Teknopark İzmir ve Yaşar Üniversitesi arasında stratejik işbirliği

Teknopark İzmir ve Yaşar Üniversitesi, “Stratejik İşbirliği Anlaşması”na imza attı. Yapılan anlaşmayla Teknopark İzmir ile Yaşar Üniversitesi; AR-GE, tasarım, inovasyon,  girişimcilik ve teknoloji transferi konusunda ortak çalışmalar gerçekleştirecek.
Türkiye’nin en köklü teknoloji geliştirme bölgeleri arasında bulunan Teknopark İzmir ve önde gelen üniversitelerinden Yaşar Üniversitesi, yenilikçilik ekosisteminde birlikte hareket etme kararı aldı. Teknopark İzmir İnovasyon Merkezi’nde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Güden ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer’in imzaladığı protokolle, iki kurum AR-GE ve inovasyon alanında ortak çalışmalar yapacak.

iyte (2)
TEKNOLOJİ TRANSFERİ, KULUÇKA VE DESTEK PROGRAMLARI
İmzalanan “Stratejik İş Birliği Protokolü” ile iki kurum arasında; AR-GE, tasarım, inovasyon, girişimcilik ve teknoloji transferi konusunda ortak etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirilecek. Ulusal ve uluslararası etkinlik ve çalışmaları da içine alan protokolle, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ile Teknopark İzmir Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi; destek programları, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri, fikri-sınai hakların korunması ve ticarileştirilmesi ile girişimcilik konularında ortak hareket edecek. Her iki kurumun kuluçka merkezleri arasında da işbirliği kararı olan protokolle Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi ile Teknopark İzmir Kuluçka Merkezi ClassBoom bünyesinde yer alan girişimciler için taraflar; ortak eğitim, bilgilendirme, mentörlük, yatırımcı-girişimci buluşması faaliyetleri düzenleyecek.

ÖNCELİK SAĞLANACAK
Ayrıca; AR-GE, tasarım, inovasyon ve girişimcilik konularındaki; TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Avrupa Birliği Fonları ve diğer destek mekanizmaları kapsamında yapılacak başvurularda da kurumlar, birbirlerine öncelik tanıyacak. Yine protokolle, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (TÜBİTAK BİGG) kapsamında verilen eğitim ve mentörlük desteklerinde taraflar işbirliği yapacak.