Kelimelerin yerini emojiler aldıEmojis replace words

Tüm dünyada dijital çağın ortak dili haline gelen emojiler, hem kişiler hem de markalar için giderek önem kazanıyor. Öyle ki her gün tüm dünya üzerinde toplamda 6 milyar emoji, online mesajlaşmada kullanılıyor. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Gökaliler, 412 kişiyle yaptığı anketle, emoji kullanımını ve reklamlarda kullanılan emojilerin tüketiciye etkisini araştırdı. Ankete katılanların yüzde 50’si emoji içerikli reklamların markalarını ve diğer içerikli reklamlara göre daha iyi hatırladıklarını kaydetti.

  1990’lı yılların sonunda Japonya’da mesajlaşmada kullanılan semboller olarak ortaya çıkan emojiler, teknolojinin gelişimiyle kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Kelimelerle yazarak zaman harcamak yerine en kestirme yoldan hissettiklerini anlatmak isteyen bireyler emoji kullanmayı tercih edince, bu semboller insanlığın yeni ortak dili olarak tanımlanmaya başlandı. Bu kadar sık kullanılan emojiler, süreç içerisinde birçok markanın dili haline dönüştü ve reklamlarda da sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Öyle ki bazı markalar kendi özel emojilerini oluşturdu, bazıları işe alımlarda yaratıcı ve ifadesi güçlü olanlar öne çıksın diye emojilerle yazılmış CV istedi, bazı markalar ise sosyal medyadaki reklamlarında hedef kitlelerini insanların kullandığı emojilere göre belirledi. En çok kullanılan emojileri takip eden siteler bile açıldı. Twitter’ı gerçek zamanlı takip eden ve kullanılan her emojiyi kaydeden Emojitracker verilerine göre de Türkiye’de en çok kalp ikonu, dünyada ise gözlerinden yaş gelene kadar gülen surat ikonu kullanılıyor.

 

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Gökaliler
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Gökaliler

DUYGULARI EMOJİLERLE İFADE EDİYORLAR

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Gökaliler ve doktora öğrencisi Ezgi Satcioğlu, 13-59 yaş arasındaki 412 kişiyle yaptıkları anketle, emoji kullanımı, reklamlarda emoji kullanımı, emoji içerikli reklamlara yönelik tüketicilerin tutumlarını araştırdı. Ankete katılanların yüzde 48,2’si her zaman, yüzde 24,1’i de sıklıkla, toplamda yüzde 99,5’i ise herhangi bir dönemde mesajlaşırken emoji kullandıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 86,4’ü emoji kullanmayı eğlenceli bulduğunu, yüzde 73,8’i de mesajlaşırken emoji içerikli bir metin geldiğinde karşısındakinin duygularını daha iyi anlayabildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 73,4’ü de emojinin günümüzde “duyguları ifade etme yolu” olduğu, cevabını verdi.  

 REKLAMLARDA EMOJİ KULLANIMI

Reklam tutumları açısından anket değerlendirildiğinde ise emoji kullanımının katılımcılar tarafından “eğlenceli bulunduğu” ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 64,4’ü reklamlarda emoji kullanımını eğlenceli bulduğunu ifade etti. Emoji içerikli reklamlarla ilgili “Yaratıcı içerikte bir emoji kullanılan reklam dikkatimi çeker” cevabını verenler yüzde 67,6, “Emoji içerikli reklam dikkatimi çeker” yanıtını verenler yüzde 55,2, yüzde 50’si de emoji içerikli reklamların markalarını ve diğer içerikli reklamlara göre daha iyi hatırladıklarını kaydetti. Araştırmanın temel bulgularına göre; bireylerin emoji kullanımları arttıkça emoji içerikli reklamlara yönelik tutumlarının da olumlu yönde arttığı, bu gibi reklamlara daha fazla dikkat ettikleri de ortaya çıktı. Yrd. Doç. Dr. Ebru Gökaliler, “Araştırma kapsamında en düşük ortalama ise emoji içerikli reklamlarda görülen ürünü satın almada çıktı. Bu bağlamda, reklamlarda kullanılan emojilerin, markaların ürünlerine yönlenme sürecinde olumlu bir güce sahip olmadığı da ankette ortaya çıktı” dedi.

 REKLAMINDA EMOJİ KULLAN, AKILDA KAL

Markalara, emoji kullanımını sadece tek bir reklam ile sınırlandırmak yerine marka stratejisinin bir unsuru olarak değerlendirerek uzun dönemli kampanyalarda ve iletişim çalışmalarında kullanmalarını öneren Ebru Gökaliler, “Markalar emoji içerikli reklamlarla tüketicilerin duygularına seslenip hedef kitlenin zihninde rakiplerinden farklı bir yere sahip olmaya çalışıyor. Popüler kültürün de etkisiyle bu tür reklamların artacağı ve tüketicilerin markaya ait reklam tutumlarında olumlu bir yere sahip olabileceğini düşünüyoruz. Anket sonuçları da günlük yaşamda etkin bir şekilde kullanılan emojilerin reklam tutumlarına da olumlu bir etkisi olduğu saptandı. Örneğin, reklam kampanyasının yanı sıra ambalaj çalışmalarında markaya ait emoji yaratımında bütünsel olarak emojilerden yararlanmaları faydalı olacaktır” dedi.

Emojis have become the new lingua franca of the new digital age all over the world, so they get more and more important each day. The laughing face with tears of joy is the world’s most used emoji while the heart emoji is the most used one in Turkey.

Assist. Prof. Dr. Ebru Gökaliler, Academic Member of the Faculty of Communication at Yaşar University, revealed astonishing results from the survey which she conducted with 412 participants.

THE FAVORITE OF TURKEY IS THE HEART EMOJI

There are even webpages created to keep the record of the most used emojis. According to the Emojitracker, which tracks Twitter in realtime and keeps record of each emoji use, the heart icon is the one most used in Turkey while the laughing face with tears of joy is the most used one all over the world.

EMOJI SURVEY

With the survey conducted with the participation of 412 individuals between the ages 13-59, Assist. Prof. Dr. Ebru Gökaliler, academic from the Department of Public Relations and Advertising within Yaşar University’s Faculty of Communication, and PhD candidate Ezgi Satcioğlu intended to get an insight into consumer approaches towards emoji use, emoji use in ads as well as ads which use emojis. 48.2% of the participants stated they always use emojis while 24.1% of them indicated that they often use emojis and 99.5% had used emojis for texting at any time in the past. 86.4% of the participants expressed that they find emojis amusing while 73.8% of them indicated that they better understand the feelings of the person texting them with emojis. 73.4% of the participants pointed out that the emojis are now “used to express feelings.”

EMOJIS ARE IMPORTANT IN COMMERCIALS

As for the approaches regarding commercials, the survey revealed that consumers find the use of emojis in ads ‘amusing’. 64.4% of the participants indicated that they find the commercials which use emojis amusing. “The lowest rate from the survey was the purchasing rates of the products seen in the commercials with emojis. In this context, the survey revealed that advertising products with emojis does not have a positive influence on manipulating consumers to buy those products, ” said Assist. Prof. Dr. Ebru Gökaliler.