Yaşar Üniversitesi’nden Ödemiş’in stratejik planına destek

2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planın yapılmasına dair hazırlık çalışmalarına başlayan Ödemiş Belediyesi, stratejik planla ilgili yöntem ve eğitim konusunda Yaşar Üniversitesi’nden destek alıyor. Ödemiş Belediyesi’nin gelecek dönem vizyonun oluşturulması amacıyla çağdaş kamu hizmeti kriterlerinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanacak plan, Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanıyor.

Stratejik plan hazırlanması ile ilgili protokol, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından imzalandı. Rektör Dinçer, bugüne kadar birçok kurumla işbirliği anlaşmalarına imza attıklarını belirterek bu tür projeleri bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini, üniversite-kamu işbirliğinin önemli bir aracı olarak gördüklerini söyledi. Başkan Eriş de protokolün amacının, iki kurum işbirliğinde, Ödemiş Belediyesinin gelecek dönem vizyonun oluşturulması amacıyla çağdaş kamu hizmeti kriterlerinin belirlenmesine yönelik olarak “2020-2024 Stratejik Planının” hazırlanması olduğunu ifade ederek, “Yaşar Üniversitesi akademisyenlerinin hazırlayacağı plan, yol gösterici ve uygulamalarımızın anahtarı olacaktır” dedi.

Stratejik plan hazırlanması ile ilgili protokol, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından imzalandı.

Planla ilgili bilgi veren İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Ada, çalışma kapsamında yapılacakları da şöyle sıraladı:

“Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, üst politika belgeleri analizi, Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, stratejik planlama çalışmalarına katılacak olan personele arama konferansı yapılması, mevcut durum değerlendirilmesinin yapılarak misyon ve vizyonun saptanması, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesine kılavuzluk yapılması, paydaş analizi ve kurum içi analiz yapılmasına kılavuzluk edilmesi, SWOT analizlerinin yapılmasına kılavuzluk edilmesi, stratejik hedefler analiz edilerek bir yol haritasının oluşturulması, performans göstergelerinin belirlenmesi, hedef riskleri ve kontrol faaliyetleri”

Çalışmalar, Prof. Dr. Erhan Ada, Prof. Dr. İge Pırnar, Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ile alanlarına göre projede görev alacak Yaşar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan çalışma grubu tarafından gerçekleştirilecek. Eylül 2019’da tamamlanması öngörülen stratejik plan ile ilgili toplantılara da başlandı. Kamu kurumları, siyasi parti ve oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen ilk toplantının ardından belediye çalışanlarının katıldığı ikinci toplantı da yapıldı.