum içerisinde genel olarak paylaşılan düşüncelerin bir yansıması olarak kabul ediliyor. Özellikle genç kuşağın büyük bir çoğunluğu, satın alma kararlarını verirken sosyal ağlara güveniyor. İnternetin, tüketicilere, fiyatları karşılaştırabileceği, yüksek sesle şikayet edebileceği ve ihtiyaçlarına en uygun alışverişi yapabileceği ortamı sağlaması, sosyal medya tavsiyelerine dayalı alışveriş yapma olasılığını da önemli ölçüde artırıyor. Sosyal medyaya danışmadan hiçbir şey yapmıyoruz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ÜNLÜLERİNE “ANA AKIM” ÜNLÜLERDEN DAHA ÇOK GÜVENİYORUZ

Teknolojik ürünlerde, diğer kullanıcıların tavsiyelerinin satın alma kararı vermede ve tercih yapmada hayati öneme sahip olduğunu anlatan Gülay, “Özellikle bu konuda paylaşım yapan ve sosyal medyada ün yapmış kullanıcılara olan güven düzeyi oldukça yüksek. Bu kullanıcıların takipçileri, onların ürünler hakkında yorum yapmalarını veya markayla ilgili paylaşımlarını rahatsız edici bulmuyor. Bir ürünü satın alırken kullanıcıların memnun olup olmadıklarını belirttikleri deneyim paylaşımı karar vermede çok etkili oluyor. Diğer ürünlerde de internetin belirleyici olduğu görülüyor. Yiyecek içecekten tutun da temizlik ürünlerine ve otomobil satın almaya kadar internet satın alma kararı vermede önemli. Ayrıca, yalnızca bu tarz deneyimlerin paylaşıldığı forumlardaki yorumlar da karar verme sürecini etkiliyor ” diye konuştu.

TÜKETİCİLERE ULAŞMAK HER ZAMANKİNDEN DAHA ZOR

Bu nedenlerle tüketicilere ulaşmanın her zamankinden daha zor olduğunu belirten Göker Gülay, “Internet reklamlarını engelleyici yazılımların kullanım oranları artarken markaların internet üzerinden tüketicilere sıradan pazarlama mesajlarıyla ulaşabilmesi de güçleşti. Tüketicinin bilgiye ulaşabilmesi ve sesini duyurabilmesi açısından hiç olmadığı kadar güçlü olduğu bir zamandayız. Dolayısıyla geleneksel tüketiciler daha aktif, katılımcı ve paylaşımcı olmaya başladı” dedi.

İnternet kullanıcılarının satın alma kararı verirken sosyal medyadan nasıl faydalandıklarını özel olarak geliştirilmiş bir modelle, tüketici elektroniği sektörü üzerinden inceleyen bir çalışma da yapan Dr. Göker Gülay, çalışmadan elde edilen sonuçları da paylaştı.

– Yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kadın olan 18 ile 60 yaş arasında olan 262 katılımcının yüzde 70’i üniversite mezunu

– Katılımcıların yalnızca yarısı sosyal medyanın bizi keyiflendiren ve mutlu eden bir şey olduğuna inanıyor. Buna rağmen tüm katılımcıların sosyal medya kullanım düzeyleri çok yüksek.

– Yüzde 97’si satın alma kararını vermek için aradığı bilgiye sosyal medya ile ulaşmanın kolay olduğunu düşünüyor.

– Yüzde 95’i elektronik ürünleri satın almadan önce ilgilendiği markalar ve ürünler hakkında sosyal medyada bilgi arıyor.

– Yüzde 93’ü sosyal medyanın satın alma kararını vermeden önce elektronik ürünler hakkında bilgi edinmesine yardımcı olduğunu düşünüyor.

– Yüzde 90.5’i sosyal medyadaki tüketici elektroniği ile ilgili içeriklerin, yanlış bir satın alma kararı verme riskini azalttığını belirtiyor.​

– Yüzde 92’si üretici firmanın sosyal medyada sunduğu içeriğin satın alma tercihini belirlediğini belirtmiş. Bu durum, tüketicilerin faydalığı içerik üreten markaları tercih etmeye daha eğilimli olduğunu da gösteriyor.

  Göker Gülay, Faculty Member at Yaşar University’s Faculty of Communication, stated that excessive use of internet has resulted in deep changes on shopping habits, and that most people has now started to consult social media while shopping. According to Gülay, these products may include technological products, and -even- bread.

 “Consumers used to consult with friends or the comments on magazines before deciding what to buy when internet was not accessible. Today, they actively use online information resources, and particularly social media. More importantly, they use social media as a platform where they can share their opinions about the products they bought, and express whether they liked that product or not,” noted the Faculty Member Göker Gülay, who did his doctoral studies on how consumers’ attitudes have transformed with the internet and social media.

SOCIAL MEDIA IS A REFLECTION OF SOCIETY

Noting that the studies reveal the majority of consumers do some research on social media before purchasing a product, Gülay also stated, “This is because the things written on social media are recognized as a reflection of the common opinions embraced within the society.  Especially, the vast majority of young generation count on social media while making shopping decisions. Since the internet stand as a platform where consumers can compare prices, report their complaints, and do shopping the best way suited to their needs, there is an increased chance for consumers to refer to the reviews on social media while shopping. We don’t do anything without consulting social media.”

RESULTS FROM RESEARCHES

 Göker Gülay also shared the results from the research that he carried out analyzing the consumer electronics sector by using a specially-developed model to see how internet users use social media while making buying decisions. The results from Gülay’s research indicate:

“The total number of the participants is 262, and 51% of these participants is male while 49% is female. With an age range between 18 and 60, 70% of these people have a university degree. Only half of the participants think that social media is something fun and entertaining for us. Despite this conviction, there are high levels of social media usage among all of the participants. 97% of them think that accessing the information that they need before buying a particular product is easier via social media. As for electronic products, 95% of these participants use social media to seek information about the brands and products they are interested in before purchasing them. 93% think that social media is useful for consumers to get information about electronic products before making a buying decision. 90,5% of the participants note that the content of consumer electronics on social media decreases the risk of making a wrong buying decision. 92% of them find the social media content posted by the manufacturer is influential on their choices. This case indicates that consumers are more inclined to prefer the brands that produce useful content about their products.”