İzmir üniversiteleri Avrupa’daki Türk gençlerini bekliyor

 

Hedef Avrupalı Türk öğrencileri İzmir’e çekmek

İzmir Üniversiteler Platformu, Avrupa’da yaşayan Türk öğrencileri kentteki üniversitelerde yükseköğrenim görmeleri amacıyla atağa geçti. İlk hedef Almanya’daki Türk öğrencileri İzmir’e getirtebilmek.

İzmir Üniversiteler Platformu ve Hizmet Gönüllüleri Konfederasyonu işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Marka Kent: İzmir Çalıştayı” başladı, çalıştayda İzmir’i uluslararası üniversiteler kenti haline getirmek için önemli adımlar atıldı.  İzmir’i eğitimde uluslararası arenaya taşıyacak önerilerin tartışılmaya açıldığı çalıştay aynı zamanda İzmir Üniversiteler Platformu’na üye 9 üniversite, EXPO 2020 adaylık sürecine de destek sağlayacak.

Küresel kriz eğitimi de vurdu

İzmir Üniversiteler Platformu tarafından düzenlenen “Uluslararası Marka Kent: İzmir Çalıştayı” İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Törene Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Keskin, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, Hizmet Gönüllüleri Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Kazançoğlu, Türk Alman Sanayici İş Adamları Ticaret Odası Vekili Hayati Önel, EXPO 2020 Genel Sekreterliği İletişim Koordinatörü Nazlı Kayı katıldı.

iup

EXPO 2020 adaylık sürecinde işbirliği gerçekleştirmek ve üniversiteler kenti İzmir’in eğitimde uluslararasılaşma girişimlerine destek oluşturmak amacıyla düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan gerçekleştirdi. Etkinliğin iletişim çalışmaları da Yaşar Üniversitesi Medya İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından yapıldı. Küresel ekonomik krizin batı eğitim dünyasına yansımalarını ele alan Prof. Dr. Murat Barkan  beyin göçünün yönünün tersine döndüğüne dikkat çekti. Barkan, “Küresel ekonomik kriz batılı bilim arzını açığa çıkartıyor. Bütçe kısıntıları nitelikli bilim insanlarını işsiz bırakıyor. Böylece bütçe kısıntıları nedeniyle kariyeri tehlikeye düşen Avrupa ve Amerikan üniversitelerin bilim insanları başka coğrafyalara yöneliyor” dedi.

İzmir avantajlı

Türk üniversitelerinin çekim gücünden İzmir üniversitelerinin de faydalanabileceğini belirten İzmir Üniversiteler Platformu  yetkilileri de,  “Bir ‘Uluslararası Üniversiteler Kenti’ oluyoruz. Uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji arenasına dönüşüyoruz. Kent ölçeğinde yerel yönetim, sivil toplum ve orta öğretim kurumları ile işbirliği yoğunlaşıyor. İzmir Üniversiteler Platformu, kent üniversiteleri için bir ayrıcalık halini alıyor. İzmir, sayı ve kalitesi yükselen entelektüel sermayesi ile yüksek öğrenim için yatırım yapılabilir bir kent kimliği oluyor. Yaşanan tüm gelişmeler İzmir’in eğitimde uluslararasılaşma girişimlerine büyük destek oluşturacaktır” diye konuştular.

Çalıştay’ın amacı

Çalıştaya İzmir Üniversiteleri Platformu’na üye Yaşar , Ege, Dokuz Eylül, İzmir Ekonomi, İzmir, Gediz, Şifa, Kâtip Çelebi üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü katkı sağlıyor. Çalıştayda ele alınacak başlıca konular şöyle:

-Öncelik Almanya’da olmak üzere Avrupa’da yaşayan ve yükseköğrenim çağındaki 2’inci ve 3’üncü kuşak Türk varlığının eğitimi ile ilgili sorun ve beklentilerini tartışmak.

– Bu gençlerin İzmir’deki üniversiteleri hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

-Almanya ve Avrupa’daki yükseköğrenim çağ nüfusuna yönelik olarak bilgilendirme ve tanıtım çabalarında işbirliği sağlamak.

-Almanya’dan başlamak üzere Avrupa ölçeğinde ‘ortak tanıtım projeleri’ oluşturarak bunları uygulama yöntemlerini görüşmek.

Haziran’da Almanya’da eğitim fuarı

“Uluslararası Marka Kent:İzmir Çalıştayı’nın” ardından, 2013 yılı Haziran ayı içerisinde Almanya-Köln’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın liderliğinde, İzmir Üniversiteleri Platformu’na üye üniversitelerin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yönlendireceği en çok on Türk üniversitesinin katılımıyla bir eğitim fuarı düzenlenmesi planlanıyor.