Standart hastane yapılarına son

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi müfredatına ‘sağlık yapıları’ dersini de ekledi. Standart hastane yapılarına alternatif olarak geliştirilen eğitimler kapsamında her bölgenin farklı iklim ve kültürel yapısına uygun, kendi enerji ihtiyacını üretebilen, aydınlatma verimliliği yüksek hastaneler tasarlanabilecek.

HASTANELERLE TEMASA GEÇİLDİ

Geçtiğimiz yıl sağlık yapıları ile ilgili araştırma projesi başlatarak İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile temasa geçen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İzmir’deki hastanelerdeki fiziki ihtiyaçları tespit etmeye başladı. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün de destek verdiği araştırma projesi hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız, “Ülkemizde genellikle standart hastane projeleri mevcut. Fakülte olarak amacımız Türkiye’de yapılacak kamu hastaneleri için bir optimizasyon aracı ve metodu geliştirip; bölgenin iklim şartlarına ve kültürel yapısına uygun, enerji ihtiyacını kendisi üreten, iç mekan ve yerleşimi özellikle çocuk, yaşlı ve engellilerin gereksinimlerine uygun, sürdürülebilir hastane bina tasarımları geliştirmek. Özetle insan odaklı, enerji etken, atıkların ve suyun dönüştürüldüğü yeşil hastaneler tasarlamayı hedefledik. Ayrıca bu konuda çalışan uzmanlardan oluşan ulusal ve uluslararası bir ‘Sağlık Yapıları’ ağı oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

 

Proje, Yaşar Üniversitesi Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Mühendisliği bölümlerinin akademisyenleri tarafından yürütülecek.
Proje, Yaşar Üniversitesi Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Mühendisliği bölümlerinin akademisyenleri tarafından yürütülecek.

TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇİN PROJE

Mimarlık Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ‘sağlık yapıları’ dersini alarak bu alanda uzmanlaşabileceğini de belirten Prof. Dr. Sarıyıldız, “Sağlık yapıları dersini alan yüksek lisans öğrencilerimiz Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek hizmet binaları için projeler geliştiriyorlar. Hastanenin eczacılık bölümü ve klinik mühendislik birimleri için teknik şartname örnekleri hazırlıyorlar. Kullanılacak malzemeden aydınlatmaya kadar görüşlerini bildiriyorlar.” bilgisini verdi.

Sağlık yapıları dersini alan yüksek lisans öğrencilerinin görüşleri:

Hüma Fulya Ekim

“Sağlık yapıları diğer yapılara göre çok farklı bir konudur. Bu yüzden üzerinde çalışmak için yeterli bilgi donanımına sahip olunması gerekir. Bu konu üzerine yapılan akademik çalışmalara da gün geçtikçe ilgi artmaktadır. Bu ders sayesinde bu tarz yapılar üzerinde hem mimari hem de enerji verimliliği yaklaşımlarıyla edindiğimiz bilgilerin bizler için farklı fırsatlar yaratacağını düşünüyorum.”

Duhan Ölmez

“Lisans hayatımız boyunca aldığımız geleneksel mimarlık eğitimi sonrasında yüksek lisans projesi olarak hastane eczacılığı ve özel ilaç üretim merkezi ihtiyaçlarını çözmeye çalışmak mesleki açıdan bizleri daha da geliştirdi. Belirli fonksiyonlara ve yapı türlerine göre özelleştirilmiş böylesi derslerin alınabilmesi, gelecekte bu tip özel ve karmaşık yapıların daha iyi çalışan, çevresine duyarlı ve iyi düşünülmüş biçimde tasarlanmasını sağlayacaktır.”