Girişim Kampı’21 başladı

 Yaşar Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi iş birliği ile Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Girişim Kampı’[email protected]şıyaka Kolektif, açılış konuşmalarıyla başladı. Çevrimiçi düzenlenen “Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler” temalı kampta, mayıs ayı boyunca sektör temsilcileriyle gençler buluşacak, girişimciliğe yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

2016 yılından bu yana tüm girişimcilere ve girişimciliğe ilgi duyanlara kapılarını açan Yaşar Üniversitesi Girişim Kampı’nın 6.’sı, bu yıl Yaşar Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi iş birliği ve Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Girişim Kampı’[email protected]şıyaka Kolektif adıyla düzenlenen çevrimiçi etkinlik, iki üniversitenin rektörü ve belediye başkanının açılış konuşmaları ile başladı.

 Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, içinde yaşadığımız dönemin teknolojinin hızla geliştiği, fikirlerin hızla çoğaldığı, ama bunların gelişmesiyle ilgili organizasyonların ülkemiz ölçeğinde biraz yetersiz kaldığı bir dönem olduğunu belirterek, “Bizim çok iyi eğitilmiş, gerçekten akıllı, içinde yaşadığımız dönemin dünyasının gereklerini, gerçeklerini iyi algılamış, genç ve girişimci bir nüfusumuz olduğuna inanıyorum. Bu arkadaşlarımızın biraz desteğe ihtiyacı var. Herkesin kendince bir fikir üretmesi, bireysel bir girişim çabası içinde olması mümkün. Ancak bugünkü oturumun konusu olan ekosistem oluşumu, aslında gerçekte bu başarının önünü açacak en önemli ihtiyaç. İzmir maalesef bu açıdan mesela İstanbul’a oranla daha geri görünüyor. Artık gelişmiş dünya ülkeleri değil de kendi ölçeğimizle de bir değerlendirme yaptığımız zaman İzmir’in bu anlamda da biraz daha çabaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay

GİRİŞİM EKOSİSTEMİ

Başkan Cemil Tugay, “Hayata geçirdiğimiz Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi, aslında sembolik bir mekân. Gerçek anlamda yapmak istediğimiz şey, burada paydaş olarak beraber çalışabileceğimiz herkesi işin içine katarak hep beraber İzmir’de, Türkiye’de ve dünyada aslında ekosisteme bizim de dahil olmamız. Kendi küçük ekosistemimizi oluşturmamız, bunu bağlantılarla dünyanın her yerindeki paydaşlarla bağlantılı hale getirmemiz. Çünkü birbirine benzer alanlarda çalışan insanlar bir araya geldiği zaman, 1+1’in 2’den fazla ettiğini ortaya koyan bir sonuç ortaya çıkıyor. Süreç boyunca başından beri bizimle beraber olan iki üniversitemizin öncelikle rektörlerine ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TARİHİN EN HIZLI DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, dünyamızın belki de tarihinin en hızlı dönüşüm sürecini yaşadığını belirterek, “Bu dönüşüm sürecinin baş aktörü olan teknolojik gelişmeler üretimden ticarete, tüketim alışkanlıklarından günlük hayata dair her alanda büyük değişimleri de beraberinde getiriyor. Özellikle bir yılı aşkın süredir deneyimlediğimiz Covid-19 pandemi sürecinde dijital dönüşümün çok fazla hızlandığını gözlemliyoruz. Her sektörde bunu bire bir yaşadık ve hala yaşıyoruz. Ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliği sağlamak, yeni şirketlerin kurulmasına ön ayak olmak, mevcut şirketlerin büyümesini gerçekleştirmek ve girişimciliğin gelişmesine, yeşermesine imkân sağlamak artık bir zorunluluk haline geldi. Bu misyonda kurulan teknoparklar, kuluçka ve girişimcilik merkezleri, teknolojik ve üretim odaklı girişimciliğin geliştirilmesine zemin hazırlamakta” dedi.

Üniversite olarak girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için birçok adım attıklarını vurgulayan Prof. Dr.  Dinçer, “Girişimciliği çok boyutlu ve disiplinler arası bir şekilde ele alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bölgemizde ve ulusalda yer alan aktörlerle güçlü ve rekabetçi bir girişimcilik ekosistemi oluşturulması için nitelikli girişimcilerin yetişmesi ve katma değer yaratacak fikirlerin ticarileşmesi için tüm desteğimizi aktarıyoruz. Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi’yle de iş birliği içerisinde girişimcilerin finansmana erişimi, uluslararasılaşması, eğitim ve mentörlük faaliyetlerinden yararlanması konularında ekosistemi güçlendirecek faaliyetlere imza atacağımıza hiç şüphem yok” diye konuştu.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE FIRSAT

Gençlere seslenen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, “Alanında yetkin isimlerle birlikte çalışabileceğiniz ve girişimci özelliklerinizi öne çıkarabileceğiniz ya da girişimci bir ruha sahip olabileceğiniz bu kamp, ‘Benim de aklıma gelmişti’ dememeniz için bir fırsat sunacaktır. Aklınıza geleni önce siz hayata geçirmek istiyorsanız bu türden etkinliklerin son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Bizim her alanda girişimci bireylere ihtiyacımız var ve girişimcilik içinse donanımlı bireylerin yetiştirilmesi akademinin görevidir. Bizler hata yapmaktan ve risk almaktan korkmayan bireyleri yetiştirmek için sorumluluk alması gereken kişileriz. İşte bu çerçevede Girişim Kampı’21’in olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

YENİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Prof. Dr. Köse, burada iş birliği içinde olan 3 kurumun ortaklaşa hayata geçirdiği bir Kuzey İzmir TEKMER hakkında da bilgi vererek, “KOSGEB İzmir İl Müdürlüğü’nün de katkıları ile başlattığımız yeni teknoloji üssümüz TEKMER, girişimci ruhu yerleştirmeyi ve girişimci bireyleri yetiştirmeyi amaçlamakta. Teknoloji merkezleri, bölgedeki girişimcilerin projelerini hayata geçirmeye yönelik adımları yönetmekte ve değerlendirmektedir. Merkezimiz; yazılım, dijitalleşme, yapay zekâ ve akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı yaşam vd. temalarda faaliyet gösterecektir. Kuzey İzmir TEKMER; devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi, yerel yönetimin ortaklığında kurulan ilk ortak girişimdir ve İzmir kuzey aksının önemli bir aktörü olacağı açıktır” diyerek girişimcileri yeni teknoloji merkezinde yer almaya davet etti.

Açılış etkinliğinde Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik de girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi verdi.

Mayıs ayı sonuna kadar sürecek etkinlikte, katılımcılar; akıllı ve sürdürülebilir şehirler yaratmada girişimciliğin rolü, Türkiye girişimcilik ekosisteminin güncel durumu, değişen ve dönüşen girişimcilik yetkinlikleri, yaratıcı iş modeli geliştirme, girişimciler için kişisel markalaşma, e-ticarette Türkiye modeli ve çevik organizasyonlar yaratma gibi pek çok konu başlığında girişimcilik ekosisteminin aktörlerinden bilgi alma fırsatı bulacak. Ayrıca, ilham veren girişimcilik hikâyeleri de katılımcılarla paylaşılacak.