Yaşar’da Yabancı Diller Yüksekokulları Buluşması

Türkiye’deki üniversitelerde bulunan yabancı diller yüksekokullarını yöneten idareciler Yaşar Üniversitesinde buluştu. Bu yıl onuncusu düzenlenen toplantıya 70’in üzerinde vakıf ve devlet üniversitesini temsilen 130 yöneticinin yanı sıra ulusal ve uluslararası gözlemciler de katıldı. İki gün süren toplantıda başta İngilizce hazırlık sınıfları olmak üzere üniversite düzeyinde verilen dil eğitiminde yaşanan sorunlar masaya yatırıldı, çözüm önerileri paylaşıldı. Toplantının açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer dil öğretiminde yaşanan sorunların çok yönlü ve derin olduğuna işaret ederek, bu tür platformların önemli bir işlevi olduğunu ifade etti. Dil öğretiminde ulusal kalite standartlarının belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dinçer ulusal bir akreditasyon kurumuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Cemali Dinçer-Yaşar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemali Dinçer-Yaşar Üniversitesi Rektörü

Toplantının ikinci gününde bir konuşma yapan Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, yabancı dilde verilen eğitime değinerek, yüzde30 İngilizce eğitim  veren bölümler hakkında yeni bir düzenlemeye gidilebileceğinin işaretini verdi. Yükseköğretim Kurulunun yeniden yapılanma sürecine girdiğini de belirten Prof. Dr. Hasan Mandal, bundan sonra nicelikten çok niteliğin artırılmasına odaklanılacağını belirtti. Bunun için YÖK’ten bağımsız bir Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulduğunu belirten Prof. Mandal, üniversitelerin kalitesinin ve standartlarının bu kurum marifetiyle denetleneceğini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Mandal-Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Hasan Mandal-Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili