İzmir Türkiye’nin yüzünü güldürdü

Ege’nin incisi İzmir, yarattığı marka değerleri,  kruvaziyer turizminde gösterdiği başarı ve eğitim atağı ile hızla yükselişe geçiyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından yapılan araştırmada Ege  Bölgesi’nin ‘orta gelir tuzağı olmayan’ tek kenti konumuna geçen İzmir böylece EXPO 2020 adaylığı sürecinde ekonomik gücünü de ortaya koydu. Türkiye’nin 81 ilinin gelişmişlik düzeylerinin analiz edildiği raporun hazırlanmasına katkı koyan Yaşar Üniversitesi (YÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan İzmir’in orta gelir tuzağından kaçışı nasıl başardığını açıkladı.

 

Prof.Dr.Erinç Yeldan- YÜ İİBF Dekanı
Prof.Dr.Erinç Yeldan- YÜ İİBF Dekanı

İzmir başardı

TÜRKONFED tarafından hazırlanan ‘Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye?’ adlı raporda Türkiye’de ‘orta-gelir tuzağı riski olmayan’ 14 şehir arasında yer alan İzmir’in kruvaziyer turizminde kazandığı ivme, sağlık turizmi hamleleri, tarımsal ürünlerde yarattığı marka değerleri ve eğitimli iş gücü ile yükselişe geçtiği belirlendi. Türkiye’nin 81 ilinin gelişmişlik düzeylerinin analiz edildiği raporun hazırlanmasına katkı koyan Yaşar Üniversitesi (YÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan, İzmir’in orta gelir tuzağından kaçışını sonuçlarıyla değerlendirdi.

Türkiye’nin üzerinde performans

Rapora göre  kişi başına düşen gelirin giderek  17  bin doların üstünde seyretmesi beklenen İzmir’de 2004’ten 2008’e geçen sürede gayrisafi katma değerde yaşanan artışa dikkat çeken Erinç Yeldan, “İzmir’in 2004’te gayri safi il hasılası yani katma değeri 34 milyar TL iken bu rakam 2008’de 55 milyar TL’ye ulaştı. Yine 2008 yılında kişi başına düşen gelir Türkiye’de 9 bin 300 dolar iken, bu rakam İzmir’de 11 bin 568 dolar idi. İzmir Türkiye’nin küresel ekonomide dışarıya açılan önemli bir penceresi. Avrupa’da yaşanan mali krizlerden İzmir’de büyük ölçüde etkileniyor. Ancak İzmir’de 2011 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 idi. Bu da Türkiye’nin üzerinde bir performanstı” dedi.

Kruvaziyer turizmi ile sıçradık

 EXPO 2020’ye aday İzmir’in sağlık turizminde gerçekleştirilen hamlelerine değinen Prof. Dr. Yeldan, İzmir’in ekonomik sıçramasında kruvaziyer turizminin büyük katkısı olduğunu söyledi. Yeldan, “İzmir’de kruvaziyer turizminde yüzde 5’lerden yüzde 30’lara yükselen bir artış söz konusu. Bu da kente büyük bir döviz girdisi sağlıyor. Yine sağlık turizminin hızlı yükselişi ve bu yönde yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazanmış durumda. Ayrıca İzmir balıkçılık, zeytincilik gibi çeşitli ürün sektörlerinde kendi markasını yaratıyor.  Pazarlarda yüksek katma değerli ürünlerin yer alması da gelişmişlik düzeyinde önemli bir katkı sağlıyor” dedi.

Eğitimli iş gücü yüksek

İzmir’in Türkiye ortalamasından daha yüksek bir işsizlik oranına sahip olmasına rağmen eğitimli iş gücünde artış yaşandığın dile getiren Yeldan eğitimde yaşanan sıçramayı ise şöyle değerlendirdi:

“İzmir, 2002 yılından bu yana Türkiye ortalamasına göre yeni kurulan şirket sayısında ivme kaybediyor. Genç işsizlik oranı da yüzde 26 ile oldukça yüksek. Ancak eğitimli iş gücünde hızlı  bir artış var. Örneğin yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci sayısı 2008 yılında 23 bin iken, bu rakam 2011’de 37 bine yükselmiş. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı da Türkiye’de 32,5 iken İzmir’de bu rakam 12,2. Bu da İzmir’in gelişimine büyük ölçüde katkı koyuyor.”

Orta Gelir Tuzağı Nedir:

Orta Gelir Tuzağı, iktisatçılar tarafından kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bakımından 17 bin ABD dolarına tekabül eden orta gelir seviyesine gelmiş ülkelerin veya bölgelerin belirli bir gelir bandında sıkışıp kalma, bir diğer deyişle üst gelir seviyesine geçememe durumu olarak tanımlanıyor.

Ülke ekonomisine büyük katkı

Türkiye’nin 14 ilinin ‘orta-gelir tuzağı riski olmayan’ grup olarak belirlendiği raporda 40 il ‘orta-gelir tuzağı riski olan grup, 27 il ise ‘orta-düşük gelir’ grubu olarak belirlendi. İzmir, ülkenin toplam hasılasına 376 milyar dolarlık katkı veren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa, Bilecik, Ankara ve Eskişehir ile aynı kategoride yer aldı.

no images were found