Türkiye ve Dünya ekonomisi İzmir’de masaya yatırılıyor

Ekonominin yol haritası Yaşar’da çizilecek

Dünya ekonomisinin son durumu Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “ ‘Türkiye’de ve Dünyada’ İstikrar mı? İstihdam mı?” konulu konferansta ele alınacak.

Yaşar Üniversitesi, IMF Türkiye Daimi Temsilcisi (IMF Türkiye Direktörü) Mark Lewis ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Ümit Efendioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek “ ‘Türkiye’de ve Dünyada’ İstikrar mı? İstihdam mı?” konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Pek çok ülkeyi tehdit eden küresel ekonomik kriz için önerilen iktisadi politikaların ele alınacağı 3 saatlik konferans 19 Mart Salı günü Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenecek. Konferansın moderatörlüğünü ise Yaşar Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan üstlenecek.   

Yasar Universitesi

İstihdamda büyük tehlike

Sürdürülebilir ekonomik istikrar arayışı içinde olan dünyada hızla artan işsizliğin büyük tehdit oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Erinç Yeldan konferansta da istihdamın bu yönüyle ele alınacağını söyledi. Yeldan şu bilgileri verdi:

“Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun tahminleri küresel işsizliğin 2012 yılında 200, 2016 yılında ise 206 milyona ulaşabileceğine işaret etmektedir. Tahminlere göre işsizler arasında genç işsizlerinin sayısı yaklaşık 60 milyon, kadın işsiz sayısı da 80 milyon civarında olacaktır. Küresel ekonomide toparlanma sağlanamamasından en fazla yoksulların ve güç durumda olanların etkilendiği açıktır. ILO tahminlerine göre dünyadaki her üç işçiden biri ailesiyle birlikte günde 2 dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ayrıca  “Asya’nın kimi yörelerinde aşırı yoksulluğun azaltılmasında sağlanan ilerlemeye karşın, çalışan yoksul sayısı Sahra Güneyi Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu dâhil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde giderek artmaktadır”

Prof.Dr.Erinç Yeldan- Yaşar Üniversitesi İİBF Dekanı
Prof.Dr.Erinç Yeldan- Yaşar Üniversitesi İİBF Dekanı

Işık tutacak

IMF Türkiye Daimi Temsilcisi (IMF Türkiye Direktörü) Mark Lewis ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Ümit Efendioğlu’nun sunumlarıyla gerçekleştirilecek konferansın dünya ekonomisinin son durumu hakkında ışık tutacağını belirten Prof. Dr. Erinç Yeldan, “Avrupa Birliği’nden başlayarak kamu açıklarının azaltılması ve kamu borç yükünün düşürülmesine yönelik olarak istikrar ve daraltıcı maliye politikaları üzerine yapılan ısrarlı vurgular, ulusal ekonomilerde toplam talebin daralmasına ve çarpan etkisiyle birlikte ekonominin bütününde gelir ve harcama kayıplarına yol açmaktadır. Son yirmi yıldır ise neredeyse dogmatik bir inanç düzeyinde savlanan “devletin küçültülmesi gereği” önermesi, giderek ekonomileri daha da daraltan; toplam talebi ve dolayısıyla geliri gerileten bir çıkmaza sürüklemiş durumdadır. Yaşar Üniversitesi’nde 19 Mart tarihinde düzenlenecek konferansta IMF ve ILO Türkiye Temsilcileri küresel ekonomide son dönemde yaşanan ekonomik veriler ışığında önerilmekte olan almaşık iktisadi politikaların karşılaştırmalı analizini sunacaktır” dedi.