Uluslararası iletişim kolokyumunda buluştular

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Avrupa İletişim Araştırması ve Eğitim Derneği (ECREA) iş birliğinde düzenlenen “İletişim Kuramlarında ve Eğitiminde Alternatifler (Alternatives in Communication Theory & Education)” başlıklı kolokyum 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Kolokyum kapsamında iletişim alanında uzman kişiler, iletişim alanı ve eğitiminin geleceğini tartışarak sonucunda bir yol haritası belirlemeyi amaçlıyor.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Avrupa İletişim Araştırması ve Eğitim Derneği (ECREA), 12-13 Mayıs tarihlerinde “İletişim Kuramlarında ve Eğitiminde Alternatifler (Alternatives in Communication Theory & Education)” başlıklı uluslararası bir kolokyum düzenledi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, İletişim Araştırmaları Derneği (ILAD) temsilcisi Prof.Dr.Berrin Yanıkkaya ve akademisyenlerin katıldığı açılış törenine ECREA Gazetecilik Ve İletişim Eğitimi Çalışma Grubu temsilcisi Doç. Dr. Tijana Vukic çevrim içi olarak katıldı. Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleşen kolokyum, ilk gününde Amsterdam Üniversitesi Medya Çalışmaları Bölümü’nden Prof. Dr. Mark Deuze, Stokholm Södertörn Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden Prof. Dr. Stina Bengtsson ve Tampere Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Mutman’ın gerçekleştirdiği konuşmalar ile başladı. İlk oturumdan sonra program, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda devam etti. İkinci gün ise iletişim akademisyenleriyle medya sektörü temsilcilerinin düzenlediği atölye çalışmaları yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Uluslararası bağlam, medya sektörü ve diğer üniversiteler ile iş birliklerine ve son olarak da ILAD’a büyük önem veriyoruz. Bugünün kolokyumu, iletişim eğitiminin geleceğini çerçeveleyecek ve tartışacak olan ayakta duran katılımcılara ev sahipliği yapacak. Özellikle pandeminin sadece günlük hayatımızda değil, eğitim alanında ve iletişim sektöründe de getirdiği değişiklikler nedeniyle gerçekten de bir şeyler yapmanın tam zamanı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ayrıca, kolokyumun teoriyi tartışmak için eşsiz bir fırsat vereceğini ve fakülte ve sektör profesyonellerinin toplumların dönüşümünü yeniden düşünmelerine ve buna göre kendilerini ayarlamalarına rehberlik edeceğini düşünüyorum” dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer

İLETİŞİM EĞİTİMİ HAKKINDA SORULAR YANITLANACAK

 Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, kolokyumda iletişim eğitiminin geleceği hakkında tartışacaklarından bahsederek “İletişim ve iletişim eğitimi hakkında bildiklerimizin gözden geçirilmesi, yeniden tanımlanması ve geleceğe yönelik projeksiyonlarla yeniden çerçevelenmesi gerekiyor. Öğrencilere verilmesi gereken geleneksel eğitimi bir kenara bırakıp bakış açımızı değiştirmemiz mi gerekiyor yoksa sektörlerin beklentilerini karşılayacak şekilde öğrenciler mi yetiştirmemiz gerekiyor? Cevapların değişen koşullara göre ayarlanması gerekiyor. Neyin değiştiği ve kendimizi değişimlere nasıl adapte ettiğimiz, konuşmacıların ve çalıştay katılımcılarının değerli katkılarıyla yanıtlamaya çalışacağımız iki ana sorudur. Hepimiz için ilham verici olmasını dilerim” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş

HER ŞEY İNSAN İLETİŞİMİNE BAĞLI

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) temsilcisi Prof.Dr.Berrin Yanıkkaya

 İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) temsilcisi Prof.Dr.Berrin Yanıkkaya ise, “İLAD’ın iletişim çalışmalarının çeşitli alanlarında kaliteli eğitim için asgari standartları sağlamada oynadığı rol, eskiye göre daha önemli hale geldi. Elimizdeki araştırma sonuçları, her yeni mezun olan kişinin yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, proje yönetimi, takım çalışması, liderlik, dinleme gibi becerileri takip etmesi gerektiğini öngörüyor. Bildiğiniz gibi bunların hepsi iletişim becerileridir. Bu nedenle iletişim eğitimi sadece bu alanda öğrenim gören öğrenciler için değil, tıp, mühendislik gibi diğer alanlar için de önemlidir. Her şey insan iletişimine bağlı. Bu kolokyumu da iletişim alanındaki sorulara cevap bulmak adına çok değerli buluyorum” dedi.