Toplumsal cinsiyet eşitliği için buluştular

 Yaşar Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı “CALIPER – Cinsiyet Eşitliği için Araştırma ve Yenilikçilik” isimli uluslararası Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Kurumsal Dönüşüm” başlıklı çevrimiçi panel ve iş birliği çalıştayı düzenlendi.

İzmir’deki üniversite, kamu, belediye, sivil toplum ve iş dünyasından 30 farklı kurumdan yaklaşık 40 temsilciyi bir araya getiren çalıştayda, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yerel Hizmetlerde Sivil Toplumun Rolü”, “İş yaşamı, İş Yerleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Süreçleri” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Ekosistemler İnşa Etmek” başlıkları ele alındı. Kurumlarda cinsiyet eşitliğini genişletmek ve yaymak, toplumsal cinsiyet eşitliği için kurumsal iş birlikleri, cinsiyet eşitlikçi kurumsal iletişim konularında ortak güçlükler ile potansiyel öğrenme ve iş birliği zeminleri tartışıldı.

Projenin kurumsal koordinatörlüğünü yürüten Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, “Yaşar Üniversitesi olarak her alanda cinsiyet eşitliğine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle CALİPER projemiz kapsamında yaklaşık bir yıl önce Rektörlüğümüz başkanlığında ‘Çeşitlilik ve Eşitlik Çalışmaları – Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubunu’ oluşturmuştuk. Yakın zamanda da bu sürecin bir parçası olarak üniversitemiz bünyesinde ‘Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ hayata geçti. Geçtiğimiz yıl, projemiz kapsamında üniversitemizin cinsiyet eşitliği açısından mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla insan kaynakları, yönetim, eğitim ve öğretim, araştırma, kurumsal iletişim ve öğrenci hizmetleri gibi belirli başlıklarda anketler, mülakatlar ve odak grubu çalışmalarından oluşan kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik” dedi.

 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE İŞ BİRLİĞİ

Araştırmada, ayrıca, Yaşar Üniversitesi’nin iş birliği yaptığı diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektörden kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerden oluşan dış paydaşlar ile cinsiyet eşitliği alanında yapılabilecek ortak çalışma alanlarını ortaya çıkarmayı amaçladıklarını dile getiren Doç. Dr. Özerim, “Bundan sonraki süreçte elde edilen analiz verileri ve bu iş birliği, çalıştayın sonuçlarına dayalı olarak kurumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla neler yapabiliriz, dış paydaşlarımızla ne tür iş birlikleri geliştirebiliriz üzerine bir yol haritası hazırlayacağız” şeklinde bilgi verdi.

Doç. Dr. Gökay Özerim-Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Çalıştayda, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda üniversitelerden beklentiler, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik STK’lar, iş dünyası ve belediyeler ile iş birliği alanları konularında, katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve uluslararası projeler iş birlikleri, üniversite öğrencileri ile gönüllülük ve sosyal sorumluluk temelinde çalışmalar, üniversite araştırma ve uygulama merkezleri ile özellikli iş birlikleri, üniversitelerin spesifik fakülte, bölümleri ve öğretim üyeleri ile uzmanlık-danışmanlık temelli iş birlikleri konuları öne çıktı.

CALIPER Projesi Hakkında

Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen CALİPER projesi, kurumlarda toplumsal cinsiyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla akademide ve araştırma kuruluşlarında cinsiyet eşitliğini arttırmayı hedefliyor. Proje, özellikle ‘Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik’ (STEM) disiplinlerinde, kadınların karar mekanizmalarında ve akademik pozisyonlardaki payını arttırarak akademik kurumlarda daha iyi bir cinsiyet dengesi oluşturmayı amaçlıyor.