Uzmanlar, Türkiye-AB İlişkilerini Konuştu

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, “Dünden Bugüne Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri” paneli online olarak düzenlendi. Panele, İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk Günuğur, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Sanem Baykal, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem Nas konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Işıl Özkan-Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Merkezi Müdürü

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Merkezi Müdürü Prof. Dr. Işıl Özkan, açılış konuşmasında, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin geçmişini anlatarak, “1963’de anlaşmayı İsmet İnönü imzaladı. 1964’te anlaşma yürürlüğe girdi. Hazırlık döneminin bitmesinden sonra 1970’de katma müzakereleri başladı. Özal Hükümeti döneminde, 14 Nisan 1987 tarihinde tam üyelik başvurusu yapıldı. Türkiye’de 1989 yılından itibaren devlet planlama teşkilatında çok ciddi uyum çalışmaları yapıldı. Avrupa hukukuna uyum için komiteler kuruldu. Ortaklık Konseyi 1/95 sayılı kararıyla, Türkiye ve AB arasında gümrük birliği kuruldu ve halen devam ediyor. 2005’ten beri tam üyelik müzakereleri devam ediyor. Hem Yunanistan hem Kıbrıs Rum kesiminin tam üye olması nedeniyle, devamlı vetolarla karşılaştık. Henüz ortaklığımız gerçekleşmiş değil ama adaylığımız devam ediyor” diye konuştu.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu yaptı.
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk Günuğur, askıda üyelik konusuna değinerek, Türkiye’deki süreci anlattı.

Panelin moderatörlüğünü İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu yaptı. Türkiye Avrupa Birliği Derneği’nin 18 yıl başkanlığını yapmış olan, İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk Günuğur, askıda üyelik konusuna değinerek, Türkiye’deki süreci anlattı. Prof. Dr. Günuğur, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği kazanması için yaptığı çalışmaları anlatarak, “9 yıl dışişleri bakanlığı deneyimim var, 39 yıl üniversite deneyimim var. Üniversite sürerken, TOBB’da başkanlık özel danışmanlığı görevi yürüttüm. Avrupa Odalar Birliği üyeliği konusunda çalıştık. Brüksel’de bu üyeliği gerçekleştirdik. Daha sonra İKV’nin yönetim kuruluna girdim, 6 yıl görev yaptım.  O dönemde çok çalıştık. Türkiye Avrupa birliği derneğinin 18 yıl başkanlığın yaptım. Toplantılarda, Avrupa anayasasının hazırlandığı konvansiyona da katıldık. Çok çaba sarf ettik. Yıllar sonra müzakereler başladı fakat 8 başlıkta askıya alındı. 2006’nın aralık ayında durdu” dedi.