Girişimciliğin filizleri RiEcoLab Projesi ile yeşerecek

Yaşar Üniversitesi, 6 farklı Avrupa ülkesinden 7 kurumla iş birliği yaparak Avrupa Birliği Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün yükseköğretimde yenilikçilik kapasitesini artırmak amacıyla ilk kez yayınladığı çağrı kapsamında fon almaya hak kazandı. Proje ile filiz girişimlerin hayata geçirilip ticarileşmesini sağlamak amaçlanırken kurulacak laboratuvarla da tarım ve gıda sektöründe uygulanan dijital teknolojiler alanında öncülük ederek, tüm kurumlarla ortaklık yaparak Ege Bölgesi’nin en aktif inovasyon ve girişimcilik merkezi olmak hedefleniyor.

Yaşar Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı, “RiEcoLab- Sorumlu İnovasyon Öncülüğünde Girişimci Üniversite Dönüşüm Merkezleri (Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarları)” projesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından ilk kez yayınlanan “Yükseköğretim için İnovasyon Kapasitesi Oluşturma” çağrısı kapsamında fon almaya hak kazanan 23 projeden biri oldu. RiEcoLab Projesi’nde Yaşar Üniversitesi’nin yanı sıra Polonya’dan Lodz Üniversitesi, Romanya’dan Helixconnect Avrupa ile Ulusal Siyasi Araştırmalar ve Kamu Yönetimi Üniversitesi (SNSPA), Hollanda’dan Wageningen Ekonomik Araştırma Merkezi, İrlanda’dan Dublin Koleji Üniversitesi, Almanya’dan Girişimci ve Toplum ile Bütünleşen Üniversiteler Akreditasyon Konseyi (ACEEU) ile Belçika’dan Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı yer alıyor. RiEcoLab Projesi, Aralık 2021’e kadar devam edecek ve ilk aşamada 400 bin Euro hibe alacak. İlk aşamanın başarılı olması halinde bütçe 1 milyon 200 bin Euro’ya çıkartılarak proje ikinci aşamaya geçerek 18 ay daha sürecek.

YENİ GİRİŞİMLER BU PROJE İLE FİLİZLENİP HAYATA GEÇECEK

Proje ile pek çoğu kalıcı ve sürdürülebilir olmayan ya da kısa bir süre içinde ümitsizlik içinde işi bırakmayı tercih eden filiz girişimcilerin hızlı bir şekilde ticarileşmesinin sağlanabilmesini amaçlıyor.  Bunun için de akademik, idari personel ve öğrenciler gibi birçok yararlanıcının bu sürece dâhil edilebilmesi için üniversitelerde araştırma ve geliştirme yapmanın yeni bir yolunu geliştirmeyi de hedefliyor. Proje kapsamında Yaşar Üniversitesi de dâhil olmak üzere 4 ayrı üniversitede 4 ayrı tematik alanda Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarları oluşturulacak. Bu laboratuvarlar, her üniversitenin belirli ölçeklerle belirledikleri ihtiyaçlarına, uzmanlık alanlarına göre özel olarak geliştirilecek ve filiz işletmelerin hayata geçirilmesine odaklanacak. Yaşar Üniversitesi de kuracağı laboratuvar ve uygulamaya koyacağı İnovasyon Vizyonu Eylem Planı ile ‘tarım ve gıda’ sektöründe uygulanan dijital teknolojiler alanında öncülük etmeyi planlıyor. Böylelikle kapsayıcı girişimleri teşvik etmek ve yenilikçi ağlar oluşturup sürdürerek Ege Bölgesi’nin en aktif inovasyon ve girişimcilik merkezi olmak amaçlanırken sanayi, akademi, devlet ve sivil toplum gibi sürecin tüm aktörleri ile uyum içinde bölgesel, çevresel, kültürel ve sosyal ihtiyaçları karşılayan, sürdürülebilir döngüsel ekonomik kalkınmanın da sağlanması amaçlanıyor.

TÜM EGE BÖLGESİ’NE KATKI SAĞLAYACAK

Projenin Yaşar Üniversitesi’ndeki yürütücüsü, Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, “Bu proje sadece üniversitemize değil bölgedeki tüm üniversitelere ve teknoloji transfer ofislerine doğrudan katkı vererek İzmir’in yenilikçi ve girişimci ekosistemini güçlendirecektir. Projenin diğer bir somut çıktısı da yeni kurulan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin de katkılarıyla İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda yürütülen İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi kurma inisiyatifi çerçevesinde, bir ‘Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarı’nın hayata geçirilmesi çalışmaları olacak” dedi. 

AVRUPA YENİLİK VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NÜN YÜKSEKÖĞRETİM İNİSİYATİFİ

Yükseköğretim İnisiyatifi (HEI Initiative), Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) 2021-2027 yılları için geliştirilen EIT Stratejik İnovasyon Ajandası’nda yer alan temel hedeflerden biridir. Bu inisiyatif, yükseköğretim kurumlarına uzmanlık ve koçluk, EIT inovasyon ekosistemine erişim ve finansman sağlayarak bu kurumları desteklemeyi ve kurumların kendi ihtiyaçlarına göre şekillenecek inovasyon eylem planları geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. İnisiyatif, pilot aşaması dâhilinde 23 projeye fon sağladı.

AVRUPA YENİLİK VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (EIT)

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), küresel zorluklara yönelik çözümleri destekleyerek, Avrupa’da sürdürülebilir büyüme ve vasıflı iş imkânları yaratmak için girişimci yetenekleri besleyerek Avrupa’nın inovasyon kapasitesini güçlendirmek için çalışmakta. Bir Avrupa Birliği kuruluşu olan EIT, AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa’nın bir parçası. Enstitü, önde gelen şirketler, araştırma laboratuvarları ve üniversiteler arasında dinamik Pan-Avrupa ortaklıklarını, EIT Bilgi ve İnovasyon Toplulukları’nı desteklemekte.