Yenilenebilir enerji ile bu kaderi yenebiliriz

Soma’da yaşanan felaketin ardından uzmanlar, alternatif enerji zengini Türkiye’nin potansiyelini kullanamadığını rakamlarıyla ortaya koydular.

2018 yılına kadar kömür madenlerinin kapatılacağı açıklanan Almanya gibi gelişmiş ülkelerin günümüzde yenilenebilir enerji kullanımına yöneldiğini belirten enerji uzmanları, Türkiye’nin yılda tüketilen elektriğin en az iki mislini rüzgardan elde etme potansiyeline sahip olduğunu ifade ettiler.

CARİ AÇIĞIN YÜZDE 71’İ ENERJİDEN

Türkiye’nin cari açığının yüzde 71’inin enerji ithalatından kaynaklandığını belirten Yaşar Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı akademisyenleri, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve yenilenebilir enerji üretim tesislerinin işletme maliyetleri hakkında şu bilgileri verdiler:

“Türkiye’nin, 2012 sonu rakamlarına göre cari açığının yüzde 71’i enerji ithalatından kaynaklanıyor. Türkiye’de mevcut hidrolik enerji potansiyelinin yaklaşık yüzde 40’ı, rüzgar enerjisi potansiyelinin yaklaşık yüzde 3’ü, jeotermal enerji potansiyelinin de yaklaşık yüzde 3’ü kullanılmakta. Asıl enerji potansiyeline sahip olduğumuz güneş enerjisinde ise yeni yeni yatırımlar yapılmaya başlanmakta. Bu nedenlerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise 2023 yılına kadar elektrik arzındaki alternatif enerji payını yüzde 30’un üzerine çıkararak cari açığı kapatmayı hedefliyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli, mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücü değerleri ve mevcut kömür ile çalışan termik santrallerinin düşük enerji verimleri göz önüne alındığında, orta ve uzun vadede enerji yatırımları içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarına ayrılan payın ve yenilenebilir enerji üzerine yapılacak AR-GE çalışmaları için verilecek teşviklerin artırılması gerektiği görülmektedir.”

timthumb.php

DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN

Ülkemizde taşkömürü ve linyitin elektrik üretiminde yoğun olarak kullanılmasından dolayı hava kirliliğinde yaşanan büyük artışa da dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı akademisyenleri, “Türkiye’deki sera gazı emisyonlarının en önemli kaynağı enerji sektörüdür. Toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte biri elektrik üretimi kaynaklı. Taşkömürü ve linyitin elektrik üretiminde yoğun olarak kullanılması nedeniyle ülkemizde karbondioksit emisyonlarında büyük artış görülmekte. Bu nedenle de yenilenebilir enerjini kullanımı önem taşımakta. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca hazırlanan bir raporda elektrik üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının hesaplandığı bir çalışma esas alınarak , 2020 yılında fosil kaynak tüketiminin azaltılarak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılmasıyla karbondioksit emisyonlarının 240 milyon tondan yaklaşık 180 milyon tona düşebileceği hesaplandı.” şeklinde bilgi verdiler.

 Blue sky

Yenilenebilir enerji üretim tesislerinin işletme maliyetleri

RÜZGARLA 2 KATINI ÜRETEBİLİRİZ

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) kaynaklarına göre Türkiye, yılda tüketilen elektriğin en az iki mislini rüzgardan elde etme potansiyeline sahip bir ülke. Ancak bu potansiyelin ancak yüzde 3’ü değerlendirilmekte.500 kilowatt’lık bir rüzgar pervanesinin tüm kuruluş masrafları dahil fiyatı 600 bin dolarken; nükleer bir santralin kurulması için gerekli olan masraflar ise ortalama 2.2 milyar dolar civarındadır. Yine Bozcaada’da bulunan rüzgar türbinlerinde bir kilowatt saat kapasite maliyeti 1000 dolar iken, bir hidroelektrik santrali için bu rakam 2000 ile 4000 dolar arasını bulmakta. Ayrıca rüzgar türbinleri, fosil yakıt santrallerine kıyasla işletme maliyetinin sıfır olması açısından daha ekonomik bir üretim yapmakta.

GÜNEŞİN BÜYÜK GÜCÜ

Güneş enerjisi modüllerinin küçük ölçekli üretimlerde kurulum maliyeti 6000- 7500 Euro, daha büyük megawatt üretimlerde ise 3000 Euro dolaylarındadır. Ancak bu sistemden kesintisiz 20 yıl enerji elde edileceği göz önüne alınırsa maliyetlerin büyük olmadığı görülmekte. Ayrıca güneş enerjisi santralleri, günde 1 kilowatt saat’lik enerji üreten bir santralin tam 5 katı büyüklüğündü enerji üretme potansiyeline sahip.

enerji (3)

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretim potansiyeli

Yenilenebilir Enerji Kaynağı ve Elektrik Üretim Potansiyeli

-Jeotermal (31 bin 500 megawatt saat)

-Rüzgar (48 bin megawatt saat)

-Hidrolik (140 bin megawatt saat)