Kuzey İzmir TEKMER, İzmir Girişimcilik Ekosistemi için Hazırlanıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Yaşar Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi İştiraki Kent A.Ş. ortaklığıyla kurulan ve “Akıllı Şehirler”, “Akıllı Hareketlilik ve Akıllı Ulaşım”, “Akıllı Yaşam”, “Akıllı Yönetişim” temalarındaki projelere alt yapı hizmeti verecek olan Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER) ilk yönetim kurulu toplantısına İKÇÜ ev sahipliği yaptı.

Devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi ve yerel yönetimin paydaşlığıyla Türkiye’de bir ilki hayata geçiren, bilim ve girişimcilik altyapısı ile de İzmir’in akıllı şehir ana temasına yönelik projelere katkı sunacak TEKMER’in ilk toplantısına; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Fahri Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İzmir Müdürü Dr. Levent Arslan, Kent A. Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Haldun Ertan, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, İKÇÜ’den Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Kaya, Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. M. İrfan Karadede,  Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yasin Bulduklu, Genel Sekreter Nuretdin Memur katıldı.

Karşıyaka-Çiğli-Menemen-Aliağa-Çandarlı odaklı

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Köse, TEKMER projesi hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasında, günümüzde, kaynakların aşırı kullanımı, çevre ve sağlık sorunlarının artışı, kent sorunlarının artışına sebep olduğuna dikkat çekerek; ortak çözümlerin ortak paydasında ‘Akıllı Şehirler’ kavramının ön plana çıktığını kaydetti. Bu sebeple. Kuzey İzmir TEKMER ’de yer alacak girişimci projeleri için “Akıllı Şehirler, Akıllı Hareketlilik ve Akıllı Ulaşım, Akıllı Yaşam, Akıllı Yönetişim” temalarının belirlendiğini kaydeden Rektör Köse, “Karşıyaka-Çiğli-Menemen-Aliağa-Çandarlı odaklı İzmir’in kuzeyini temel etkinlik alanı olarak belirlerken İzmir’in geneline hizmet sunulması planlanmaktadır. Kuzey İzmir Bölgemizdeki TEKMER alanımızda, üniversitelerimizde akademisyenler tarafından yürütülen projelerden elde edilen ürün, malzeme, üretim yöntemi gibi çıktıların ticarileştirilmesini sağlamak için iş fikri sanayici eşleştirmeleri etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Köse, aylardır kurumlar arası yapılan görüşmelerle, Ar-Ge çalışmalarının hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti paylaşarak emeği geçen tüm TEKMER ekibine katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti, Prof. Dr. Köse, “Katma değeri yüksek, bilgi yoğun ve yenilikçi işletmelerin kurulması ve geliştirilmesini sağlamak için kuracağımız TEKMER ’e en baştan beri destek veren, imkân sağlayan Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederim. KOSGEB Müdürümüz Dr. Levent Aslan ’a bize ve TEKMER projemize inandığı, bütün süreçte yanımızda olduğu ve bu ekibin bir araya gelmesindeki önemli katkılarından dolayı özellikle teşekkür ederim. Geniş araştırma olanakları ve bilgi gücüne sahip üniversite ile sanayiyi bir araya getirmek için KOSGEB katkılarının önemli olduğunu düşünüyorum. İzmir’imizin güzide değeri Yaşar Üniversitesi ile birçok alanda ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projede de beraber çalışacağımız için Sayın Yaşar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer Hocama, ülkeler arasında rekabette ve dünya ekonomisinde söz sahibi olmada üretimin, araştırmanın önemini hepimiz biliyoruz. İzmir’imize yaptığı sayısız katkılarına mazhar olduğumuz, bizimle birlikte çalışmayı kabul ettiği için Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Ahmet Yiğitbaşı’na, tüm TTO ekiplerimize, hocalarımıza, Karşıyaka Kent A. Ş. Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Haldun Ertan ile Kent A. Ş. Danışmanı Sayın Hakan Barçın nezdinde tüm personele ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kuzey aksından İzmir’e önemli katkı

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı da TEKMER ile İzmir’in Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ekosistemine, Kuzey İzmir aksından çok önemli bir altyapı kavuşturulacağını vurguladı. Yiğitbaşı, “Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK’ın desteklerinin olması Kuzey İzmir TEKMER ’e önemli bir itibar kazandırmaktadır.  Üniversite olarak Ar-Ge konusunda bugüne kadar bize ve paydaşlarımıza başvuran birçok girişimciye Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisimizin vasıtasıyla TÜBİTAK BİGG program uygulayıcısı olarak fırsat sunarak tüm birimlerimizdeki birikimlerimizi ve desteğimizi aktardık, aktarmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK tarafından açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde her geçen sene yükselişimizi sürdürüyoruz.  Minerva Kuluçka Merkezimiz birçok girişimcinin hayallerini hayata geçirmesine alt yapı imkânı sağlamaya devam ediyor. Kamusal alandaki koordinasyon Türkiye’nin kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasının yolunu açacaktır. Bu noktada Kuzey İzmir TEKMER ile İzmir’in Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ekosistemine,  Kuzey aksında çok önemli bir altyapı sağlayacaktır” dedi.

İzmir’in faaliyete geçecek ilk teknoloji geliştirme merkezi

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Teknoparklarındaki yoğunluğun kapasiteyi kaldıramadığı için mevcut potansiyelin çevre illerdeki teknoloji geliştirme bölgelerine kaydığına dikkat çekti. Bu anlamda 2019’da yapılan düzenlemeyle Kuzey İzmir TEKMER yolunun açıldığını kaydeden Prof. Dr. Dinçer, “2016 yılından bu yana İzmir Teknoparklarının kapasite artışı yapılmadığından ekosistemimizdeki teknolojik bireysel girişimcilerin ve girişimci şirketlerin projelerine yasal destek sağlayan çalışma ortamı maalesef sağlanamamakta, bu nedenle çevre illerdeki üniversitelerin teknoloji geliştirme bölgelerinde yüksek doluluk oranı göze çarpmaktadır. Bugün İzmir Teknoparklarında toplam 400 civarı girişimci firma ve yaklaşık 2300 civarı nitelikli personel yer almaktadır. 2019’da yapılan özelleştirme çağrısından sonra içerisinde yer aldığımız TEKMER projesi başvurusu kabul edilerek; İzmir’in faaliyete geçecek ilk teknoloji geliştirme merkezi olma şansını elde etmemizi sağlamıştır. Her iki üniversitemizin akademik birikimi, laboratuvar altyapıları, Karşıyaka Belediyemizin elinde bulunan yerel yönetim uygulamaları, veri bankasının varlığı, bu merkezde yer alan projelere çok önemli destek sağlayacaktır. Kuzey İzmir TEKMER ’in başarısı İzmir’in Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ekosistemine birlikte daha büyük katkı sağlayacak adım atmamız için bizleri daha da cesaretlendireceğine inanıyorum. Bu ortaklığın hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

Şimdiden büyük ilgi görmeye başladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Kuruluşu itibariyle örnek alınması gereken İzmir’de ve Türkiye’de bir ilki teşkil eden bir oluşumun içinde yer almaktan gurur duyuyoruz.” diyerek hem İzmir’e hem Türkiye’ye katkıda bulunmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Tugay, “Akılla, bilime, veriye dayalı bir iş birliği, birikimi olan akademisyenlerin, girişimci ruhu olan herkesin rüyalarındaki gerçek uygulamalara dönüştüreceği çok etkili bir merkez olacağına yürekten inanıyorum. Bugüne kadar ki başvurulara baktığımızda merkezimizden çok başarılı sonuçlar alacağımıza dair göstergeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Kent merkezinde, kolay ulaşılabilecek bir uzaklıkta gerçekleştirilecek projelerin belki de ilk uygulama alanı Karşıyaka olacaktır. Bunlar bizim için çok değerli duygular. İKÇÜ komşu ilçemizde mühendislik alanında girişimci ruhu ile kendini hızla geliştiren bir üniversite. Teknoloji ve girişimcilik alanlarında hayranlıkla izlediğim Yaşar Üniversitesi’nin çok önemli yatırımlarının olduğunu biliyoruz. Kendi sorunlarımızı çözmek kadar ülkemize ve dünyaya örnek olacak çözüm önerileri koyma adına başarılı olacağımıza inanıyorum. Katkı veren tüm ekibe teşekkür ediyorum. Belediye olarak her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Mikro girişimcilik artık dünyanın trendinde

KOSGEB İzmir Müdürü Dr. Levent Arslan da kurumsal anlamda bu projeye destek olmaktan duydukları memnuniyeti paylaşarak; Pandemi sonrası özellikle ofis çalışanlarında gözlemlenen davranışların mikro girişimciliğe olan ilgiyi arttırdığını belirtti.  Dr. Aslan, “Yapılan araştırmalar, çalışanların yüzde yirmisinin ofis ortamına dönmek istemediğini, üniversitedeki gençlerimizin de artık girişimciliği kariyer hedefi olarak gördüğünü gösteriyor. Bu çalışmalar mikro girişimcilik alanının artan bir trend ile hem ülkemizin hem de dünya ekonomisinin gündeminde olacağını gösteriyor. KOSGEB olarak girişimcilik ve yenilik ekosistemine katkılarıyla ön plana çıkan bu üç kurumumuzu, KOSGEB destek programı modelinde bir araya getirmek, paydaşlar itibariyle böyle bir modeli Türkiye’de uygulayan ilk şehir olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz burada öyle bir ekosistem kurmalıyız ki; sadece İzmir ve Türkiye’deki potansiyeli değil yurtdışındaki girişimcileri de buraya çekelim.” şeklinde sözlerini tamamladı. Karşılıklı olarak imzalanan protokollerin ardından Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.