İzmir Barosu ve Yaşar Üniversitesinden Ortak Sempozyumİzmir Barosu ve Yaşan Üniversitesinden Orta Sempozyum

İzmir Barosu ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında iki gün boyunca öğretim üyeleri, hakim, savcı ve avukatların katılımı ile ’Çocuk Ceza Adalet Sisteminin Güncel Sorunları’ isimli bir sempozyum düzenlendi.

 Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezinin birçok konuda Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren bir merkez olduğunu söyledi.

‘Uygulamada Çocuk Yargılaması’ başlığını taşıyan ikinci oturumun başkanlığını  Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Demir yaptı. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem ise “Çocuk kim, istismar nedir?” başlıklı sunumunda TCK 103. maddesine değinerek eşler arasında cinsel saldırı suçunun ayrı bir kategori altında değerlendirilmesi gerektiğine, süreç içerisinde işlenen cinsel istismarın hangi kategoride değerlendirilmesi gerektiğinin ele alınmasına değindi.

Sempozyumun ikinci günü gerçekleştirilen “Çocuk Koruma Sisteminde Sorunlar” başlıklı dördüncü oturumunun yöneticiliğini Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Havutcu yaptı. Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Murat Aydın çocuğu cezalandırıcı değil onarıcı ve çocukların iyileştirilmesine odaklanan bir çocuk adalet sisteminin olması gerektiğini belirterek bunun da sosyal inceleme uzmanlarının çocuk mahkemelerinde etkin bir şekilde katılmalarının sağlanmasıyla gerçekleşebileceğini ifade etti.

Çocuk Mahkemesi psikologlarından Okan Lüleci iş yoğunluğu sebep gösterilerek çocuk mahkemelerinin kapatılmasının en güncel sorun olduğunu ifade ettiği konuşmasında çocukla duruşma öncesi sosyal inceleme uzmanının görüşmesinin önemine değindi.

Oturum başkanlığını Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş’ın yaptığı beşinci oturumda ilk sunumu gerçekleştiren İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Yardımcısı Mehmet Dinç İzmir Çocuk Şube Müdürlüğü’nün görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında suç sonrası görevleri anlamında yasalardan gelen sorumluluklarına, çocuk şube birimlerinde çalışan personelin çocuk alanında eğitimi konusunda hassas olduklarına ancak personel sayısının yeterli olmadığına değindi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan ise çocukların korunmasının, sadece Çocukların Korunması Kanunu’na bağlanamayacağını, vesayet makamı anlamında da çocukların korunduğunu, çocuk koruma hakkında çok sayıda kanun olduğunu ancak kanundaki önemli eksiklikler nedeni ile de uygulamada ve kanunların yorumunda zorluk yaşandığını dile getirdi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Nihat Tarımeri ise İsviçre’ deki gençlik savcılığının işleyişine, sosyal hizmet uzmanının süreçteki konumuna ve deneyimlerine değindi.  Oradaki uygulama doğrultusunda çok az bir kısmın davaya dönüştüğünü ve etkin kurumlar sayesinde hızlı çözüme ulaşıldığını belirtti. Türkiye’ de yapısal sorunların çok uzun zamandır aşılamadığını söyleyen Tarımeri, sorunun tekrar suç işleyen çocukta aranmasından ziyade başka unsurlarda aranması gerektiğini ifade etti.