Karantina kararına uymayanlar hapis cezası ile karşılaşabilir

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, Corona virüsü ile ilgili tedbirlere uymayanlarla ilgili cezai yaptırımların uygulanabileceğini belirterek, “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi uyarınca, gerekli tedbirlere uymayan kişiler hakkında hapis cezası öngörülüyor. Şu anda mevcut uygulama içerisinde 14 günlük karantinaya alınan bireylerden biri, gerekli tedbirlere uymaz ise iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile yargılanma ihtimali söz konusu olacaktır” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nun Topluma Karşı Suçlar başlıklı üçüncü kısmının üçüncü bölümü “Kamunun sağlığına karşı suçlar”dan oluştuğunu belirten Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, “Bu suçlardan biri olan Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195’inci madde hükmü, Corona virüsü ile ilgili gerekli tedbirlere uymayan kişilerde uygulama alanı bulabilecektir. Madde hükmüne göre; bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” diyerek olası cezai yaptırımları anlattı.

Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmamasının suç olarak tanımlandığını ifade eden Dr. Şentürk, “Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir. Bu itibarla, şu anda mevcut uygulama içerisinde 14 günlük karantinaya alınan bireylerden biri, gerekli tedbirlere uymaz ise iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile yargılanma ihtimali söz konusu olacaktır” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nun Kamu Barışına Karşı Suçlar bölümünde yer alan “Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit” başlıklı 213’üncü maddesine de dikkat çeken Candide Şentürk, “Bu hüküm dikkate alındığında ise halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Failin cezalandırılabilmesi için mutlaka, belli bir saikle (korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla) sağlık, hayat, vücut dokunulmazlığı veya malvarlığı bakımından tehditte bulunması gerekmektedir” diye konuştu.