Yaşarlı akademisyene ‘Marie Curie’ ödülü

Yaşarlı akademisyenin araştırma projesine AB’den ödül

Yaşarlı akademisyene ‘Marie Curie’ ödülü

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Kaliber’in “Türkiye’de Sivil Toplumun ve Kamusal Tartışmaların Avrupalılaşması” isimli araştırma projesi, Avrupa Birliği’nin 7. Çerçeve Programı kapsamında verilen “Marie Curie Career Integration Grant” ödülüne değer görüldü.

AB’nin en prestijli ödüllerinden

Uluslararası bir hakem heyeti tarafından değerlendirilen proje, iki yıl süresince Avrupa Birliği tarafından desteklenecek. AB’nin en prestijli ödülleri arasında sayılan Marie Curie’ye değer görülen Kaliber’in projesi, 50 bin Euro’luk araştırma bütçesi almaya da hak kazandı. Bütçenin tamamı AB tarafından hibe olarak karşılanacak.

STK’lar AB’den nasıl etkileniyor

Yrd. Doç. Dr. Alper Kaliber, araştırmasının başta Avrupa Birliği olmak üzere Avrupa kurumları, norm ve politikalarının, Türkiye’de politik açıdan aktif olan sivil toplum kuruluşlarını (STK), nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçladığını belirterek,

“Projenin bir diğer amacı da sivil toplum örgütlerinin örgütsel yapılarını geliştirmek, kamuoyundaki görünürlüklerini artırmak ve kamusal tartışmalarda tezlerini meşru ve güçlü kılmak için Avrupa bütünleşme sürecinden ve bu sürecin yol açtığı reformlardan nasıl yararlandıklarını açığa çıkarmak” dedi.

 

no images were found