HAYALLERİNDEKİ MÜZEYİ TASARLADILAR

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, İç Mekân Tasarımı Mezuniyet Projesi kapsamında, İzmir için farklı konseptlerde kent müze tasarımı gerçekleştirdi. Öğrencilerin hayal gücüyle ortaya deprem farkındalığından mübadeleye ve sinemaya kadar farklı konularda müze tasarımları ortaya çıktı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencileri İç Mekân Tasarımı için Bitirme Projesi dersi kapsamında, Alsancak’ta iki katlı bir binayı farklı konseptlerde kent müzesi olarak tasarladı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Stadyumu, TCDD Müzesi gibi birçok önemli yapı ve kültürel merkezin yakınında bulunan binayı müze olarak tasarlamak için öğrenciler, dönem boyunca çalıştı. Dr. Öğretim Üyesi Kenan Eren Şansal’ın koordinatörlüğündeki dersin yürütücülüklerini ise Dr. öğretim üyeleri Meltem Eranıl Demirli, Ecehan Özmehmet, öğretim görevlileri Orlin Pontremoli, Haluk Tatari ve Araştırma Görevlisi Selin Aktan yaptı. Çalışmaların sonunda, akademisyenler, iç mimarlar, mimarlar ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri grubu, projeleri değerlendirdi. Öğrenciler, müze iç mekân tasarımı için deprem farkındalığı, mübadele ve İzmir Kısa Film Festivali gibi şehirle ve şehir tarihiyle ilgili birçok farklı konu seçerek tasarımlar ortaya çıkardı.

İZMİR İÇİN TASARLADILAR

Bir müzenin işlevinin, sergilenen koleksiyonu korumakla sınırlı olmadığını vurgulayan dersin yürütücüsü Dr. Kenan Eren Şansal, “Mimari açıdan müzelerin, kullanıcı deneyimi ve koleksiyon algısı üzerinde önemli ölçüde etkileri vardır. Ayrıca, kamusal mekânlar olan müzeler, içinde bulundukları kültür ve sosyal hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu mekanlar, bilgiyi yayar, öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik eder, empati oluşturur ve insanların yaşam kalitesini arttırır. Öğrencilerimizden, müzelerin bu özelliklerini dikkate alarak İzmir’de yaşayanlar ve kenti ziyaret edenler için bir müze tasarlamalarını istedik. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2009’dan bu yana en önemli hedeflerinden biri olan İzmir’i Akdeniz’de bir kültür, sanat ve tasarım kenti haline getirmek hedefine katkıda bulunmak ve konu hakkında öneri geliştirmek de projenin hedefleri arasındaydı” dedi.

Öğrenci tasarımlarından birkaçı ise şöyle:

– Efecan Şimşek: 20 yılı aşkın süredir düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali ve İzmir’in, Türkiye’deki sinema endüstrisi üzerindeki önemli etkilerinden esinlenip, kentin bu özelliklerini dikkate alarak bir kısa film müzesi tasarladı.

– Ayten Erva Turan: Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi hakkında İzmir’deki bir müzenin iç mekânı tasarladı. Mübadele süreci, “ev, liman, yol, karantina ve yeni ev” olmak üzere farklı beş durakla tanımlandı. Her bir durakla ilgili duygular, mimari olarak iç mekân tasarımına yansıtılmaya çalışıldı.

– Ayşenur Allı: İzmir Deprem Müzesi tasarımıyla İzmir halkının deprem bilincini arttırmayı amaçladı. Depremin oluşturduğu fiziksel ve depremzedeler üzerindeki psikolojik etkiler, mekanların oluşturulmasında kullanıldı.